پيشگيري و درمان آسكاريازیس

مقدمه:
    

آلودگي به انگلهاي روده اي و از جمله كرم آسكاريس يكي از مشكلات بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه مي باشد و در حال حاضر ساليانه 1 تا 2 ميليارد نفر از مردم جهان به اين بيماري مبتلايند و از اين تعداد حداقل 20 هزار نفر جان خود را بر اثر بيماري از دست مي دهند.

Image and video hosting by TinyPic” />
    كرم آسكاريس بالغ حلقوي استوانه اي شكل با انتهاي باريك و به اندازه 15 تا 35 سانتيمتر (نر كوچكتر از ماده) مي باشد. عفونت در انسان از طريق خوردن تخم جنين دار موجود در خاك به همراه خوردن سبزيجات و صيفي جات آلوده ايجاد مي شود. تخم پس از وارد شدن به بدن در روده باز و لارو آزاد مي شود. لارو پس از عبور از ديواره روده و سير مراحل تكاملي خود در كبد، قلب، ريه ها مجدداً به روده باز مي گردد و به صورت بالغ در آنجا زندگي مي كند. اين كرم از محتويات غذايي روده بيماران تغذيه مي كند و موجب سؤ تغذيه، كمبود ويتامين A و كاهش رشد فصلي در كودكان مناطق آندميك و … مي گردد؛ همچنين در صورتي كه تعداد كرمها زياد باشد انسداد مجاري مثل روده، پانكراس، راههاي هوايي و آپانديسيت، يرقان انسدادي، آبسه كبدي و … را به دنبال دارد. بيماري در حالت مزمن و پيشرفته موجب مرگ تعدادي از بيماران و همچنين صرف هزينه هاي بسيار زياد و جراحــــــــي مي گردد. اين انگل در شرايطي كه بشر در حال قدم گذاشتن به قرن بيست و يكم است همچنان شايع ترين كرم روده اي انسان در جهان است.
    عوامل شيوع آسكاريازيس:
    
1 ـ عامل زنده بيماريزا
    2 ـ مخزن عفونت
    3 ـ لوازم آلوده:
مدفوع انسان تنها مخزن عفونت است.
    4 ـ ميزبان: ميزان آلودگي در كودكان زياد است و كودكان عمده ترين پخش كننده آلودگي هستند.
    5 ـ عوامل محيط زيست: آسكاريس يكي از كرمهاي منتقله از راه خاك است. تخم كرمهاي آسكاريس در شرايط مساعد ماهها و حتي سالهــــا زنده مي ماند. مهمترين اين عوامـل براي تنظيم تعداد تخم هاي آسكاريس عبارتند از:
    گرما، رطوبت، فشاراكسيژن، پرتوهاي فرابنفش آفتاب؛ كم بودن گرماي محيط مانع از تكامل تخم كرم مي شود و خاك هاي رس براي تكامل تخم كرم از همه مساعدتر هستند.
    6 ـ عادات انسان: زياد شدن تخم كرم در خاك به سبب عادات انسان در دفع مدفوع در فضاي آزاد به صورت پراكنـــده روي مي دهد و مهمترين عاملي است كه موجب انتشار گسترده آسكاريس در جهان مي شود. اين حالي است كه كودكان خردسال عادت به استفاده از مستراح ندارند و خانه و اطراف آن را آلوده مي كنند! تخم آلوده كننده مي تواند دستها و خوراكي هاي كودكاني را كه روي زمين بازي مي كنند آلوده كند.
    7 ـ دوره واگيري: تا زماني كه تمام آسكاريس هاي بارور در روده از بين نروند و مدفوع از نظر تخم كرم منفي نشود آلوده كنندگي وجود دارد.
    
    راه انتقال:
    

راه انتقال مدفوع ـ دهـــاني: از راه خوردن تخم هاي آلوده كننده همراه با خوراك يا آب است. خوراكيهايي كه خام خورده مي شوند مانند سالاد و سبزي ها آلودگي را منتقل مي نمايند. راههاي ديگر انگشتان آلوده به خاك يــا خوردن خاك آلوده (خاك خوري) گردوغبار است كه مي تواند در انتشار آلودگي به آسكاريس در مناطق كويري نقش مهمي داشته باشد.
    دوره كمون: دو ماه

Image and video hosting by TinyPic” />
    
    پيشگيري و مبارزه با آسكاريس
    الف ـ پيشگيري اوليه: براي كنترل بيماري روشهاي مختلفي وجود دارد از جمله:
    1 ـ احداث توالت هاي بهداشت و دفع بهداشتي مدفوع و آموزش بهداشت جامعه در مورد به كارگيري مستراح هاي بهداشتي، بهداشت فردي ـ همگاني و دگرگوني الگوهاي رفتاري.
    2 ـ راه اندازي سيستم هاي بهداشتي (آب آشاميدني سالم، مصرف موادغذايي سالم، نظارت بر نحوه تهيه و توزيع موادغذايي و اماكن، دفع صحيح زباله و تصفيه فاضلاب).
    3 ـ استفاده نكردن از كود انساني در كشاورزي.
    ب ـ پيشگيري ثانويه: براي درمان بيماران (مخزن عفونت) داروهاي مؤثري وجود دارد، اما در مناطق داراي ميزان بالاي آلودگي به دليل تأثير اين اقدامات در دراز مدت و با توجه به لزوم اجراي برنامه هاي ضربتي براي كاهش سريــع آلودگي براساس دستورعمل هاي سازمان جهاني بهداشت، درمان همگاني آسكاريازيس يكي از روشهاي مؤثر و سريع كنترل آلودگي در مناطق با شدت آلودگي بالاتر از 40 درصد مي باشد.
    
    وضعيت بيماري در ايران
    در ايران نيز آسكاريس به عنوان يكي از مشكلات بهداشتي به شمار مي رود. در مطالعه سال 1347، استان اصفهان بيش از 90 درصد آلودگي كشور را داشت. مطالعه سال 1353 نشان داد كه بيش از نصف جمعيت كشور مبتلا به آسكاريس هستند. مطالعه سال 1356 در مناطق روستايي استان آذبايجان شرقي و غربي ميزان آلودگي را بيش از 90 درصد گزارش كرد. در مطالعه اي كه در سال 1370 در كليه مناطق روستايي كشور انجام گرفت، ميزان آلودگي به آسكاريس 75 درصد گزارش شد، در اين ميان استان همدان با 6/39 درصد بالاترين ميزان آلودگي را در سطح كشور به خود اختصاص داده بود.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥

پاسخ به پرسشهاي شما در رابطه با آسم

آسم‌ چيست‌؟
    آسم‌ از جمله‌ بيماريهاي‌ غيرواگير شايع‌است‌ كه‌ براي‌ تمام‌ گروههاي‌ سني‌ ازشيرخوارگي‌ گرفته‌ تا دوران‌ كهولت‌معضلات‌ زيادي‌ فراهم‌ مي‌آورد. اين‌بيماري‌ يك‌ بيماري‌ جدي‌ و مزمن‌ ريه‌است‌ كه‌ غالبا با التهاب‌ راههاي‌ هوايي‌همراه‌ است‌ و ممكن‌ است‌ سبب‌مشكلات‌ تنفسي‌ شود.
    مزمن‌ به‌ اين‌ معناست‌ كه‌ بيماري‌هميشه‌ وجود دارد، حتي‌ زماني‌ كه‌ بيماراحساس‌ ناخوشي‌ ندارد. در صورت‌تحريك‌ مجاري‌ هوايي‌ در فرد مبتلا به‌آسم‌، علايم‌ خس‌ خس‌، سرفه‌، تنگي‌نفس‌ و فشردگي‌ قفسه‌ سينه‌ ظاهرمي‌شود و تنفس‌ طبيعي‌ و راحت‌ براي‌بيمار دشوار مي‌گردد.
    آيا آسم‌ يك‌ مسأله‌ مهم‌ در امربهداشت‌ و سلامت‌ عمومي‌ است‌؟
    بلي‌! بيش‌ از 150 ميليون‌ نفر در جهان‌و از جمله‌ تعداد قابل‌ توجهي‌ در كشورما به‌ اين‌ بيماري‌ مبتلا هستند، به‌ طوري‌كه‌ اين‌ بيماري‌ سبب‌ تحميل‌ هزينه‌زياد، كاهش‌ كارايي‌ و فعاليت‌ مفيد وعدم‌ توانايي‌ زندگي‌ طبيعي‌ بيماران‌ درخانواده‌ هايشان‌ مي‌گردد. هزينه‌اي‌ كه‌هر سال‌ در سطح‌ جهان‌ صرف‌ آسم‌مي‌شود بيش‌ از مجموع‌ هزينه‌هايي‌است‌ كه‌ صرف‌ بيماري‌ سل‌ و ايدزمي‌شود.
    شيوع‌ بيماري‌ به‌ ويژه‌ در كودكان‌ و درشهرهاي‌ در حال‌ توسعه‌ رو به‌ افزايش‌است‌، به‌ طوري‌ كه‌ شايع‌ترين‌ علت‌غيبت‌ از مدرسه‌ در جهان‌ بيماري‌ آسم‌مي‌باشد.
    برخي‌ از عوامل‌ مؤثر در بروز اين‌مشكل‌ عبارتند از: كاهش‌ تهويه‌ درخانه‌هاي‌ جديد، تماس‌ با موادحساسيت‌زا (آلرژن‌) در محيط بسته‌(مانند هيره‌ها در محيط خواب‌،پشم‌قالي‌; حيوانات‌ خانگي‌ بخصوص‌گربه‌)، دود سيگار، عفونت‌هاي‌ويروسي‌، آلودگي‌ هوا و محرك‌هاي‌شيميايي‌.
    آسم‌ چگونه‌ بر جامعه‌ ما تأثيرمي‌گذارد؟
    جامعه‌، ممكن‌ است‌ هزينه‌ زيادي‌ براي‌آسم‌ كنترل‌ نشده‌ بپردازد. افراد وخانواده‌ها ممكن‌ است‌ مخارج‌غيرضروري‌ و زيادي‌ همراه‌ با وقت‌ وانرژي‌ براي‌ مراقبت‌هاي‌ اورژانس‌ و يابستري‌ بيماري‌ صرف‌ كنند. زماني‌ كه‌افراد مبتلا، بيماريشان‌ را كنترل‌ كنند،تمام‌ جامعه‌ از كاهش‌ اين‌ هزينه‌ وافزايش‌ كارآيي‌ سود مي‌برند. تقريبا 5درصد كل‌ مردم‌ جهان‌ به‌ آسم‌ مبتلاهستند.
    
در بيماري‌ مبتلا به‌ آسم‌ چه‌علايمي‌ ديده‌ مي‌شود؟
    بيمار مبتلا به‌ آسم‌ دچار التهاب‌ مزمن‌در مجاورت‌ هواست‌، اين‌ مسأله‌ سبب‌بروز علايم‌ و حملات‌ آسم‌ يعني‌ سرفه‌،خس‌ خس‌، تنگي‌ نفس‌ و احساس‌فشردگي‌ قفسه‌ سينه‌ مي‌شود. علايم‌آسم‌ عودكننده‌ هستند و ممكن‌ است‌ ازچند دقيقه‌ تا چند روز طول‌ بكشد.حملات‌ آسم‌ ممكن‌ است‌ خفيف‌ ياشديد و گاه‌ كشنده‌ باشند. مراقبت‌هاي‌پزشكي‌ غالبا براي‌ حملات‌ شديد كه‌علايم‌ آن‌ وخامت‌ پيشرونده‌ درسرفه‌، خس‌ خس‌، تنگي‌ نفس‌ ويا احساس‌ فشردگي‌ سينه‌ وسختي‌ در نفس‌ كشيدن‌مي‌باشد، لازم‌ است‌.
    
چه‌ كساني‌ به‌ آسم‌ مبتلامي‌شوند؟
    آسم‌ اغلب‌ در خانواده‌ هايي‌ كه‌ سابقه‌ابتلاي‌ به‌ آن‌ در فاميل‌ وجود دارد رخ‌مي‌دهد; اين‌ بيماري‌ ممكن‌ است‌ در هرسني‌ بروز كند. آسم‌ يك‌ بيماري‌مسري‌ نيست‌ و چون‌ يك‌ مشكل‌طبيعي‌ محسوب‌ مي‌شود، ابتلا به‌ آن‌شرم‌ و خجالتي‌ براي‌ بيمار ندارد.بسياري‌ از ورزشكاران‌ و افراد مشهورمبتلا به‌ اين‌ بيماري‌ هستند. افرادمي‌توانند همزمان‌ با ابتلا به‌ آسم‌ زندگي‌موفقي‌ داشته‌ باشند.
  
  علت‌ آسم‌ چيست‌؟
    علت‌ دقيق‌ و اصلي‌ آن‌ هنوز نامشخص‌است‌، ولي‌ آنچه‌ تا كنون‌ روشن‌ شده‌است‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ برخي‌ از افراد به‌ويژه‌ شيرخواران‌ كه‌ سابقه‌ مثبت‌آلرژي‌ (حساسيت‌) در خانواده‌ دارند،زماني‌ كه‌ در معرض‌ دودسيگار يا سايرعوامل‌ حساسيت‌زا (مانند حيوانات‌خانگي‌ و هيره‌ها) قرار مي‌گيرند، شانس‌زيادي‌ براي‌ ابتلا به‌ آسم‌ خواهندداشت‌. بعضي‌ از كارگران‌ نيز پس‌ ازتماس‌ با محرك‌هاي‌ شيميايي‌استنشاقي‌ دچار آسم‌ مي‌شوند.
  
  آيا آسم‌ قابل‌ پيشگيري‌ است‌؟
    حملات‌ آسم‌ قابل‌ پيشگيري‌ است‌، ولي‌براي‌ آنكه‌ ثابت‌ شود كه‌ آيا خودبيماري‌ نيز به‌ طور ريشه‌اي‌ قابل‌پيشگيري‌ است‌ يا خير، مطالعات‌بيشتري‌ بايد صورت‌ گيرد. البته‌جلوگيري‌ از تماس‌ با عوامل‌حساسيت‌زاي‌ محيطي‌ و محرك‌ها، به‌پيشگيري‌ در بروز آسم‌ كمك‌ مي‌كند.
    آيا بيماري‌ آسم‌ ريشه‌كن‌مي‌شود؟
    تا كنون‌ راه‌ حلي‌ براي‌ ريشه‌ كن‌ كردن‌آسم‌ پيدا نشده‌ است‌; ولي‌ اين‌ بيماري‌را مي‌توان‌ به‌ شكلي‌ درمان‌ و كنترل‌كرد كه‌ علايم‌ و حملات‌ آن‌ پيشگيري‌شوند; زندگي‌ با آسم‌ در بيشتر مواردبدون‌ دردسر است‌.
    آيا بيماري‌ آسم‌ با افزايش‌ سن‌كودك‌ تغيير مي‌كند؟
    برخي‌ از كودكان‌ با افزايش‌ سن‌ علايم‌كمتري‌ خواهند داشت‌ و در بعضي‌ ازآنها علايم‌ بيشتر خواهد شد، ولي‌پيش‌بيني‌ اين‌ امر در حال‌ حاضر ممكن‌نيست‌. آسم‌ يك‌ بيماري‌ دراز مدت‌است‌ كه‌ البته‌ مي‌تواند قابل‌ كنترل‌باشد.
    آسم‌ چگونه‌ كنترل‌ مي‌شود؟
    با توجه‌ به‌ ماهيت‌ مزمن‌ بودن‌ بيماري‌،معمولا بيمار نياز به‌ مراقبت‌ پزشكي‌پيوسته‌ و منظم‌ دارد. بيماران‌ مبتلا به‌آسم‌ متوسط تا شديد مي‌توانند بااستفاده‌ از داروهايي‌ با اثر طولاني‌ كه‌توسط پزشك‌ توصيه‌ مي‌شود به‌ طورروزانه‌ التهاب‌ مجاري‌ هوايي‌ خود راكنترل‌ كنند و به‌ اين‌ وسيله‌ علايم‌ وحملات‌ بيماري‌ را پيشگيري‌ نمايند. درصورت‌ ظهور علايم‌، داروهاي‌ زوداثر(مانند داروهاي‌ استنشاقي‌) براي‌تسكين‌ آنها به‌ كار مي‌رود.
    
آيا داروها تنها راه‌ كنترل‌ آسم‌هستند؟
    خير! اجتناب‌ از عوامل‌ محرك‌ ومزاحمي‌ كه‌ سبب‌ التهاب‌ مجاري‌ هوايي‌و بدتر شدن‌ بيماري‌ آسم‌ مي‌شوند، نيزبسيار مهم‌ است‌; اين‌ عوامل‌ «آغازگر»آسم‌ ناميده‌ مي‌شوند. هر بيمار بايد راه‌اجتناب‌ از عوامل‌ آغازگر خود را بداندو بدان‌ عمل‌ نمايد.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز
  
نویسنده : jobin ; ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ دی ،۱۳۸٥

بسياري از بيماريها ي ارثي از مادر به كودك انتقال مي يابد

براساس تحقيقات تازه ميزان آسيب پذيری انسان در زمينه حمله قلبی، سکته مغزی، ديابت و چاقی مفرط ممکن است تا حدودی از مادر به فرزند به ارث برسد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، پژوهش تازه که يافته های آن در نشريه “ساينس” چاپ شده است همچنين طيفی از اختلالات مزمن مربوط به سالخوردگی، که يک چهارم جمعيت کشورهای صنعتی به آنها مبتلا هستند را ناشی از يک و فقط يک ايراد ژنتيکی می داند.

فشار خون بالا، کلسترول بالا و چاقی مفرط از جمله اختلالاتی در سيستم شيميايی بدن هستند که خطر از کار افتادگی کليه، حمله قلبی و سکته مغزی را افزايش می دهند.

به نظر می رسد اين اختلالات به صورت يک مجموعه گريبانگير فرد می شود، زيرا کسی که نسبت به يکی از اين اختلالات آسيب پذير باشد دست کم در مقابل يکی ديگر از آنها نيز آسيب پذير است.

در آمريکا، که در حدود يک چهارم جمعيت از مجموعه ای از اين عوارض رنج می برند، آن را سندروم متابولسيمی می خوانند.

هرچند اين عوارض معمولا به اضافه وزن و زندکی کم تحرک نسبت داده می شود، اما افراد لاغر و فعال نيز ممکن است به آنها مبتلا شوند بنابرين عوامل ديگری نيز بايد در آن نقش داشته باشد.

اکنون يک عامل احتمالی ژنتيکی برای اين مجموعه از عوارض شناسايی شده است.

پژوهشگران با مطلعه يک خانواده بزرگ که به نوع نادری سندروم متابوليسمی مبتلاست، دريافتند که اين عارضه از مادر، نه پدر، به فرزندان منتقل می شود.

آنها اشاره می کنند که اين عارضه ناشی از ژن های معيوبی است که نه در کروموزوم بلکه در ساختمان های سلولی موسوم به “مايتوکوندريا” وجود دارد.

اگر مايتوکوندريا، که منبع انرژی سلول شناخته می شود، معيوب باشد می تواند باعث ابتلای فرد به ديابت و ساير ناراحتی مربوط به افزايش سن شود.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥

بسياري از بيماريها ي ارثي از مادر به كودك انتقال مي يابد

براساس تحقيقات تازه ميزان آسيب پذيری انسان در زمينه حمله قلبی، سکته مغزی، ديابت و چاقی مفرط ممکن است تا حدودی از مادر به فرزند به ارث برسد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، پژوهش تازه که يافته های آن در نشريه “ساينس” چاپ شده است همچنين طيفی از اختلالات مزمن مربوط به سالخوردگی، که يک چهارم جمعيت کشورهای صنعتی به آنها مبتلا هستند را ناشی از يک و فقط يک ايراد ژنتيکی می داند.

فشار خون بالا، کلسترول بالا و چاقی مفرط از جمله اختلالاتی در سيستم شيميايی بدن هستند که خطر از کار افتادگی کليه، حمله قلبی و سکته مغزی را افزايش می دهند.

به نظر می رسد اين اختلالات به صورت يک مجموعه گريبانگير فرد می شود، زيرا کسی که نسبت به يکی از اين اختلالات آسيب پذير باشد دست کم در مقابل يکی ديگر از آنها نيز آسيب پذير است.

در آمريکا، که در حدود يک چهارم جمعيت از مجموعه ای از اين عوارض رنج می برند، آن را سندروم متابولسيمی می خوانند.

هرچند اين عوارض معمولا به اضافه وزن و زندکی کم تحرک نسبت داده می شود، اما افراد لاغر و فعال نيز ممکن است به آنها مبتلا شوند بنابرين عوامل ديگری نيز بايد در آن نقش داشته باشد.

اکنون يک عامل احتمالی ژنتيکی برای اين مجموعه از عوارض شناسايی شده است.

پژوهشگران با مطلعه يک خانواده بزرگ که به نوع نادری سندروم متابوليسمی مبتلاست، دريافتند که اين عارضه از مادر، نه پدر، به فرزندان منتقل می شود.

آنها اشاره می کنند که اين عارضه ناشی از ژن های معيوبی است که نه در کروموزوم بلکه در ساختمان های سلولی موسوم به “مايتوکوندريا” وجود دارد.

اگر مايتوکوندريا، که منبع انرژی سلول شناخته می شود، معيوب باشد می تواند باعث ابتلای فرد به ديابت و ساير ناراحتی مربوط به افزايش سن شود.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥

حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تن در انگلستان معتاد به قمار هستند

اكنون حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تن در انگلستان معتاد به قمار هستند و پزشكان مي‌گويند اين كشور مي‌رود تا با يك همه‌گيري اعتياد به قمار روبرو شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل ازروزنامه ایندیپندنت ،از لندن گزارش داد انجمن پزشكي بريتانيا پيش بيني مي‌كند ظرف ‪ ۲۰‬سال آينده شمار قماربازان زن در اين كشور افزايش يابد و با توجه به آزاد كردن قمار، كودكان براي اعتياد به قمار، در معرض خطر بيشتري قرار گيرند.

اين روزنامه نوشت سهل كردن مقررات مربوط به قماربازي و دسترسي آسان به قمار اينترنتي، ميزان قمار را در اين كشور به شدت بالا برده است.

انتظار مي‌رود انجمن پزشكي بريتانيا طي گزارشي خواستار افزايش مراكز معتادان به قمار و تحقيقات بيشتر در زمينه اين اعتياد شود.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٦:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٥

ذهن درمانگر(معجزه خیال)

به گل سرخی شاداب و معطر  فكر كنيد. شايد بتوانيد عطر آن را احساس يا درخشندگي رنگ سرخش را تجسم كنيد. همين طور كه به آن نگاه مي كنيد عطر آن را استشمام  مي كنيد. . نکته مهم این است که  بدنتان نسبت به اين تصورات واكنش نشان مي دهد. مثلاً در اين مورد ذهنتان شادابتر می گردد و مراکز لذت در مغزتان تحریک می شود.

  خيال پردازي زبان ارتباط بين مغز و جسم است. شمــــا نمي توانيد به زگيل روي دستتان بگوييد ناپديد شو چون اين به زباني نيست كه مغز يا بدن حرف مي زند. شما بايد از بين رفتن زگيل روي دستتان را تصور كنيد.
    يك فرد معمولي روزانه حدود 10 هزار فكر و خيال در ذهن خود دارد كه لااقل نصف آنها اثر منفي دارند. متأسفانه بسياري از تصورات مانند نگراني ـ ترس ـ تنفر ـ انتقام ـ مي توانند به بدن آسيب رســــانده و فيزيولوژي بــــدن را مستعد ناخوشي هاي فراوان از جملــــه زخم معده ـ التهاب مفاصل ـ سردرد ـ بيماريهاي قلبي و يا رواني كنند. اما اگر ياد بگيريد تصورات را در مغز كنترل كنيد به بدنتان كمك كرده ايد تا خود را درمان كنيد.
    ارسطو و بقراط كه پدر پزشكي نوين نام گرفته اند معتقد بودند كه تصورات، جوهرهايي از مغز آزاد مي كنند كه باعث تحريك قلب و ديگر قسمتهاي بدن مي شود. آنها همچنين فكر مي كردند كه :
    تصور شديد يك بيماري براي ايجاد علايم آن كافي است.
    دكتر كارل سيمنتن در اوايل قرن 1970 از خيال درماني براي درمان بيماران سرطاني استفاده نمود. او 159 بيمار مبتلا به سرطان ناعلاج را كه گفته بودند بيش از يكسال زنده نخواهند ماند، زير نظر گرفت و با استفاده از روش خيال درماني به عنوان بخشي از درمان، به اين نتايج رسيد: 40 درصد بيماران تا چهار سال بعد زنده ماندند، 22 درصد كاملاً درمان شدند، در 19 درصد افراد تومورها ناپديد شدند بود و روي هم رفته افراد تحت درمان با خيال درماني همراه با درمان دارويي دو برابر آنهايي كه فقط با دارو درمان شده بودند زنده ماندند.
    همچنين مطالعات زيادي نشان داده است كه خيال درماني دستگاه ايمني را هم تقويت مي كند.
    محققان دانماركي در بدن ده دانشجو كه فعال بودن شديد دستگاه ايمني را تصور كرده بودند افزايش فعاليت سلولهاي k را مشاهده نمودند. اين سلولها مي توانند سلولهاي عفوني شده در اثر ويروس يا سلولهاي سرطان يا مهاجمان ديگر را در بدن شناسايي و تخريب كنند.
    شواهد نشان مي دهد كه مغز به تصورات هم مانند واقعيات واكنش نشان مي دهد. خيال پردازي تا حدودي مانند واقعيت عمل كرده به طوري كه وقتي فعاليتي يا تصويري را در ذهنتان مجسم مي كنيد مغز با آن درست مانند انجام واقعي آن برخورد مي كند ( مانند تصور ليموترش و ترشح بزاق )، بنابراين وقتي كه تصور در ذهن شكل گرفت توسط قشر مغز، هيپوتالامـوس و هيپوفيز خوانده مي شود و به مرحله عمل مي رسد و باعث واكنش هـــاي فيزيولوژي مي شود.
    قدرت دروني شفا بخشيدن قدرت عجيبي نيست. بخش طبيعي جهان درون بدن است كه در تمام بيست و چهار ساعت شبانه روز پيوسته سرگرم پيچيده ترين كنشهاي جســـم است. اين دانشمند بي همتا به طور خودكار در هر يك از ياخته ها فعل و انفعالاتي را به انجام مي رساند كه بزرگترين شيمدانان جهان حتي قادر به تقليد از آن نيستند؛ ميزان قابل توجهي از عمل شفا از طريق كنشهاي خودكار ذهن نيمه هوشيار صورت مي گيرد.
    اما اگر تن آدمي صاحب چنين قدرتهاي احيا كننده حيرت انگيزي است، اصلاً چرا بيمار مي شود؟
    بيماري نشانه اي از عادتهاي نادرست و افكار و تصورات منفي ذهن است، به اين دليل بزرگترين موهبت آموختن درست انديشيدن است. شخصي كه درست مي انديشد به طور ناخودآگاه آرامش و سلامتي و نشاط را در خــــود پرورش مي دهد مادامي كه پالايش ذهني و عاطفي مانند از بين بردن ترس ـ حسد ـ كينه و دشمني و … رخ ندهد، گرايشهاي منفي سبب ماندگار شدن مشكلات جسمي خواهد بود.
    جسم از خود ابتكاري ندارد، ارگانيسمي زنده اما ساخته و پرداخته و تحت حمايت ذهن است
    شايد شنيده يا ديده ايد كه افراد معمولي از طريق هيپنوتيزم شدن قادر به انجام كارهاي خارق العاده از جمله راه رفتن بر روي بستري از زغال گداخته يا اعمال عجيب ديگر شده اند، در اين گونه موارد به قدرت عظيم نهفته در درونتان كه ساخته و پرداخته پروردگار قادر و تواناست ايمان بياوريد و باور كنيد ذهن شما نيز قادر به انجام معجزه خواهد بود. به كارگيري روش خيال درماني توأم با روشهاي متداول در درمان و در بهبود سريع بيماران تأثير بسزايي خواهد داشت و شفاي معنوي از طريق انديشه و گفتار و كردار مثبت امكان پذير است.

 بيل گاتليب   و   كاترين پاندر

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥

ذهن درمانگر(معجزه خیال)

به گل سرخی شاداب و معطر  فكر كنيد. شايد بتوانيد عطر آن را احساس يا درخشندگي رنگ سرخش را تجسم كنيد. همين طور كه به آن نگاه مي كنيد عطر آن را استشمام  مي كنيد. . نکته مهم این است که  بدنتان نسبت به اين تصورات واكنش نشان مي دهد. مثلاً در اين مورد ذهنتان شادابتر می گردد و مراکز لذت در مغزتان تحریک می شود.

  خيال پردازي زبان ارتباط بين مغز و جسم است. شمــــا نمي توانيد به زگيل روي دستتان بگوييد ناپديد شو چون اين به زباني نيست كه مغز يا بدن حرف مي زند. شما بايد از بين رفتن زگيل روي دستتان را تصور كنيد.
    يك فرد معمولي روزانه حدود 10 هزار فكر و خيال در ذهن خود دارد كه لااقل نصف آنها اثر منفي دارند. متأسفانه بسياري از تصورات مانند نگراني ـ ترس ـ تنفر ـ انتقام ـ مي توانند به بدن آسيب رســــانده و فيزيولوژي بــــدن را مستعد ناخوشي هاي فراوان از جملــــه زخم معده ـ التهاب مفاصل ـ سردرد ـ بيماريهاي قلبي و يا رواني كنند. اما اگر ياد بگيريد تصورات را در مغز كنترل كنيد به بدنتان كمك كرده ايد تا خود را درمان كنيد.
    ارسطو و بقراط كه پدر پزشكي نوين نام گرفته اند معتقد بودند كه تصورات، جوهرهايي از مغز آزاد مي كنند كه باعث تحريك قلب و ديگر قسمتهاي بدن مي شود. آنها همچنين فكر مي كردند كه :
    تصور شديد يك بيماري براي ايجاد علايم آن كافي است.
    دكتر كارل سيمنتن در اوايل قرن 1970 از خيال درماني براي درمان بيماران سرطاني استفاده نمود. او 159 بيمار مبتلا به سرطان ناعلاج را كه گفته بودند بيش از يكسال زنده نخواهند ماند، زير نظر گرفت و با استفاده از روش خيال درماني به عنوان بخشي از درمان، به اين نتايج رسيد: 40 درصد بيماران تا چهار سال بعد زنده ماندند، 22 درصد كاملاً درمان شدند، در 19 درصد افراد تومورها ناپديد شدند بود و روي هم رفته افراد تحت درمان با خيال درماني همراه با درمان دارويي دو برابر آنهايي كه فقط با دارو درمان شده بودند زنده ماندند.
    همچنين مطالعات زيادي نشان داده است كه خيال درماني دستگاه ايمني را هم تقويت مي كند.
    محققان دانماركي در بدن ده دانشجو كه فعال بودن شديد دستگاه ايمني را تصور كرده بودند افزايش فعاليت سلولهاي k را مشاهده نمودند. اين سلولها مي توانند سلولهاي عفوني شده در اثر ويروس يا سلولهاي سرطان يا مهاجمان ديگر را در بدن شناسايي و تخريب كنند.
    شواهد نشان مي دهد كه مغز به تصورات هم مانند واقعيات واكنش نشان مي دهد. خيال پردازي تا حدودي مانند واقعيت عمل كرده به طوري كه وقتي فعاليتي يا تصويري را در ذهنتان مجسم مي كنيد مغز با آن درست مانند انجام واقعي آن برخورد مي كند ( مانند تصور ليموترش و ترشح بزاق )، بنابراين وقتي كه تصور در ذهن شكل گرفت توسط قشر مغز، هيپوتالامـوس و هيپوفيز خوانده مي شود و به مرحله عمل مي رسد و باعث واكنش هـــاي فيزيولوژي مي شود.
    قدرت دروني شفا بخشيدن قدرت عجيبي نيست. بخش طبيعي جهان درون بدن است كه در تمام بيست و چهار ساعت شبانه روز پيوسته سرگرم پيچيده ترين كنشهاي جســـم است. اين دانشمند بي همتا به طور خودكار در هر يك از ياخته ها فعل و انفعالاتي را به انجام مي رساند كه بزرگترين شيمدانان جهان حتي قادر به تقليد از آن نيستند؛ ميزان قابل توجهي از عمل شفا از طريق كنشهاي خودكار ذهن نيمه هوشيار صورت مي گيرد.
    اما اگر تن آدمي صاحب چنين قدرتهاي احيا كننده حيرت انگيزي است، اصلاً چرا بيمار مي شود؟
    بيماري نشانه اي از عادتهاي نادرست و افكار و تصورات منفي ذهن است، به اين دليل بزرگترين موهبت آموختن درست انديشيدن است. شخصي كه درست مي انديشد به طور ناخودآگاه آرامش و سلامتي و نشاط را در خــــود پرورش مي دهد مادامي كه پالايش ذهني و عاطفي مانند از بين بردن ترس ـ حسد ـ كينه و دشمني و … رخ ندهد، گرايشهاي منفي سبب ماندگار شدن مشكلات جسمي خواهد بود.
    جسم از خود ابتكاري ندارد، ارگانيسمي زنده اما ساخته و پرداخته و تحت حمايت ذهن است
    شايد شنيده يا ديده ايد كه افراد معمولي از طريق هيپنوتيزم شدن قادر به انجام كارهاي خارق العاده از جمله راه رفتن بر روي بستري از زغال گداخته يا اعمال عجيب ديگر شده اند، در اين گونه موارد به قدرت عظيم نهفته در درونتان كه ساخته و پرداخته پروردگار قادر و تواناست ايمان بياوريد و باور كنيد ذهن شما نيز قادر به انجام معجزه خواهد بود. به كارگيري روش خيال درماني توأم با روشهاي متداول در درمان و در بهبود سريع بيماران تأثير بسزايي خواهد داشت و شفاي معنوي از طريق انديشه و گفتار و كردار مثبت امكان پذير است.

 بيل گاتليب   و   كاترين پاندر

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥

راز سرطان سينه و روده بزرگ

كارشناسان آمريكايي گفتند در اين زمينه كه چرا ژن‌هاي سركوب‌كننده تومور در بيماري‌هايي نظير سرطان سينه و روده بزرگ از فعاليت بازمي‌ايستند، به رازهايي پي برده‌اند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از یونایتدپرس ، دانشمندان در “مركز سرطان اسلون كترينگ” در نيويورك دريافتند، پروتييني به نام ‪ NEDD4-1‬با افزودن يك برچسب مولكولي به ژن ‪ ،PTEN‬اين ژن سركوب‌كننده تومور را از بين مي‌برد.

اين برچسب يك آبشار مولكولي ايجاد مي‌كند كه منجر به خرابي اين ژن مي‌شود.

“زويژن جيانگ” و همكارانش در مركز اسلوان كترينگ كشف كردند كه در سرطان پروستات موشها، سطح ‪ PTEN‬در حيوانات مبتلا به تومورهاي تهاجمي پايين اما سطح ‪ MEDD4-1‬در آنها بالا است.

آنها نتيجه گرفتند كه پايين آوردن سطح ‪،PTEN‬ ‪ MEDD4-1‬رشد سرطان پروستات را افزايش مي‌دهد.

اين يافته‌ها در شماره روز جمعه مجله “سلول‪ “Cell‬منتشر شد.

گروه ديگري از محققان مركز “سلوان كترينگ” به رهبري “پير پائولو پاندولفي” در يك مقاله قرينه، جنبه ديگري از چگونگي تاثير ‪ NEDD4-1‬را بر ‪ PTEN‬شرح دادند.

وي دريافت كه سطح ‪ PTEN‬در هسته سلول به ويژه در برخي از بيماران مبتلا به سرطان روده بزرگ كاهش مي‌يابد.

محققان گفتند، اين كار نشان مي‌دهد كه هدف قرار دادن سرطان‌هاي حاوي ژن‌هاي جهش يافته ‪ ،PTEN‬با داروهاي معروف به بازدارنده‌هاي “پروتئازون” ‪ proteasone‬مي‌تواند به مبارزه با اين بيماري كمك كند.

اين دارو تخريب ‪ PTEN‬را كند مي‌كند و يا از روند از بين رفتن آن پيشگيري مي‌كند و بدين ترتيب قابليت‌هاي اين ژن را براي مبارزه با سرطان تقويت مي‌كند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥

سرطان سينه و روده بزرگ

كارشناسان آمريكايي گفتند در اين زمينه كه چرا ژن‌هاي سركوب‌كننده تومور در بيماري‌هايي نظير سرطان سينه و روده بزرگ از فعاليت بازمي‌ايستند، به رازهايي پي برده‌اند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از یونایتدپرس ، دانشمندان در “مركز سرطان اسلون كترينگ” در نيويورك دريافتند، پروتييني به نام ‪ NEDD4-1‬با افزودن يك برچسب مولكولي به ژن ‪ ،PTEN‬اين ژن سركوب‌كننده تومور را از بين مي‌برد.

اين برچسب يك آبشار مولكولي ايجاد مي‌كند كه منجر به خرابي اين ژن مي‌شود.

“زويژن جيانگ” و همكارانش در مركز اسلوان كترينگ كشف كردند كه در سرطان پروستات موشها، سطح ‪ PTEN‬در حيوانات مبتلا به تومورهاي تهاجمي پايين اما سطح ‪ MEDD4-1‬در آنها بالا است.

آنها نتيجه گرفتند كه پايين آوردن سطح ‪،PTEN‬ ‪ MEDD4-1‬رشد سرطان پروستات را افزايش مي‌دهد.

اين يافته‌ها در شماره روز جمعه مجله “سلول‪ “Cell‬منتشر شد.

گروه ديگري از محققان مركز “سلوان كترينگ” به رهبري “پير پائولو پاندولفي” در يك مقاله قرينه، جنبه ديگري از چگونگي تاثير ‪ NEDD4-1‬را بر ‪ PTEN‬شرح دادند.

وي دريافت كه سطح ‪ PTEN‬در هسته سلول به ويژه در برخي از بيماران مبتلا به سرطان روده بزرگ كاهش مي‌يابد.

محققان گفتند، اين كار نشان مي‌دهد كه هدف قرار دادن سرطان‌هاي حاوي ژن‌هاي جهش يافته ‪ ،PTEN‬با داروهاي معروف به بازدارنده‌هاي “پروتئازون” ‪ proteasone‬مي‌تواند به مبارزه با اين بيماري كمك كند.

اين دارو تخريب ‪ PTEN‬را كند مي‌كند و يا از روند از بين رفتن آن پيشگيري مي‌كند و بدين ترتيب قابليت‌هاي اين ژن را براي مبارزه با سرطان تقويت مي‌كند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥

عوارض آنتی اسید

پژوهشگران می‌گویند مصرف درازمدت یک گروه رایج داروهای ضدترش‌کردن که تولید اسید معده را مهار می‌کنند، احتمالا با مهار جذب کلسیم، خطر شکستگی لگن در سنین بالای 50 را بالا می‌برد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز ، در یک بررسی بر رروی 150000 انگلیسی بالای 50 سال مشخص شد که خطر شکستگی لگن در افرادی که از داروهای ضداسید گروه “مهارکننده‌های پمپ پروتون” (PPIs) استفاده می‌کرده‌اند، 44 درصد افزایش خطر شکستگی لگن یافته شد. به علاوه این بررسی نشان داد که هرچه مدت مصرف این داروها بیشتر شده، خطر شکستگی لگن بالاتر رفته‌است. 

 داروهای مهارکننده پمپ پروتون مانند اومپرازول تولید اسید معده را مهار می‌کنند و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان که به بیماری‌های مانند زخم‌های گوارشی یا برگشت محتویات اسیدی معده به داخل مری (بیماری ریفلاکس)مبتلا هستند، این داروها را مصرف می‌کنند.

البته پزشکان معمولا این داروها را برای دو ماه یا کمتر تجویز می‌کنند.

بررسی‌های قبلی نشان داده است این داروها ممکن است توانایی بدن را برای جذب کلسیم، که برای سلامت استخوان‌ها مورد نیاز است، کاهش می‌دهد.

دکتر یو شیائو یانگ از دانشکده پزشکی دانشگاه  پنسیلوانیا  و سرپرست این تحقیق گفت: ” در حال حاضر پزشکان باید از این رابطه بالقوه آگاه باشند و کمترین دوز ممکن این داروها را تجویز کنند.”

گزارش این بررسی سه‌شنبه 18 دسامبر (27 آذر) در شماره این هفته نشریه انجمن پزشکی آمریکا (JAMA) منتشر شده است، همچنین به سالمندانی که نیاز به مصرف درازمدت و با دوز بالای این داروها دارند توصیه می‌کند که افزایش مصرف کلسیم را مد نظر قرار دهند.

شکستگی‌های لگن در سنین بالا بسیار دردسرآفرین هستند و به سختی بهبود پیدا می‌کنند، به خصوص اگر تراکم استخوانی کاهش یافته باشد. از هر پنج نفری که دچار شکستگی لگن می‌شوند، یک نفر در طول یک سال به علت عوارض ناشی از آن می‌میرد.

داروهای مهارکننده پمپ پروتون با نام‌های تجارتی مختلف از جمله پریلوسک، تنکسیوم، پریواسید، آسیفکس، و پروتونیکس در بازار موجودند.

منبع :

سایت پزشکان بدون مرز
  
نویسنده : jobin ; ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥

اثر سیگار بر انگشتان

یک ماده شیمیایی سرطان زا در محصولات دخانیات در ناخن های پای افراد سیگاری و غیر سیگاری های قرار گرفته در معرض دود سیگار یافت شده است.


به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ساینس دیلی یافته ها نشان می دهند از ناخن های گرفته شده که در معرض تست حساسیت قرار داده می شوند می توان برای شناخت نقش قرار گرفتن در معرض دود سیگار استفاده کرد.
NNK یک عامل سرطان زا در فرآورده های توتون است. این ماده در بدن انسان به ترکیب NNAL و نیکوتین به ماده کوتی نین تبدیل می شود.
مطالعات مختلف میزان کوتی نین و NNAL را در خون و ادرار افراد سیگاری ، مصرف کنندگان دخانیات بدون دود و غیر سیگاری های قرار گرفته در معرض دود سیگار سنجیده اند.
این اولین مطالعه ای است که نشان می دهد این عوامل به بخشی از مواد موجود در ناخن ها پا تبدیل می شوند.
به گفته محققان مطالعه ناخن های پا راه دیگری برای تعیین اثرات منفی دود سیگار در غیر سیگاری هاست. از آنجا که ناخن های پا به کندی رشد می کنند زمانی که در معرض دود سیگار قرار می گیرند نسبتا طولانی است. به علاوه معمولا کمتر از ناخن انگشتان دست به آلوده کننده های محیطی آلوده میشوند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  

نویسنده : jobin ; ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥

ضرورت توجه به كلسيم و ويتامين دی

ضرورت توجه به كلسيم:

 كلسيم يكي از عناصر ضروري مورد نياز بدن است كه بيشترين ميزان را در مقايسه با ساير عناصر در بدن دارا است. بدن يك فرد بزرگسال حدود 1200 ميلي گرم كلسيم دارد؛ حدود 99 درصد آن در اسكلت استخواني و 1 درصد آن در مايعات بدن توزيع شده است كه هر دو شكل آن از نظر نقشي كه به عهده دارند بسيار حايز اهميت هستند.
    تأمين نياز كلسيم بدن در افراد سالم علاوه بر موادغذايي مورد استفاده به شدت تحت تأثير عوامل جوي و موقعيت جغرافيايي است. به نظر مي رسد تأمين كلسيم در فصل زمستان از اين نظر مهم است كه اولاً تحت شرايط جوي، تابش مستقيم و شدت نور آفتاب كاهش مي يابد؛ ثانياً با توجه به سرماي فصل، ميــزان پوشش افراد كاملتر مي شود و از رسيدن نور آفتاب به پوست جلوگيري مي كند و ثالثاً به دليل كاهش تحرك و فعاليت ، ميزان دفع كلسيم افزايش مي يابد. رابعاً تنوع مواد غذايي در فصل زمستان در سبد كالايي خانوار نيز كاهش مي يابد. به همين دليل انتظار مي رود كه از ذخاير كلسيم موجود در بدن به تدريج با كاهش جذب كلسيم، در طول فصل زمستان كاسته شود و عوارض كمبود آن در اواخر فصل زمستان و يا در فصل بهار بروز نمايد.


    نقش كلسيم:

 بيشترين ميزان كلسيم در استخوانها قرار دارد بنابـــــراين نقش كلسيم در استخوان سازي بخصوص در سنين كودكي، نوجواني و بلوغ كاملاً اساسي است. استخوانها نه تنها به عنوان محافظ فيزيكي بدن به شمــــــار مي روند بلكه به عنوان ذخيره عظيمي از كلسيم نيز محســــوب مي شوند كه در شرايط كمبود در دورة كوتاه مــــدت ، مي توانند كلسيم مورد نياز ساير بافتها را تأمين نمايند.
    ميزان كلسيم در ساير بافتها نيز اگر چه بسيار كم است، اما وجود آن در سلولها براي فعاليت و حيات سلولي و نهايتاً عملكرد بافتها كاملاً ضروري است . كلسيم در انتقال پيامها در بين و داخل سلولها و در رشد و تمايز سلولي نقش انكار ناپذيري دارد؛ بعلاوه كلسيم در انعقاد خون نيز مؤثر است.
    به واسطه اهميت كلسيــم در بافت هـــــاي مختلف بدن ، مكانيسم هايي در بدن وجود دارند، كه غلظت كلسيم را در خــــــون ثابت نگه مي دارند. بنابراين در شرايط كمبود لبني كلسيم، ميزان كلسيم خون نمي تواند فاكتور مناسبي براي كمبود آن تلقي گردد و حتي در اوايل مراحل تغذيه اي بد و نامطلوب نيز ممكن است علايم باليني ناشي از كمبود كلسيم آشكار و واضح نباشد.


    نقش ويتامين D :

 ويتامين D از جمله موادي است كه در افزايش جذب كلسيم از كليه و خصوصاً روده نقش مؤثري دارد و در واقع بخش اعظمي از مكانيسمهاي جبراني كه قادر به جذب كلسيم غذاست در حضـــور ويتامين D انجــــــام مي گيرد. در حقيقت ويتامين D مانند يك هورمون عمل مي كند و رابطه مستقيمي ميان آن و جذب كلسيم از روده وجود دارد. از آنجايي كه منابع غذايي مورد استفاده ازنظر ويتامين D فقير هستند، لذا بخش اعظمي از ويتامين D مورد نياز بدن ما مي تواند از طريق پيش ساز اوليه آن و با استفاده از نور خورشيد در پوست بدن ساخته شود.
    بنابـــــراين چنانكـــه ملاحظه مي شود ساخته شدن ويتامين D در ارتباط با ميزان و شدت رسيدن نور مستقيم خورشيد به پوست بدن است. بديهي است ميزان ساخته شدن ويتامين D با فرا رسيدن زمستان به علت كاهش شدت نور خورشيد از يك سو و از سوي ديگر در معرض قرار نگرفتن پوست بدن ، كاهش مي يابد و سبب بروز عوارض ناشي از كمبود ويتامين D و كلسيم مي گردد. اين عوارض حتي بـــــا افزايش ناخوشي هاي مكرر و بيماريهاي فصلي بخصوص در افراد دچار سؤتغذيه و همچنين كاهش فعاليت و تحرك، تشديد مي گردد. كه قطعاً در گروههاي در معرض خطر از جمله مادران شيرده و باردار، جوانان، نوجوانان و كودكان، ايجاد عوارض از حساسيت بالايي برخوردار است.


    عوارض ناشي از كمبود كلسيم و ويتامين D : 

    از جمله علايم واضح قابل مشاهده در كمبود كلسيم و ويتامين D ، تغييراتي است كه در اسكلت استخواني و سيستم هاي ارتباطي سلولي ايجاد مي شود. راشيتيسم كودكان، استئومالاسي و يا نرم شدن استخوانها در بزرگسالان، تأخير رشد طولي و عرضي استخوانها، بسته نشدن و يا مستحكم نشدن غضروفها از جمله عوارض استخواني هستند كه نهايتاً منجر به تأخير رشد فيزيكي استخوانها مي گردد. بعلاوه استئوپروز و يا پوكي استخوانها كه غالباً در زنان مسن بوجـــود مي آيد نيز در ارتباط با مصرف منابع غذايي سرشار از كلسيم و ميزان فعاليت افراد در سنين جواني و پايين تر است.
    پايين آمدن كلسيم در استخوانها نيز سبب اختلال در فعاليت سلولي مي شود، به طوري كه در اعصاب حركتي با افزايش تحريك پذيري، موجب بروز انقباضاتي به نام تتاني ( فلج شديد و دايم ) در دستها و پاها مي شود. به علاوه كاهش كلسيم در سلولهاي ديگر نيز سبب تأخير در رشد و تكامل و همچنين پايين آمدن توانايي بافتها مي گردد.
    منابع غذايي و ميزان توصيه:

همچنان كه قبلاً گفته شد منابع غذايي با منشأ غير دريايي مورد استفاده ، منابع بسيار فقيري از ويتامين D هستند. با اين وجود لبنيات و ساير فرآورده هاي آن از جمله غني تــرين منابع كلسيم محسوب مي شوند. كلسيم در ساير موادغذايي از جمله غلات و حبوبات به ميزان قابل ملاحظه اي وجود دارد. اگر چه ميزان نياز در گروههاي سني و در شرايط مختلف متفاوت است اما به طور كلي ميزان توصيه شده در روز 3-2 ليوان شير و يا ماست و يا ساير فرآورده هاي آنهاست
    بنابراين به نظر مي رسد با توجه به الگوي غذايي موجود در خانوارهاي ايراني، مصرف اين مقدار از موادغذايي حاوي كلسيم بخصوص در فصل زمستان و بهار الزامي باشد و گروههاي در معرض خطر در خانواده از حساسيت بالايي برخوردار باشند.
    به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه:
    1 ـ با توجه به نقش كلسيم، تأمين آن براي تمام افراد خانواده مهم و ضروري است.
    2 ـ تأمين كلسيم مورد نياز از طريق موادغذايي در فصل زمستان و بهار اهميت بيشتري دارد.
    3 ـ تأمين كلسيم در گروه كودكان ، نوجوانان و زنان از طريق سبد كالايي خانوار از اهميت و اولويت بالايي برخوردار است.
    4 ـ تا حد امكان سعي گردد تحرك و فعاليت در فصل زمستا ن محدود نگردد.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  

نویسنده : jobin ; ساعت ٧:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥

داروي «اپريپيتانت» (Aprepitant)

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ، داروي «اپريپيتانت» (Aprepitant) جهت جلوگيري و تهوع و استفراغ بعد از عمل مورد تاييد سازمان غذا و دارو امريكا قرارگرفت.

اين دارو به صورت كپسول و با نام تجاري ايمند (Emend) به بازار ارائه شده است.

محققان بر اين باورند كه اين دارو مانع از ارسال سيگنال‌هاي تهوع و استفراغ به مغز شده و سبب جلوگيري از اين عارضه شود

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ دی ،۱۳۸٥

جزئيات آزمون نوبت اول تافل به روش IBT سال 2007 اعلام شد

آزمون نوبت اول تافل به روش IBT سال 2007، 29 دي ماه برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، آزمون تافل نوبت اول به روش IBT سال 2007 روز جمعه 29 دي ماه برگزار مي‌شود.

بر اين اساس متقاضيان مي‌توانند با به همراه داشتن مدارك مورد نياز در وقت اداري شخصا براي ثبت نام به سازمان سنجش مراجعه كنند.

گفتني است اين آزمون به روش IBT يا آزمون شبكه‌اي برگزار مي‌شود و با توجه به محدوديت ظرفيت برگزاري، اولويت ثبت نام بر اساس مراجعه داوطلبان خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، دو قطعه عكس، مبلغ 140 دلار هزينه ثبت نام، همراه داشتن كارت شناسايي و كپي صفحه اول شناسنامه يا پاسپورت و داشتن كد ملي برخي از مدارك لازم براي ثبت نام است.

همچنين ثبت نام آزمون تافل به روش IBT سال 2007 براي ماه‌هاي فوريه و مارچ نيز از روز چهارشنبه 13 دي ماه آغاز شده است

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥

استفاده بی سابقه و گسترده از اینترنت برای تبلیغ و فروش اندام های حیاتی انسان

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بی بی سی ، یک روزنامه انگلیسی از استفاده بی سابقه و گسترده از اینترنت برای تبلیغ و فروش اندام های حیاتی با هدف کسب درآمد از سوی فروشندگان پرده برداشت.
یک روزنامه انگلیسی فاش کرد، بسیاری از مردم در حال فروش اندام های خود همچون کلیه، بخش هایی از کبد و حتی قرنیه چشم به صورت اینترنتی هستند تا بدین وسیله به درآمدهای گزافی دست یابند.
این فرآیند در انگلیس رواج یافته است و گرچه در بسیاری از مناطق کمبود شدید اندام های حیاتی در اتاق های عمل احساس می شود، با این حال فروش چنین اعضایی در برخی کشورها از جمله انگلیس ممنوع است.
در همین خصوص کیت ریگ از متخصصان انگلیسی ضمن محکوم کردن چنین درآمدزایی، نسبت به خطر جدی مرگ اهدا کنندگان هشدار داد.
وی در این خصوص گفت: کار به جایی رسیده است که افراد فروشنده برای اندام های حیاتی شان دراینترنت تبلیغ هم می کنند.
گفته می شود که به جهت ممنوعیت های موجود در کشوری همچون انگلیس، برخی بیماران به کشورهایی نظیر چین و پاکستان سفر می کنند تا اندام های مود نیاز خود را خریداری کنند. اما اکنون خرید اینترنتی آنها بسیار شایع شده است.
در این میان فروش اندام مهمی همچون قرنیه که می تواند به کوری حتمی در فروشنده منجر شود، گویای اهمیت درآمدزایی برای فروشندگان است.
بر اساس گزارش بی.بی.سی، اخیرا روزنامه «سان» نیز از فردی گزارش تهیه کرده بود که برای فروش اندام حیاتی اش در اینترنت تبلیغات کرده است.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥

سکته مغزي همه را يک جور از پا نمي‌اندازد، همه هم يک جور با آن کنار نمي‌آيند.

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥

تشخيص بافت سرطاني با الاستوگرافي ‪ Elastography‬

دانشمندان به فناوري جديدي براي تشخيص بافت سرطاني دست يافته‌اند. اين فناوري كه الاستوگرافي ‪ Elastography‬نام گرفته، يك روش غيرتهاجمي تصوير برداري سونوگرافي است كه مي‌تواند بافت‌هاي خوش خيم را از بد خيم تشخيص دهد.

اين فناوري اكنون در بازار آمريكا موجود است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از یونایتدپرس ،  در اين فناوري جديد از يك دستگاه معمولي سونوگرافي كه يك نرم افزار ويژه به آن وصل شده، استفاده شده است.

در اين روش، بافتي كه در حال بررسي است، بسيار آرام با دست فشرده مي‌شود و واكنش بافت به اين فشردگي و به عبارت ديگر، خاصيت ارتجاعي آن، با استفاده از پژواك‌هاي فراصوتي (اكوهاي اولتراسوند) اندازه‌گيري شده و به تصاويري به نام الاستوگرام تبديل مي‌شوند.

“جاناتان اوفير” ابداع‌كننده اين فناوري به يونايتدپرس اينترنشنال گفت: فرضيه مهم در اينجا اين است كه خاصيت ارتجاعي بافت با بيماري ارتباط دارد.

مناطق روشن در الاستوگرام بافت خوش خيم را نشان مي‌دهند و مناطق تاريك نشان‌دهنده ساختارهاي بدخيم هستند.

در زمان ارزيابي يك منطقه مي‌توان الاستوگرام و سونوگرام را در كنار هم در يك صفحه مستقر كرد و همزمان مكان‌نماها را در هر دو تصوير حركت داد.

آزمايشگاه اوفير در دانشكده پزشكي دانشگاه تگزاس در هوستون قرار دارد است. در اين آزمايشگاه دكتر اوفير و همكارانش با همكاري آزمايشگاه‌هاي سراسر جهان ‪ ۱۵‬سال بر روي الاستوگرافي كار كرده‌اند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٥

اسباب بازي و رشد ذهني كودكان

دانشمندان مي‌گويند قرار دادن اسباب بازي در اختيار كودكان پيش‌دبستاني حتي اگر اين كودكان دچار سوء‌تغذيه باشند، به رشد ذهني آنها كمك مي‌كند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز  ، اين دانشمندان به چندين تحقيق اشاره كرده‌اند كه ارتباط روشني را بين هوش و بازيهاي كودكان نشان داده است.

سالي مك گرگور از موسسه بهداشت كودك در دانشگاه كالج لندن مي‌گويد اجراي برنامه‌هاي بازي در بنگلادش كه سوء‌تغذيه كودكان شديد است، بهره هوشي آنها را ‪ ۹‬امتياز بالا برده است.

مكگرگور مي‌گويد سوء‌تغذيه به خودي خود يك مشكل است. اما سوء‌تغذيه همراه با عدم تحريك ذهني مشكل بزرگتري است.

بيش از ‪ ۲۰۰‬ميليون كودك بسيار فقير علاوه بر آنكه تغذيه ناكافي ندارند ، تحريك ذهني نيز دريافت نمي‌كنند.

‪ ۱۴۵‬ميليون تن از اين كودكان محروم در كشورهاي هند، نيجريه، چين، بنگلادش، اتيوپي، اندونزي، پاكستان، جمهوري دمكراتيك كنگو، اوگاندا، و تانزانيا بسر مي‌برند.

پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه حتي كمترين اقدامات ساده دولتها و سازمانهاي كمك رساني براي تغيير نگرشها و تشويق بازيهاي كودكان در خانه در كنار تغذيه پايه مي‌تواند تاثير عظيمي برجا بگذارد.

به گفته محققان توجه مردم به كاهش مرگ و مير است، اين درحالي است اين موضوع كه بسياري از كودكان به قابليتهاي خود دست نمي‌يابند مورد توجه قرار نمي‌گيرد. هنگامي كه كودكان به سن ‪ ۵‬يا ‪ ۶‬سالگي مي‌رسند و به مدرسه مي‌روند فرصتهاي آنها تقريبا از دست رفته است.

در تحقيقاتي كه در جاماييكا انجام شد ، روستايياني كه تحصيلات بالايي نداشتند با همراه داشتن اسباب بازيهاي خانگي به خانه مردم مراجعه مي‌كردند تا نحوه بازي با كودكان را به مادران آموزش دهند.

كودكان اين مادران تا سن ‪ ۱۸‬سالگي تحت نظر قرار گرفتند و مشخص شد اين روش بهره هوشي، توانايي خواندن ، سلامت رواني، و عزت نفس اين كودكان را ارتقا داد و افت تحصيلي افسردگي ، و اضطراب آنها را كاهش داد.

محققان از ناآگاهي بسيار زياد مردم در مورد نيازهاي كودكان سخن مي‌گويند. مردم گمان مي‌كنند بازي براي بزرگسالان نيست و نمي‌دانند مي‌توانند به رشد كودك خود كمك كنند.

اين يافته‌ها در مجله پزشكي “لانست” منتشر شده است.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٥

خطر بروز سكته مغزي با افسردگي افزايش می یابد

طبق اطلاعات “مطالعه قلب فارمينگهام”، خطر بروز سكته مغزي و يا سكته خفيف مغزي در افراد مبتلا به علام افسردگي افزايش نشان مي‌دهد. با اين حال اين موضوع تنها در مورد افراد كمتر از ‪ ۶۵‬سال صادق است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز ، اين خطر در ميان افراد بالاي ‪۶۵‬ سال ديده نمي‌شود.

دكتر “مارگارت كلي هايز” و همكارانش در دانشگاه بوستون براي بيش از هشت سال اطلاعات ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۲۰‬نفر را كه در مطالعه قلب فارمينگهام شركت كرده بودند بررسي كردند.

در آغاز اين مطالعه ‪ ۱۱‬درصد از شركت‌كنندگان در اين مطالعه علايم افسردگي داشتند.

اين گروه تحقيقاتي در مجله پزشكي “سكته مغزي” گزارش داد، در پيگيري‌هاي بعدي در مجموع ‪ ۱۴۴‬مورد سكته مغزي و ‪ ۸۴‬مورد سكته مغزي خفيف و يا ‪ TIAs‬اتفاق افتاد.

در ميان افراد زير ‪ ۶۵‬سال، كساني كه علايم افسردگي داشتند چهار برابر افرادي كه افسردگي در آنها كمتر بود احتمال داشت به سكته مغزي
و يا ‪ TIA‬مبتلا شوند.

حتي پس از در نظر گرفتن ساير عوامل خطر ساز در بروز سكته مغزي مانند فشار خون بالا، ديابت و سيگار اين ارتباط همچنان به قوت خود باقي بود.

برعكس خطر بروز سكته مغزي با علايم افسردگي در افراد بالاي ‪ ۶۵‬سال ارتباطي نداشت.

اين مطالعه در شماره ژانويه ‪ ۲۰۰۷‬نشريه “سكته مغزي” چاپ شده است.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٦:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٥

5 ژانویه سال 1874م. جوزف لانگر ، فیزیولوژیست آمریکایی متولد شد.

5 ژانویه سال 1874م. جوزف لانگر ، فیزیولوژیست آمریکایی متولد شد.

او  کشف کرد که فیبرهای عصبی مختلف درون یک عصب کارکردهای مختلفی دارند. ارلانگر و همکارش هربرت گاسر به خاطر تقویت وثبت پتانسیل عمل عصبی به وسیله اوسیلوسکوپ با اشعه کاتدی ، در سال 1944 م. برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی شدند. ارلانگر کشفیات مهمی در زمینه فیزیولوژی قلب ، اعصاب و شوک انجام داد .

5 ژانویه 2004 م. نورمان جرج هیتلی دانشمند انگلیسی که در سال 1941 م. روشی برای تولید انبوه و ارزان قیمت پنی سیلین ابداع کرد ، درگذشت.

5 ژانویه 1908 م. بارون ژوزف فون مرینگ ، فیزیولوژیست و فارماکولوژیست آلمانی درگذشت . او به همراه اسکار مینکوفسکی ، کشف کردند که برداشتن پانکراس سگ باعث ایجاد دیابت می شود .

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥

گزنه، خارخاسك و پرسياوشان، گياهان معالج “ريزش مو” هستند.

استاد گروه فارماكوگنوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفت: گزنه، خارخاسك و پرسياوشان، گياهان معالج “ريزش مو” هستند. دكتر “فريبرز معطر” روز سه‌شنبه اين مطلب را در كارگاه آموزشي گياهان دارويي در تهران عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، وي كه موضوع سخنراني خود را “گياه درماني اختلالات پوستي” انتخاب كرده بود، همچنن از نعناع، فلوس، شاه تره و تاجريزي به ترتيب براي معالجه خارش‌هاي پوستي، برفك دهان و اگزما نام برد.

وي ادامه داد: همچنين گياهان موثر بر عفونت‌هاي قارچي‌پوست شامل “حنا”، “آويشن شيرازي”، “سير”، زردچوبه” و “سدر” است.

به گفته وي، “بابونه شيرازي”، “بنفشه سه رنگ”، “هميشه بهار” و “پوست گردو” نيز از گياهان موثر براي آكنه (جوش) محسوب مي‌شوند.

استادگروه فارماكوگنوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ادامه داد: گياهان معالج “برص” نيز “كندس”، “امي‌ماژوس”، “زبان گنجشك” و “اگيرتركي” هستند.

وي اظهار داشت: از ديگر گياهان دارويي مي‌توان به اثر “علف چاي”، “كتان (روغن كتان)”، “سرخارگل (اكيناسه)”، “شنبليله” و “صبرزرد” بر زخم‌ها، بريدگي‌ها و سوختگي‌ها اشاره كرد.

دكتر معطر بيان داشت: همچنين گياهان “هميشه بهار (كاندولا)”، “بابونه شيرازي”، “ختمي”، “تنباكوي كوهي” و “شيرين بيان” بر التهاب پوست موثرند.

اين كارگاه آموزشي از برنامه‌هاي جنبي نخستين نمايشگاه محصولات گياهان دارويي و تركيبات طبيعي بود.

هدف از برگزاري اين نمايشگاه معرفي توانمندي‌هاي توليدكنندگان گياهان دارويي و بهره‌گيري از آنها براي ترويج اين توليدات در كشور عنوان شده است.

اين كارگاه آموزشي از برنامه‌هاي جنبي نخستين نمايشگاه محصولات گياهان دارويي و تركيبات طبيعي بود كه از امروز به مدت ‪ ۴‬روز در محل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در تهران برپا شده است.

هدف از برگزاري اين نمايشگاه معرفي توانمندي‌هاي توليدكنندگان گياهان دارويي و بهره‌گيري از آنان براي ترويج اين توليدات در كشور عنوان شده است.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥

جراحی با آب

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ، با اينكه استفاده از جريان آب در موارد صنعتى روش چندان تازه‌اى نيست، اما تا كنون كاربردى در پزشكى يا جراحى نداشته است. مهندسان آلمانى معتقدند مى‌توان جريان آب را جايگزين ليزر در جراحى كرد.

تصويرى از برش جراحى با جريان آبImage and video hosting by TinyPic” />
فرسودگى استخوان، متأسفانه درمان‌ناپذير است. مثلأ وقتى استخوانهاى زانو فرسوده مى‌شوند و برداشتن هر قدم با درد همراه است يكى از راه‌هاى درمان، جايگزين كردن يك قطعه استخوان مصنوعى با استخوان ساييده شده است. در جراحى بخشى از استخوان با اره‌ مخصوصى بريده مى‌شود و قطعه مصنوعى درون زانو پيوند مى‌خورد. اگر استخوان با كمى انحا بريده شود قطعه پيوندى بهتر درون جوش مى‌خورد، اما مشكل اينجاست كه با اره‌هاى جراحى فقط می‌توان استخوان را مستقيم بريد. گروه مهندسى دانشگاه هانور آلمان روش تازه‌اى براى اين نوع جراحى ابداع كرده‌ است. به جاى اره مى‌توان از جريان آب استفاده كرد، جريانی شبيه به اشعه، البته نه اشعه ليزر، اشعه‌اى از جنس آب. از منفذ ريز يك لوله آهنى كوچك جريان باريكى از آب كه به زحمت با چشم غيرمسلح قابل ديده است روى استخوان گرفته مى‌شود. شدت جريان آب بقدرى زياد است كه استخوان را سوراخ مى‌كند. البته قرار نيست استخوان را سوراخ كرد! “كريستيان بيسكوت” يكى از افراد تيم مهندسى مشغول برش استخوانى است كه درون ماكت انسانى كار گذاشته شده است. او با مهارت بخشى از استخوان برش مى‌دهد. استفاده از جريان آب به جاى ليزر روش چندان تازه‌اى نيست. در موارد صنعتى هنگام برش فلزات يا موادى كه سختى كمترى دارد از اشعه آبى به جاى ليزر استفاده مى‌شود، مثلاً  هنگام برش موكت‌هاى كف ماشين در اتومبيل سازى. مزيت اين روش اينجاست كه هنگام برش قطعه با جريان آب، تركيبات اوليه گرم نمى‌شود. برش ليزرى، قطعه‌اى را كه روى آن كار مى‌شود داغ مى‌كند. اين گرما بسيارى از مواد  اوليه مثل مصنوعات نخ و پشم موكت‌هاى درون ماشين را بد فرم مى‌كند.  اما از طرف ديگر شدت جريان آب هنوز به حدى نيست كه بتواند مواد سخت‌ترى مثل ورقه‌هاى آهنى را هم برش دهد. مهندسان آلمانى براى برطرف كردن اين نقص دست به ابتكار جالبى زده‌اند. جريان آب با ذرات ريز شن همراه مى‌شود. به اين ترتيب ذرات شن، قدرت برش جريان آب را افزايش مى‌دهند.

هدف مهندسان دانشگاه هانور استفاده از جريان آب در پزشكى است. در مورد فوايد اين روش بيسكوت مى‌گويد : ” مزيتش اين است كه مثلاً ما در جراحى زانو طورى استخوان را برش مى‌دهيم كه فرم منحنى پيدا كند و نه اينكه مثل برش با اره صاف بريده شود. در نهايت پروسه درمان و پيوند قطعه مصنوعى هم بهتر پيش مى‌رود.“

در حالى كه گرماى ناشى از اره كشيدن استخوان را گاه تا صدوپنجاه درجه سانتى‌گراد داغ مى‌كند و سلولهاى استخوانى را از بين مى‌برد، جريان آب سرد است، سلولها آسيب نمى‌بينند و پس از پيوند قطعه مصنوعى درون استخوان‌ سلولهاى محل پيوند بهتر رشد مى‌كنند و قطعه خوب جوش مى‌خورد. اما هنگام برش استخوان نمى‌توان از ذرات شن استفاده كرد. كريك بورمن يكى ديگر از مهندسان تيم مى‌گويد:” اگر از شن استفاده كنيم بخشى از اين ذرات شنى درون بدن مى‌مانند كه باعث التهاب مى‌شود و چرك مى‌كند.“

اين گروه تصميم دارد به جاى ذرات شن از دانه‌هاى ريزى از جنس منيزيوم استفاده كند. بورمن اضافه مى‌كند:” اين ذرات جذب بدن مى‌شوند يا اصلأ جذب خود استخوان مى‌شوند و يا اينكه دفع مى‌شود و پس از مدتى اثرى از آنها باقى نمى‌ماند.“

نكته اينجاست كه بايد تمامى جوانب جراحى با جريان آب خوب سنجيده شوند. مثل احتمال لخته شدن خون يا متورم شدن بافت اطراف استخوان. مشكل بعدى قطع يكباره جريان آب پس از برش استخوان است، زيرا اطراف استخوانها بافت‌هاى نرمترى هستند كه نبايد آسيب ببينند. گروه مهندسى در فكر طراحى مكنده‌اى است كه زير استخوان قرار مى‌گيرد و پس از پايان جراحى آب را جذب مى‌كند. در مدت سه سال آينده اولين نمونه كامل اين طرح كه قابل استفاده در پزشكى خوهد بود وارد بازار مى‌شود. آيا اين روش جاى اره‌هاى استخوانى را خواهد گرفت؟

بيسكوت:” فكر نمى‌كنم براى هميشه و به طور كامل جانشين شود به دليل اينكه بخش‌هاى از بدن قابل دسترسى نيستند مثل جراحى جمجمه يا ستون فقرات. استفاده از جريان آب با ضريب خطر بالايى همراه است در اين موارد نمى‌توان ريسك كرد.“

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٥

دانشمندان انگليسي موفق شدند يك ژن جديد مرتبط با سرطان سينه زنان كشف كنند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بي‌بي‌سي ، دانشمندان مركز تحقيقات سرطان انگليس اعلام كردند: زناني كه نسخه معيوبي از ژن ‪ PALB2‬را دارند دو برابر ديگران در خطر ابتلا به سرطان سينه قرار مي‌گيرند.

طبق برآورد اين محققان ژن معيوب ‪ ، PALB2‬هر ساله حدود ‪ ۱۰۰‬زن را در انگليس به سرطان سينه مبتلا مي‌كند.

دانشمندان مزبور به مجله ژنتيك “نيچر” گفتند: ظاهرا دو نسخه معيوب از از اين ژن موجب اختلالات خوني در كودكان مي‌شود.

ژن ‪ PALB2‬مسوول اصلاح جهش‌هاي ‪ DNA‬است و از اين رو افرادي كه يك نسخه معيوب از اين ژن را دارند، براي ابتلا به ديگر آسيبهاي ژني كه منجر به انواع سرطان مي‌شود، در معرض خطر بيشتري قرار دارند .

پروفسور نازنين رحمان و گروه تحقيقاتي وي، ‪ ۹۲۳ DNA‬زن مبتلا به سرطان سينه و سوابق خانوادگي اين بيماري را كه به واسطه ژن‌هاي شناخته شده سرطان موسوم به ‪ BRCA2‬و ‪ BRCA1‬ايجاد مي‌شوند، مورد بررسي قرار دادند.

اين در حالي است اگرچه در اين تحقيق، زنان مورد بررسي قرار گرفتند اما گفته مي‌شود همين ژن معيوب ممكن است خطر سرطان سينه را در مردان نيز افزايش دهد.

محققان انگليسي، همچنين دريافتند كه كودكاني كه نسخه‌هاي معيوب از اين ژن را به ارث مي‌برند به بيماري ژنتيكي موسوم به كم خوني “فانكوني” مبتلا مي‌شوند.

در بيشتر موارد، ابتلا به سرطان سينه اتفاقي روي مي‌دهد و تنها ‪ ۵‬درصد ابتلا به اين سرطان با يك نوع ژن شناخته شده و ارثي سرطان سينه مرتبط است.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٥

يك زن 67 ساله اسپانيايي دوقلو زایید

يك زن 67 ساله اسپانيايي به عنوان مسن ترين زن جهان كه در اين سن توانسته باردار شود، دو قلوهاي خود را به دنيا آورد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  مسوولان بيمارستاني در بارسلوناي اسپانيا در اين زمينه اظهار كردند اين زن كه نامش فاش نشده است، پس از درمان براي بارداري در آمريكاي لاتين باردار شده است.

اين زن دوقلوهاي خود را در بخش سزارين به دنيا آورد و اين دوقلوها در حال حاضر در يك دستگاه انكوباتور نگهداري مي‌شوند.

اين اولين بارداري اين زن بوده و قرار است تا چند روز در بيمارستان بستري و تحت مراقبت باشد.

به گفته يك سخنگوي اين بيمارستان و متخصص بخش تولدهاي پرخطر، حال اين زن و فرزندان وي را در شرايط مطلوب است.

به گزارش ايسنا، اين زن يك سال از زن رومانيايي كه در ژانويه سال 2005 صاحب يك دختر شد، بزرگتر است.

زن رومانيايي نيز صاحب دو قلو شده بود اما يكي از دو قلوها در رحم وي مرده بود.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥

ژنی كه موش‌ها را شاد مي‌كند

دانشمندان موفق به كشف ژن جديدي شده‌اند كه موش‌ها را شاد مي‌كند و اميدوارند كه بتوانند به كمك اين يافته داروهاي جديدي براي بهبود بيماري افسردگي در انسان توليد كنند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  دكتر گوي دبونل، روانپزشك و استاد دانشگاه مك‌گيل دراين‌باره خاطر نشان كرد: اين تحقيق براي نخستين بار نشان داده است كه افسردگي در هر ارگانيسمي منشاء ژنتيكي دارد.

دبونل و دستياران وي با توليد و پرورش موش‌هايي كه فاقد يك ژن خاص بودند به اين تاثير دست يافته‌اند.

بر اساس مطالعات، اين ژن در انسان نيز بر روي انتقال ماده سروتونين كه با تغيير خلق افراد در ارتباط است، تاثير مي‌گذارد.

به گفته اين محقق، موش‌هاي فاقد اين ژن كه TREK-1 نام دارد، شبيه به موش‌هايي رفتار مي‌كنند كه به مدت حداقل سه هفته داروي ضد افسردگي مصرف كرده‌اند.

وقتي در موش‌هاي افسرده اين ژن برداشته مي‌شود اين جانور به گونه‌اي رفتار مي‌كند مثل اينكه هرگز بيمار نبوده است.

اين محققان مي‌گويند كه اگر در آينده دانشمندان بتوانند در پيروي از اين تحقيق به تركيباتي دست پيدا كنند كه اين تركيبات بتوانند فعاليت اين ژن را در انسان متوقف كنند، اين تغيير مثبت خلقي براي بيماران افسرده نيز امكان‌پذير خواهد شد.

به گزارش ايسنا، دبونل در اين زمينه اظهار داشت: اين يافته با تمام تلاش‌ها و كارهايي كه تاكنون در علم داروسازي براي بهبود بيماري افسردگي صورت گرفته است، متفاوت خواهد بود.

همچنين در مطالعات جداگانه ديگري كه از سوي دكتر اريك نستلر از دانشگاه تگزاس صورت گرفته، اين محقق و دستيارانش موفق به كشف ژن ديگري موسوم به BDNF شدند كه در ابتلا به اختلال رواني افسردگي نقش دارد و برداشتن آن در موش‌ها باعث مي شود كه تحمل اين جانور نسبت به زورگويي‌هاي ساير موش‌ها افزايش يافته و همچنين در مشكلات اجتماعي با ساير موش‌ها عقب نشيني نكنند.

آمارهاي منتشر شده از سوي دانشگاه كلمبيا حاكي از آن است كه حدود 13 درصد از بزرگسالان آمريكايي در حال حاضر به بيماري افسردگي مبتلا هستند.

افسردگي خفيف يك عامل پنهان براي ابتلا به افسردگي شديد است به طوري كه در افراد مبتلا به افسردگي خفيف احتمال ابتلا به افسردگي شديد به مرور زمان در آينده به مراتب بيشتر است و حتي ممكن است به خودكشي فرد افسرده منجر شود.

دانشمندان هنوز يك تصوير واضح از دلايل انواع مختلف بيماري افسردگي و نحوه درمان آن در اختيار ندارند اما با اين وجود بيشتر دانشمندان معتقدند كه تركيبي از عوامل ژنتيكي، فاكتورهاي شيميايي و محيط زيستي مانند استرس در ابتلا به اين اختلال رواني نقش دارند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٦:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥

اشتباهات فاحش در دفترچه ازمون دستیاری سال 85

در دفترچه ثبت نام آزمون دستیاری سال 85 چند اشتباه وجود دارد که  نگرانی در مورد نحوه برگزاری آزمون بوجود می آورد و سلامت آن را به خطر خواهد انداخت  چگونه است که بعد از این همه مشکلات در آزمون های قبلی هنوز دبیرخانه اموزش پزشکی دفترچه ثبت نام را با غلط های فاحش چاپ می کند ؟ و آیا کسی نیست که  قبل از انتشار دفترچه یکبار به دقت آنرا باز خوانی کند و غلط های احتمالی را برطرف سازد؟ دفترچه راهنمای آزمون که اینگونه است ُ سوالات اصلی آزمون  چند غلط خواهد داشت ؟

اشتباهات فاحش در دفترچه ازمون دستیاری سال 85 :

۱-در بالای فرم ثبت نام نوشته شده "با خودکار ابی پر گردد " در حالی که در صحفه ۲۶ دفترچه نوشته با "مداد مشکی نرم پر رنگ"
۲-در دفترچه صحفه 7 بند 16/5 نوشته شده "مهلت ثبت نام در تاریخ ۳۰/۹/۸۵ تمام می گردد" در حالی که "ثبت نام از ۱/۱۰/۸۵ اغاز شده است".
۳-در فرم ثبت نام گفته "زمان امتحان پره انترنی بر حسب ماه و روز بنویسید"  در حالی که "در فرم نمونه بر حسب سال و ماه پر شده است".

سالی که نکوست ُ از بهارش پیداست 

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ دی ،۱۳۸٥

رابطه بین رژیم غذایی و بیماریهای قلبی

رابطه بین رژیم غذایی و بیماریهای قلبی

چربي‌ها گروهي از تركيبات شيميايي حاوي اسيدهاي چرب مي‌باشند. انرژي در بدن عمدتاَ به صورت چربي ذخيره شده است. چربي‌ها در رژيم غذايي ضروري مي‌باشند تا اسيدهاي چرب ضروري را كه ماده حياتي بوده و بدن قادر به توليد آن‌ها نمي‌باشد تأمين كنند. چربي يك منبع بااهميت انرژي بدن و كمك جذب ويتامين K, E, D, A و كار تونوئيدها مي‌باشند هر دو محصولات غذايي مشتق شده و گياهي و حيواني شامل چربي‌اند و وقتي به طور مناسب خورده شوند براي رشد مناسب، بهبود و نگه‌داري سلامتي‌ حائز اهميتند. همانند يك افزودني غذا، چربي باعث هضم ، پايداري و كمك به احساس سيري مي‌شود. به علاوه والدين بايد آگاه باشند كه چربي‌ها يك منبع ويژه با اهميت از كالري و مواد مغذي براي نوزادان و كودكان (تا سن 2 سال) كه بيش‌ترين نياز به انرژي را در واحد وزن بدن در رده سني دارند، مي‌باشند.

سه نوع اصلي از اسيدهاي چرب وجود دارد: اشباع، تك‌اشباعي و چند غيراشباعي.

تعدادي از اين غيراشباعي‌ها به فرم ترانس هستند، چربي‌هاي ترانس (اسيدهاي چرب ترانس نيز ناميده مي‌شوند) يك نوع ويژه از چربي‌ها مي‌باشند كه در اثر هيدروژناسيون روغن‌هاي مايع ايجاد مي‌گردند. اگر چه مقدار كمي از چربي‌هاي ترانس به طور طبيعي مواد غذايي پايه حيواني بافت ؟؟؟ در حالي كه چربي‌هاي غيراشباع (تك و چند غيراشباعي) وقتي به ميزان مناسب مصرف شوند مفيد مي‌باشند. چربي‌هاي اشباع و ترانس چنين نيستند.

چربی‌های اشباع و ترانس LDL (کلسترول بر خون) را افزایش میدهند بنابراین توصیه می‌گردد که غذاهایی را که هر دو اشباع و چربی ها ترانس کمتری دارند در رژیم غذایی انتخاب شوند نکته مهم دیگر که باید بدانید کلسترول می‌باشد. کلسترول یک ماده مومی که به طور طبیعی در بافت حیوانی یافت میشود می‌باشد. بدن انسان برای عملکرد مناسب به کلسترول نیاز دارد مانند تولید ویتامین D اسیدهای لازم برای هضم چربی و تعدادی هورمون‌ها).

با توجه به قابلیت تمامی بافت ها برای ساخت کلسترول مورد نیاز بدن بنابراین هیچ نیازی برای تأمین کلسترول از طریق غذا وجود ندارد. شواهد علمی گویای یک تمایل مثبت بین کلسترول مصرفی و مقدار کلسترول LDL میباشند و در نتیجه یک ریسک بیماری قلبی وجود خواهد داشت.

متداول‌ترین بیماری قلبی، بیماری‌های عروق کرونر قلب می‌باشد. بیماری‌های عروق کرونر وقتی که موادی مانند کلسترول در دیواره رگ‌های خونی سمت قلب تجمع یابند رخ می‌دهد و در نتیجه مانع جریان خون و اکسیژن به قلب می‌شوند. غذاها کلسترول بد یا LDL را وارد جریان خون می‌سازند. این نوع کلسترول بد نام برده می‌شود زیرا به دیواره رگ‌ها چسبیده و آن‌ها را مسدود میکند. غذاهای مشتق شده از مواد گیاهی از قبیل روغن‌های گیاهی دارای مقدار زیادی چربی‌های خوب یا غیراشباع شده می‌باشند. این مسأله باعث جریان کلسترول در خون و دفع آن از کبد می‌شود.

به منظور کاهش خطر بیماریهای قلبی پزشکان توصیه میکنند:

· به طور منظم مقدار کلسترول خون را چک کنید.

· غذاهای دارای کلسترول کم و چربیهای اشباعی کم‌مصرف کنید.

· وزن خود را به طور مناسب کنترل کنید.

· به طور منظم ورزش کنید.

· به توصیه های پزشکان عمل نمایید

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ دی ،۱۳۸٥

علتی برای بدخيمي شديد سرطان پانكراس

دانشمندان علتي را براي بدخيمي شديد سرطان پانكراس يافته‌اند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بي‌بي‌سي ، محققان دانشگاه ليورپول دريافته‌اند خانواده‌اي از پروتئين‌ها در كنترل حركت سلول نقش مهمي دارند.
مطالعه فوق مي‌تواند به يافتن روش‌هاي جديد جهت درمان بيماري كمك كند.
هر ساله حدود 7000 مورد سرطان پانكراس در كشور انگلستان مشاهده مي‌شود.
تشخيص دقيق اين بيماري در مراحل اوليه كمي دشوار است زيرا پانكراس يكي از اعضاي داخلي بدن است.
در نتيجه گرچه جراحي روشي مناسبي براي درمان بيماري است اما تنها 9 درصد بيماران تحت اين عمل قرار مي‌گيرند.
گروه تحقيقاتي ليورپول توانستند پروتئين‌هايي به نام Cap G و Gelsolin را در نمونه‌هاي بافت سلول‌هاي سالم و سرطاني بيابند.
از آنجا كه هر دو اين پروتئين‌ها در تنظيم حركت سلول نقش دارند، مطالعه فوق نشان مي‌دهد به گسترش سلول‌هاي سرطاني پانكراس به ساير قسمت‌هاي بدن كمك مي‌كنند.
به هر حال به گفته محققان ، مطالعات بيشتري لازم است در اين زمينه صورت گيرد و تحقيق اخير مي‌تواند راهگشاي يافتن روش‌هاي جديد باشد.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٦:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ دی ،۱۳۸٥

عملكرد ذهني افراد مسنی كه تمرين حافظه می کنند بسيار بالاتر می رود

پژوهشگران مي‌گويند يك مطالعه نشان مي‌دهد افراد مسني كه فعاليتهاي فكري انجام مي‌دهند، تا چندين سال بعد هشياري ذهني خود را حفظ مي‌كنند و اين امر ثابت مي‌كند مغز نيز مانند بدن در دوران پيري نياز به ورزش و تمرين دارد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رويترز، مايكل ماريسكه از دانشگاه فلوريدا مي‌گويد يكي از اين فعاليتهاي ذهني، شركت در جلسه‌هاي رسمي “ياديار” (روش‌هاي تقويت حافظه و هوش از راه قياس منطقي) است كه طي آنها افراد مي‌آموزند با مشاهده كلماتي كه از اول حروف چند كلمه تشكيل شده و يا با استفاده از قافيه، مطلبي را به ياد آورند.

بازيهايي مانند “سودوكو” كه بر مهارتهاي استدلالي تاكيد دارد مي‌تواند همين فوايد را داشته باشد.

تاثير جلسات رسمي تمرين حافظه، استدلال و سرعت تفكر، پنج سال بعد هم در اين افراد مشهود بود. ميانگين سني شركت‌كنندگان در آغاز تحقيق ‪ ۷۳‬سال بود.

با توجه به اينكه اثر فقط ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۸‬ساعت تمرين پراكنده ذهني تا چند سال بعد مشهود بود، مي‌توان انتظار داشت كه اگر افراد مسن هر روز به فعاليتهاي شديد تر ذهني مانند بازي سودوكو بپردازند، اين كار تاثير طولاني‌تري برجا گذارد.

شري ويليس از دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا و نويسنده اين مطالعه مي‌گويد افراد مسن مي‌توانند به تمرينات ذهني ادامه دهند و توانايهاي ادراكي خود را بهبود بخشند. اين كار درست شبيه تمرين بدني است و فرد خود را به چالش مي‌كشد. به گفته وي اين فعاليت‌ها نبايد به طور يكنواخت و عادي فقط تكرار شود.

سالي شوماكر از دانشگاه ويك فارست مي‌گويد اين تحقيق نويدبخش درمانهاي غيردارويي براي مقابله با افت قواي ذهني در دوران پيري است.

داروهاي موجود علاوه برآنكه تاثير زيادي در بهبود عملكرد ذهني ندارند، مي‌توانند عوارض جانبي شديدي به دنبال داشته باشند. اثبات اينكه تمرينات ادراكي از عملكرد ذهني محافظت مي‌كنند به اين معناست كه اگر افرادي نمي‌توانند داروها را تحمل كنند، مي‌توانند از شيوه‌هاي ديگري استفاده كنند.

شوماكر افزود در آينده معالجات مشتمل بر درمانهاي دارويي و تغيير در شيوه زندگي خاص هر فرد خواهد بود.

اين مطالعه بر روي بيش از ‪ ۲۸۰۰‬فرد با ميانگين سني ‪ ۷۳‬سال كه زندگي مستقلي داشتند انجام شد. اين تحقيق از سال ‪ ۱۹۹۸‬تا ‪ ۲۰۰۴‬ادامه داشت.

گروهي از اين افراد، در طول مدت تحقيق تمرينات رسمي حافظه، استدلال و سرعت پردازش انجام مي‌دادند و گروهي ديگري اين تمرينان را انجام نمي‌دادند.

عملكرد ذهني كساني كه تمرين حافظه يا تمرينات سرعت پردازش و استدلال انجام مي‌دادند بسيار بالاتر از افرادي بود كه در كلاس‌ها شركت نمي‌كردند.

بعد از پنج سال تمام شركت‌كنندگان آموزش ديده در مقايسه با گروه دوم در انجام فعاليتهاي مهم روزانه مشكلات كمتري را گزارش دادند.

اين مطالعه ثابت مي‌كند فعاليتهاي ادراكي مي‌تواند افت فعاليتهاي مهم روزانه ناشي از بالا رفتن سن را كاهش دهد. اين افت فعاليت نشانه‌اي است از افزايش آتي وابستگي افراد مسن كه اين امر در افزايش ميزان مراجعه سالمندان به بيمارستان، استفاده از درمانهاي سرپايي، خدمات خانه‌هاي سالمندان و هزينه‌هاي مراقبتهاي بهداشتي موثر است.

“سودوكو” (‪ (sudoku‬واژه‌اي ژاپني به معناي عددهاي بي‌تكرار است و به جدول اعدادي گفته مي‌شود كه امروز يكي از سرگرمي‌هاي رايج در كشورهاي مختلف جهان به شمار مي‌آيد. نخستين جدول سودوكو را يك رياضي دان اروپايي در قرن هجدهم طراحي كرد. در سالهاي اخير اين جدول كاربرد عمومي خود را براي سرگرمي پيدا كرده است.

سودوكو انواع گوناگون ساده، متوسط دشوار و خيلي سخت دارد. بسياري از سودوكوها هم براي كودكان طراحي مي‌شوند. كتابهاي گوناگون و متنوعي نيز براي آموزش طراحي و حل اين جدول منتشر شده است. اين جدول هم اكنون در بسياري از روزنامه‌هاي معتبر دنيا هر روزه به چاپ مي‌رسد و كتابهاي مجموعه اين جدول‌ها نيز توسط بخش انتشارات هر روزنامه انتشار مي‌يابد.

اين بازي كه در نمايشگاه بين‌المللي بازي و سرگرمي آلمان به عنوان محبوب‌ترين و پرطرفدارترين بازي شناخته شده قانون بسيار ساده و روشني دارد.

نوع متداول سودوكو در واقع نوعي جدول است كه از ‪۹‬ستون عمودي و ‪ ۹‬ستون افقي تشكيل شده و البته كل جدول هم به ‪۹‬ستون كوچكتر تقسيم مي‌شود. شما بايد اعداد ‪ ۱‬تا ‪۹‬را در هر يك از جدول‌هاي كوچكتر بدون تكرار بنويسيد به صورتي كه در هر ستون بزرگ تر افقي يا عمودي هيچ عددي تكرار نشود. در واقع هم بايد از تمام اعداد ‪۱‬تا‪۹‬در همه ستون‌هاي عمودي و افقي استفاده كنيد و هم بايد مراقب باشيد هيچ عددي تكرار نشود و در همه مربع‌هاي ‪ ۳‬ستوني كوچكتر نيز به همين ترتيب همه اعداد ‪۱‬تا ‪۹‬بيايد و تكرار هم نشود. هميشه به عنوان راهنمايي چند عدد در جدول از قبل مشخص مي‌شود تا بقيه اعداد را شما پيدا كنيد.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥

شخصیت انسان از چه سنى‌ شکل مى‌گیرد؟

 
شخصیت انسان از چه سنى‌ شکل مى‌گیرد؟ تا چه سنى تغيير پذير است؟ فاكتورهاى ذاتى تا چه حد بر خصوصيات و رفتار اجتماعى‌ تاثير گذارند؟ از چه سنى مى‌توان تفاوت خوب و بد را تشخیص داد؟ آيا كودكانى که پیش از رفتن به مدرسه حروف الفبا را مى‌آموزند و به سرعت ریاضیات را یاد مى‌گیرند بعدها در مدرسه بهتر از دیگران خواهند بود؟
 

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از دویچه وله ، ”چگونه آنچه هستیم مى‌شویم؟“ نام همايش چند روزه‌اى بود که توسط پژوهشگران  بخش نورون‌شناسی موسسه ماکس‌پلانک در مونیخ آلمان برگزار شد. در این همايش پژوهشگران نورون‌شناسى حاصل يك تحقیق بیست ساله در اين زمينه را ارائه كردند. فرانس واینرت (Franz E. Weinert) مدیر پیشین موسسه ماکس‌پلانک بیست‌و‌چهار سال پیش اولین بخش نورون‌شناسی اين موسسه را بنیان گذارد. واینرت دو سال بعد به همراه يك تیم تحقیقاتی پروژه‌ طولانى مدت اما جالبى را آغاز كرد. پروژه‌اى با عنوان منطق. او و تيم همراهش گروهی متشکل از دویست و ده کودک حدود سه ساله را که تازه وارد مهدكودك شده بودند انتخاب کرند. هدف پروژه بررسی چگونگی شکل‌گیری شخصیت انسان از دوان كودكى تا آغاز دوره جوانى بود. انتخاب كودكان از اين محدوده سنى فرصت تحقيق در زمانی نسبتاً طولانی مدت را فراهم مى‌كرد.

ده سال پس  از شروع تحقیق یعنی زمانی که بچه‌ها دوازده تا سیزده ساله بودند، سنى كه پايان دوران كودكى و آغاز دوره بلوغ است، تحقیق شدت بیشتری به خود گرفت. هر کدام از شركت كنندگان سه بار در سال به موسسه دعوت مى‌شد و در نشستی دوستانه با تیم تحقیقاتی به سوالات کتبی یا شفاهی تیم جواب مى‌داد. پنج سال بعد از اين تاريخ و پس از مرگ واینرت بخش نورولوژى موسسه ماكس‌پلانك به دانشگاه مونيخ واگذار شد اما مدیر جدید پروژه توانست با حمایت مالی کارخانه فولکس‌واگن مانع از هم پاشیدن تیم تحقیقاتی شود و در سال  ۲۰۰۵ میلادی  پروژه را با موفقيت به پایان برساند. در همايش مونیخ با عنوان ”چگونه آنچه هستیم مى‌شویم“ نتیجه این تحقیق بیست ساله را در چند بخش ارائه شد. ضريب هوشى، حافظه، اخلاق و تأثیر محيط بر شکل‌گیری شخصیت انسان.

نتیجه بررسی نشان مى‌دهد از حدود چهار سالگى مى‌توان تشخيص داد ضريب هوشى كودك در چه حدى است و از شش سالگی حتی می‌توان پیش بینی کرد که توانایی‌ و استعداد يادگيرى او در آینده چقدر خواهد بود. اما اين توانايى را مى‌توان تا آغاز دوره جوانی پرورش داد. به مفهوم اينکه تعليم و آموزش سنجیده‌ی هر كودك استعدادهاى ذاتى او را شكوفا مى‌كند. البته آنچه كه تا شش سالگی بروز مى‌كند توانايى ذاتی است كه بستر اين رشد فراهم مى‌کند.

نکته جالبی که در تحقیق در نظر گرفته شده رابطه میان ضریب هوشی و قدرت منطق است. نتيجه نشان مى‌دهد قبل از دوران مدرسه هیچ رابطه مشخص و معنی داری میان هوش و فکر کردن منطقى وجود ندارد. این رابطه در دوران آموزش و تحصيل شکل مى‌گیرد. فاكتور مهم و تأثيرگذار بر اين رابطه رياضيات است.

پژوهشگران در بخش ديگرى از تحقيق به زمان و نحوه شکل گیری حافظه كوتاه پرداخته‌اند.  نمودارى كه نشان دهنده قدرت حافظه کوتاه مدت از شش تا هفده سالگى است نمايانگر آن است كه حافظه كوتاه مدت تا سن هفده سالگی افزایش پیدا مى‌کند اما بعد از این سن تقريبأ ثابت مى‌ماند و تغییر محسوسی نخواهد كرد.  ناگفته نماند كه اين تحقيق محدوده سنى سه تا بيست‌وسه سال را در بر مى‌گيرد. دانش‌آموزانى که در دوران ابتدایی حافظه بهتری برای یادگیرى و  از بر کردن شعر و تاریخ دارند در دوران بزرگسالی نیز این توانایی را حفظ خواهند کرد.

بخش آخر تحقيق به شکل گیری اخلاق و رفتارهای سنجیده اجتماعی در شخصيت كودكان مى‌پردازد. برای كودكان در سنين چهار، شش و هشت سالگی داستانهای مختلفى خوانده شد. در تمامى اين داستانها قهرمان در بخش از داستان ارزشهای اخلاقی را زیر پا مى‌گذارد مثلاً در داستانى كه براى كودكان چهارساله خوانده شد قهرمان داستان شیرینی مى‌دزدد . پس از پایان داستان از كودكان چهار ساله پرسيده شد آیا کسی اجازه دارد شیرینی بدزدد؟ اگر نه، چرا؟  نتیجه نشان مى‌دهد كودكان خیلی زود تفاوت خوب و بد را تشخیص مى‌دهند. مثلا ۹۸ درصد كودكان معتقد بودند نبايد شیرینی دزديد چون دزدى کار بدى است.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥

سوناميی انفلوآنزای پرندگان در آچه اندونزی

به‌گفته يكي از مقام‌هاي وزارت بهداشت اندونزي، آنفلوآنزاي مرغي به دهها هزار قطعه از ماكيان در استان “آچه” اين كشور كه در ماه دسامبر سال ‪۲۰۰۴‬ ميلادي بوسيله سونامي ويران شد، سرايت كرده است.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز خبرگزاري چين (شين هوا)،”سويونو” گفت: پس از آنكه در پايان ماه دسامبر گذشته(آذرماه)، دهها جوجه در منطقه آچه شمالي به آنفلوآنزا مبتلا شدند، در حال حاضر ويروس بيماري زاي ‪ H5N1‬بطور گسترده به دهها هزار قطعه جوجه در هفت منطقه استان آچه سرايت كرده است.

“ماهروزار” يكي از مقام‌هاي بخش بهداشت آچه شمالي گفت كه تمامي اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از انتشار اين ويروس اتخاذ شده است.

بر اساس اين گزارش، وزارت بهداشت اندونزي نيز دستور داده است كه تمامي جوجه‌ها را تا شعاع يك كيلومتري منطقه واكسينه كنند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ،۱۳۸٥

پاسخ به پرسش شما درمورد ایدز و HIV (در گوشی های متخصص با نوجوانان و جوانان )

چرا نيش حشرات بيماري ، را منتقل نمي كند؟

 آيا تيغ استفاده شده كه خوني روي آن ديده نشود هم مي تواند بيماري را منتقل كند ؟

 آيا مصرف مشروبات الكلي مي تواند عامل ابتلا به ويروس  HIV باشد ؟

آيا دستشويي هاي فرنگي راه انتقال ويروسHIV  محسوب مي شود ؟

 چرا تماس جنسي راه انتقال محسوب مي شود ؟

چرا احتمال انتقال بيماري ايدز در همجنس بازان بيشتر است

آيا در اثر تماس جنسي انسان با حيوان احتمال ابتدا به بيماري وجود دارد

آيا همجنس بازي زن با زن راه انتقال محسوب مي شود ؟

آيا همجنس بازي در صورت سالم بودن افراد راه انتقال محسوب مي شود ؟

چرا آزمايش تشخيص قبل از ازدواج اجباري نمي شود ؟

فاصله زماني بين ابتلا و ظهور علائم باليني چقدر است ؟

س: چرا نيش حشرات بيماري ، را منتقل نمي كند؟

ج: خون آلوده مكيده شده بوسيله حشرات به سرعت توسط آنزيمهاي حشره پاره شده و ويروس خارج شده از سلول ميزبان قادر به ادامه حيات در داخل بدن حشره نمي باشد و حشره با گزش فرد ديگر ، نمي تواند ويروس فعال را منتقل كند

س: آيا تيغ استفاده شده كه خوني روي آن ديده نشود هم مي تواند بيماري را منتقل كند ؟

ج: بلي ، تيغ به ظاهر سالم مي تواند لخته هاي خون بسيار كوچك كه با چشم غير مسلح ديده نمي شود داشته باشد و ويروس تا يك هفته در چنين لخته هاي زنده و عفونت زا باقي بماند .

س : آيا مصرف مشروبات الكلي مي تواند عامل ابتلا به ويروس  HIV باشد ؟

ج: مشروبات الكلي باعث اختلال در قدرت تصميم گيري مي شود و هم ميل جنسي فرد افزايش پيدا مي كند و قادر به تصميم گيري صحيح جهت حفظ سلامت خودش نمي باشد و اكثر تماس هاي جنسي همراه با استفاده از مشروبات الكلي بدون استفاده از كاندم است .

آيا دستشويي هاي فرنگي راه انتقال ويروسHIV  محسوب مي شود ؟

سطح پوست سالم و داخل عرق بدن كه در تماس با اين نوع دستشويي ها ميباشند ، وجود ندارد

س: چرا تماس جنسي راه انتقال محسوب مي شود ؟

ج: در ترشحات جنسي مرد و زن ويروس وجود دارد و ويروس قادر است به مخاط دستگاه تناسلي چسبيده و به داخل بدن راه يافته و خود را به سلولهاي ميزبان اصلي يعني لنفوسيت هاي كمك كننده برساند.

س: چرا احتمال انتقال بيماري ايدز در همجنس بازان بيشتر است ؟

ج: اين مربوط به نوع تماس جنسي است :

1-  مخاط روده ظريفتر از مخاط دستگاه تناسلي زنان (واژن ) است

2-  مويرگهاي زير مخاط روده بيشتر از مويرگهاي زير مخاط دستگاه تناسلي است

3-  احتمال آسيب و زخم شدن در روده بيشتر است

4-  مدت زمان تماس ترشحات آلوده با مخاط روده بيشتر است

علاوه بر اين فاكتور هاي اندامي افراد همجنس باز داراي شركاء جنسي و فعاليت آميزشي بيشتر هستند و اين عوامل احتمال ابتلا را افزايش مي دهد

س : آيا در اثر تماس جنسي انسان با حيوان احتمال ابتدا به بيماري وجود دارد

ج :يكي از فرضيه هاي اوليه در پيدايش اين بيماري تماس جنسي انسان با ميمون بوده است اما با شناخت ويروس و مشخص شدن محدوديت ميزبان اين ويروس ، احتمال انتقال ويروس از اين راه ممكن نمي باشد .

س: آيا همجنس بازي زن با زن راه انتقال محسوب مي شود ؟

ج: خير با توجه به اين امر كه معمولا اين زنان از وسايل مصنوعي استفاده مي كنند و قادر به انتقال ترشحات جنسي بطور مستقيم نمي باشند ، راه انتقال محسوب نمي شود .

س: آيا همجنس بازي در صورت سالم بودن افراد راه انتقال محسوب مي شود ؟

ج: خير بيماري ايدز يك بيماري عفوني است و ايجاد بيماري بدون حضور عامل عفونت امكان پذير نمي باشد . همانطوري كه تا قبل از پيدايش اين بيماري افراد هم جنس باز و معتاد تزريقي در همه جوامع بوده است اما بيماري ايدز مشاهده نشده بود .

س: چرا آزمايش تشخيص قبل از ازدواج اجباري نمي شود ؟

ج: داشتن يك پاسخ منفي دليلي بر اينكه فرد آلوده نمي باشد ، نيست . و ممكن است فرد در چند ماه اخير آلوده شده باشد و هنوز جواب ايشان مثبت نشده باشد . از طرفي فردي كه داراي رفتارهاي پر خطر مانند اعتياد تزريقي و داشتن آميزش با شركاء جنسي متعدد باشد مي تواند در هر زمان آلوده شود و داشتن سلامت قبل از ازدواج ضامن پايداري و سلامت خانواده نخواهد شد .

س : فاصله زماني بين ابتلا و ظهور علائم باليني چقدر است ؟

ج : از زماني كه ويروس وارد بدن و وارد اولين سلولهاي دفاعي مي شود ابتلا صورت پذيرفته است . اما بطور معمول حداقل 15-10 سال طول  ميكشد كه شخص وارد مرحله بيماري شود .

اين مدت با عواملي مانند فقر غذايي و عدم رعايت بهداشت و ابتلا به عفونت هاي مختلف ، نحوه ابتلاء اوليه و تعداد ويروس وارد شده مدت زمان كوتاه تر مي شود و استفاده از غذاي مغذي  و بهداشتي، مصرف ويتامين هاي لازم، انجام ورزش و داشتن روحيه بالا و تشخيص و درمان عفونت ها در اين مسير مدت زمان را طولاني تر كرده و منابع پزشكي تا 20 سال را هم گزارش نموده است.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ دی ،۱۳۸٥

دخانیات و الکل مشكلات جسمي و بهداشتي را افزایش می دهد.

محققان می گویند جواناني كه دخانيات استعمال مي كنند يا نوشيدني هاي غيرمجاز مي خورند ، بيش از هم سن و سالان خود در معرض مشكلات جسمي و بهداشتي قرار دارند.


به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرزبه نقل از رويترز، محققان با بررسي نزديك به شش هزار جوان ايالت هاي كاليفرنيا و آريگون امريكا طي نه سال گذشته دريافتند شرب خمر، استعمال ماريجوانا و سيگار، دوره زماني تحصيلات دانش آموزان را كاهش مي دهد و باعث مي شود در آغاز بلوغ مشكلات جسمي زيادي پيدا كنند.
محققان گفتند: اين افراد در سن 23 سالگي در برقراري ارتباط با دوستان خود نيز مشكل خواهند داشت.
بنا به اين گزارش جواناني كه از سنين كم دخانيات مصرف و نوشيدني هاي غيرمجاز استفاده مي كنند بيشتر از ديگران اقدامات جنايتكارانه اي مثل دزدي انجام مي دهند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ دی ،۱۳۸٥

ايرانيان ۴ سانتيمتر کوتاهتر شدند

نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه تغذيه در رشد قد مؤثرتر از وراثت است، همانگونه كه كشور هلند با مصرف سرانه 480 ليتر در سال بلندترين مردم دنيا شناخته شده‌اند و ژاپني‌ها با تغيير الگوي غذايي قد خود را افزايش دادند.

 

ژاپني‌ها قد بلندتر از گذشته

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایرنا ، دكتر سيد علي كشاورز متخصص تغذيه ، با تاكيد بر اين مطلب خاطرنشان كرد: در گذشته ژاپني‌ها و كره‌اي‌ها به عنوان مردم كوتاه قد شناخته مي‌شدند اما بعد از مهاجرت به آمريكا بعد از گذشت سه نسل و تغيير كامل الگوي غذايي دو تغيير عمده در اين مردم ايجاد شد.

وي در اين باره توضيح داد: ژاپني‌هايي كه در ژاپن بيشتر به سرطان دستگاه گوارش مبتلا مي‌شدند در آمريكا اين روند تغيير كرد و اين افراد مثل مردم آمريكا بيشتر به سرطان روده بزرگ مبتلا شدند. از طرفي در نسل سوم آنها افزايش قد مشاهده شد و دليل اين امر تغيير كامل الگوي غذايي اين افراد بود كه ثابت كرد تغذيه در رشد قد تاثير بيشتري از وراثت دارد.

 

هلندي‌ها با مصرف شير بلندترين مردم جهان شدند

دكتر كشاورز با اشاره به مصرف سرانه 480 ليتر شير در هلند تصريح كرد: مردم هلند با مصرف زياد شير به عنوان بلندترين مردم جهان شناخته مي‌شوند و اين موضوع نيز بيشتر تاثير تغذيه را در رشد قد به اثبات مي‌رساند.

وي در ادامه اعلام كرد: همچنين مردم آلمان با مصرف سرانه 400 ليتر شير و فرانسه با 380 ليتر بعد از هلند بلندترين مردم دنيا هستند.

 

مصرف بي رويه تنقلات و نوشابه باعث كاهش 4 سانتي‌متري ايرانيان شده است

اين متخصص با اشاره گزارشهايي از وزارت بهداشت تاكيد كرد: در كشور ما مصرف بي رويه نوشابه، چيپس، پفك و كاكائو باعث كاهش 4 سانتي‌متري نسل جديد شده است.

وي افزود: مصرف سرانه شير در كشور ما 80 تا 85 ليتر است كه قرار است با برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و افزايش توليدات به 160 ليتر برسد.

دكتر كشاورز در مورد اين كه چه مواد تغذيه‌اي مي‌توانند باعث افزايش قد شوند، به خبرگزاري دانشجويان ايران تصريح كرد: به طور كلي يك رژيم متعادل كه در آن 4 گروه اصلي غذايي غلات، نان، برنج، سيب‌زميني و شير، ماست، پنير و گوشت،‌ مرغ، ‌ماهي و همچنين سبزي و ميوه گنجانده شوند الزامي است به علاوه اينكه مصرف لبنيات به حد مناسب و متناسب آن برسد.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٥

خطر شيوع آنفلوآنزای پرندگان در ایران

وزارت بهداشت ايران با نزديک شدن زمستان و افزايش مهاجرت پرندگان، نسبت به خطر شيوع آنفلو آنزای مرغی هشدار داده و از مردم خواسته است که از تماس با پرندگان خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، “مويد علويان” معاون سلامت وزارت بهداشت ايران در گفتگو با هفته نامه سلامت گفته است که ” با فرا رسيدن زمستان و افزايش مهاجرت پرندگان، خطر شيوع آنفلوآنزای پرندگان در منطقه مطرح شده است.”

بيماری آنفلوآنزای مرغی يک بيماری خطرناک است که قابليت انتقال به انسان را نيز دارد.

آقای علويان بر ضرورت آموزش مردم برای مراقبت از خود و خانواده و جامعه در مقابل مشکلات ناشی از بيماری آنفلوآنزی مرغی تاکيد کرده و خطاب به مردم گفته است:” نگران نشويد، اما هوشيار باشد.”

آنفلوآنزای مرغی اواخر سال گذشته و اوايل سال جاری خورشيدی در سطح گسترده ای در جهان شيوع پيدا کرد و در چندين کشور قربانی گرفت.

شيوع اين بيماری در کشورهای همسايه ايران و ورود پرندگان مهاجر به زيستگاه های زمستانی در آن کشور نيز نگرانی هايی را برانگيخته بود و مقامات وزارت بهداشت برای جلوگيری از شيوع احتمالی اين بيماری، دهها هزار قطعه مرغ را در مناطق مرزی نابود کردند. همچنین مراکز بهداشت شهرستان های مختلف ایران با همکاری اداره دامپزشکی در نقاط مختلف ایران مبادرت به جمع آوری و معدوم کردن پرندگان خانگی نمود ، حتی شایعاتی از ابتلای انسانی در نقاط مختلف ایران به دستمان رسید ، ولی با تمام شواهد و اقدانات انجام شده وزیر بهداشت ایران بارها در برابر خبرنگاران نه تنها ابتلای انسانی بلکه آلودگی پرندگان را را نیز در کشور ایران ( بجز چند پرنده در مرداب های انزلی ) رد نمود .

معدوم کردن مرغ ها، راهی برای کنترل شيوع بيماری است و در صورت بروز نشانه های آنفلوآنزای مرغی در يک منطقه، بايد تمام مرغ های موجود در آن منطقه برای جلوگيری از گسترش بيماری نابود شوند.

معاون وزير بهداشت از مردم خواسته است که پرنده زنده نخرند، به پرنده مرده دست نزنند وبه هيچ وجه در منزل پرنده نگهداری نکنند و از بازی کودکان با پرندگان جلوگيری کنند.

آقای علويان به کسانی که به پرنده دست زده اند توصيه کرده دست های خود را با آب گرم و صابون بشويند.

اين مقام وزارت بهداشت ايران از روستائيانی که در خانه مرغ و ماکيان وانواع پرنده ها را پرورش می دهند خواسته است که آنها را در قفس نگهداری کنند و از تماس آنها با پرندگان مهاجر جلوگيری کنند.

نگرانی مقامات وزارت بهداشت اين است که پرنده های مهاجر که در ظاهر سالم به نظر می رسند ممکن است ناقل بيماری باشند و موجب شيوع بيماری در ايران شوند.

هر ساله تعداد زيادی از پرندگان مهاجر برای گذراندن زمستان به زيستگاه های خود در ايران مهاجرت می کنند و اين احتمال وجود دارد که اين پرندگان ناقل بيماری آنفلوآنزای مرغی باشند.

با تمام مسائل گفته شده دربالا و همچنین پنهان کاری مقامات ایران ، نمی توان اقدامات ایران در کنترل و پیشگیری از آنفلوآنزای پرندگان که بسیار موفقیت آمیز هم بوده است را نادیده گرفت .

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٥

شمار آلوده ‌شدگان ويروس ايدز در خاورميانه و شمال آفريقا به ‌٤٦٠ هزار مورد رسيده

دفتر برنامه مشترك ايدز سازمان ملل در آخرين گزارش خود در ماه جاري (دسامبر) اعلام كرد كه شمار آلوده ‌شدگان ويروس ايدز در خاورميانه و شمال آفريقا به ‌٤٦٠ هزار مورد رسيده و ‌٦٨ هزار نفر تنها در سال ‌٢٠٠٦ به ويروس اين بيماري آلوده شده‌اند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از سازمان ملل ، كشورهاي اين دو منطقه در عمل به تعهداتشان در زمينه جلوگيري از رشد همه گيري در اين كشورها، با دفتر برنامه مشترك سازمان ملل همكاري مي‌كنند.

كسب بودجه خارجي، به دليل محدوديت در حمايت‌هاي اهدا كنندگان خارجي در دو منطقه خاورميانه و شمال آفريقا موضوعي چالش برانگيز است.

يكي از اهدا كنندگان فعال در اين مناطق صندوق جهاني مبارزه با ايدز، سل و مالارياست كه هم اكنون يكي از منابع اصلي تخصيص دهنده بودجه براي مقابله با ايدز درمنطقه محسوب مي‌شود.

اين صندوق در ژانويه سال ‌٢٠٠٢ ميلادي با هدف جذب، ‌مديريت و توزيع بودجه اضافي براي حمايت از استراتژي‌ها و راهكارهاي محلي در واكنش به ايدز، سل و مالاريا تاسيس شد.

از آن زمان تا كنون صندوق جهاني در ‌٤٥٠ مورد اهدا بودجه به ‌١٣٦ كشور در مجموع اهدا ‌٦/٦ ميليارد دلار را تصويب كرد.

ازسوي ديگر جيمز موريس، نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل در امور نيازهاي بشردوستانه در آفريقاي جنوبي اظهار داشت كه آينده كشورهاي جنوب آفريقا در زمينه مبارزه با همه گيري ايدز به توانايي دولت‌هايشان در بخش پيشگيري از شيوع بيماري و جبران اثرات همه گيري آن بستگي دارد.

آمارها حاكي از آن است كه امروزه بيش از ‌٣/٣ ميليون كودك در كشورهاي جنوب آفريقا يك يا هر دوي والدينشان را به دليل ابتلا به بيماريهاي مربوط به ايدز از دست داده‌اند.

اين در حالي است كه كارشناسان نسبت به كمبود ‌٦٠٠ ميليون دلار بودجه مورد نياز براي درمان و پيشگيري از ايدز در اوگاندا طي پنج سال آينده ابراز نگراني كرده‌اند.

بر پايه اين گزارش، محاسبات نشان مي‌دهد كه ‌٢٦ درصد منابع مالي براي پيشگيري ‌٣٤ درصد براي مراقبت و درمان، ‌٣٢ درصد براي حمايت از كودكان يتيم و ‌٩ درصد براي انجام برنامه‌هاي حمايتي طي پنج سال آينده مورد نياز است.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٥

در ايران ُ بيش از 90درصد پيوندها را به‌ ويژه در پيوند كليه‌دهنده زنده دانست

به گفته متخصصان، پيوند كليه در ايران از لحاظ كمي و كيفي رشد خوبي داشته به طوري كه در كشور سالانه حدود 1600 پيوند كليه انجام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایسنا ،  دكتر لسان پزشكي فوق‌تخصص كليه بيش از 90درصد پيوندها را به‌ ويژه در پيوند كليه‌دهنده زنده دانست .

وی  گفت: تلاش ما اين است كه پيوند از افراد مرگ‌مغزي گسترش يابد كه متاسفانه اين مقوله در كشور ما با مشكلات فرهنگي روبه روست، درصورتي كه فرهنگ اهداء عضو دركشور نهادينه شود، آمار مرگ و‌ميرها كاهش خواهد يافت.

وي در ادامه با اشاره به اين كه هرچند نظارت بيشتر بر پيوند دهنده زنده انجام شود، فعاليت واسطه‌ها و دلالان در اين ميان كمتر خواهد شد، افزود: اين امر در ابتدا با مشكلات زيادي همراه بود اما از زماني كه دولت نظارت بر اين امر را برعهده گرفت مشكلات كاهش يافت.

وي در پايان خاطرنشان كرد: ما در طول ساليان اخير با تربيت نيروهاي متخصص در اين زمينه، بيمار‌يابي خوبي داشته‌ايم كه از يك طرف مر گ‌ومير ناشي ازبيماري‌هاي كليوي كاهش يافته و از طرف ديگر با افزايش تعداد بيماران با امكانات درماني مطلوب، سرويس‌دهي مناسب فراهم شده است.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٥

گربه همانند سازی شده سه بچه گربه زایید

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از آسیوشیتدپرس،  اين گربه كه پژوهشگران دانشگاه اي‌اند ام ‪ A@M‬تگزاس در سال ‪ ۲۰۰۱‬آن را شبيه سازي كردند در ماه سپتامبر مادر شد. دوان كرامر استاد دامپزشكي دانشگاه‌اي‌اند ام تگزاس وضع گربه و بچه‌هاي آن را خوب توصيف كرد.

دانشگاه‌اي‌اند ام تگزاس بيشترين همتاسازي گونه‌هاي جانوري شامل گاو، خوك، بز، اسب و آهو را انجام داده است.

از اين سه بچه گربه دو تا شبيه مادر و يكي شبيه پدر است.

اين گربه كه سي سي نامگذاري شده است اولين گربه همتاسازي شده نيست كه مادر مي‌شود. در نيواورلئان دو گربه آفريقايي وحشي كه از طريق همتاسازي بوجود آمده بودند نيز پيشتر صاحب فرزند شدند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٥

سرفه مزمن و طولانی مدت اغلب با افسردگی همراه است

سرفه مزمن و طولانی مدت اغلب با افسردگی همراه است و زمانی که رو به بهبودی می رود بیمار احساس بهتری پیدا می کند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز سی بی اس نیوز ، پزشکان کالج آلبرت آینشتاین با مطالعه 1000 بیمار مبتلا به سرفه مزمن (بیش از هشت هفته) دریافتند نیمی از بیماران درزمان مراجعه به کلیلنیک برای اولین بار علائم افسردگی داشتند. پس از سه ماه درمان سرفه مزمن ، علائم افسردگی نیز کاهش یافتند.
به گفته محققان احتمالات مختلفی برای ارتباط سرفه مزمن با افسردگی وجود دارد که عبارتند از :
- کاهش کلی سلامت عمومی : سرفه مزمن باعث به هم خوردن خواب ، تهوع و بی اختیاری های ادراری می شود.

- انزوای اجتماعی : کسانی که برای مدت طولانی سرفه می کنند معمولا نگرانند در مکان های عمومی بیشتر سرفه کنند لذا از حضور در این مکان ها حتی الامکان پرهیز می کنند.

- روابط محدود : سرفه مزمن باعث کاهش رابطه با همسر ، افراد خانواده و بستگان و همکاران می شود.
بر اساس این یافته ها پزشکان باید از این موضوع آگاه باشند که مبتلایان به سرفه مزمن ممکن است نیازمند کمک جهت رفع افسردگی نیز باشند

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٥

۷۶۰۰‬نژاد مختلف حيوانات كه دربانك اطلاعات فائو به‌ثبت رسيده‌است

سازمان خوارو بار و كشاورزي سازمان ملل (فائو) در گزارشي اعلام كرد:

در ظرف چند سال آينده ‪ ۲۰‬درصد از نژادهاي مختلف حيوانات اهلي ناپديد خواهند شد.

به‌عقيده كارشناسان فائو بخشي كه بيشترين تاثير را در نابودي حيوانات اهلي دارد ، جهاني‌سازي بازارها است .

فائو نخستين كنفرانس فني درباره منابع ” حيواني ژنتيكي ” را با هدف انجام يك برنامه جهاني براي متوقف ساختن انقراض حيوانات و بهبود اداره آنها، توسعه و نيز حفظ سيستم فني جهاني را در سپتامبر سال آينده برگزار خواهد كرد.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرزبه نقل ازخبرگزاري آنسا ‪ ۱۵۰‬كارشناس جهاني دريك گزارش اوليه خوداعلام كردند: از بيش از ‪ ۷۶۰۰‬نژاد مختلف حيوانات كه دربانك اطلاعات فائو به‌ثبت رسيده‌است ، ‪ ۱۹۰‬نوع در‪ ۱۵‬سال اخيراز ميان رفته و بيش از ‪ ۱۵۰۰‬نژاد ديگر در خطرانقراض نسل قرار دارند.
  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٥

سرفه مزمن و طولانی مدت اغلب با افسردگی همراه است

سرفه مزمن و طولانی مدت اغلب با افسردگی همراه است و زمانی که رو به بهبودی می رود بیمار احساس بهتری پیدا می کند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز سی بی اس نیوز ، پزشکان کالج آلبرت آینشتاین با مطالعه 1000 بیمار مبتلا به سرفه مزمن (بیش از هشت هفته) دریافتند نیمی از بیماران درزمان مراجعه به کلیلنیک برای اولین بار علائم افسردگی داشتند. پس از سه ماه درمان سرفه مزمن ، علائم افسردگی نیز کاهش یافتند.
به گفته محققان احتمالات مختلفی برای ارتباط سرفه مزمن با افسردگی وجود دارد که عبارتند از :
- کاهش کلی سلامت عمومی : سرفه مزمن باعث به هم خوردن خواب ، تهوع و بی اختیاری های ادراری می شود.

- انزوای اجتماعی : کسانی که برای مدت طولانی سرفه می کنند معمولا نگرانند در مکان های عمومی بیشتر سرفه کنند لذا از حضور در این مکان ها حتی الامکان پرهیز می کنند.

- روابط محدود : سرفه مزمن باعث کاهش رابطه با همسر ، افراد خانواده و بستگان و همکاران می شود.
بر اساس این یافته ها پزشکان باید از این موضوع آگاه باشند که مبتلایان به سرفه مزمن ممکن است نیازمند کمک جهت رفع افسردگی نیز باشند

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥

احتمالا كودكان باهوش در بزرگسالي گياهخوار مي‌شوند

پژوهشگران انگليسي در جديدترين تحقيقات خود نشان دادند احتمالا كودكان باهوش در بزرگسالي گياهخوار مي‌شوند.

 به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرزبه نقل از بی بی سی ،تحقيقات دانشگاه ساوت همپتون نشان مي‌دهد ضريب هوشي “‪ “IQ‬آنهايي كه در سنين سي سالگي گياهخوار هستند در سن ‪ ۱۰‬سالگي ‪ ۵‬رتبه بيشتر از ديگر همسالانشان بوده است.

به گفته اين پژوهشگران كشف اين مساله مي‌تواند پاسخي براي اين سوال باشد كه چرا افرادي كه ضريب هوشي بالاتر دارند سلامت تر هستند، چرا كه رژيم‌هاي غذايي گياهي خطر ابتلا به بيماري قلبي و چاقي را نيز كاهش مي‌دهد.

نتايج اين تحقيق در مجله بريتيش مديكال جورنال به چاپ رسيده است.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥

چگونه محبوب خانمها باشيم ( در گوشي هاي روانشناس با آقايان )

خانم ها به نوع خاصی از مردها علاقه دارند، به همین دلیل از مردهایی که دارای یک سری خصوصیات خاص هستند به شدت پرهیز می کنند. این امر در دوران اولیه ارتباط از اهیمت ویژه ای برخوردار است درست زمانی که خانم ها در حال قضاوت خصوصیات اخلاقی آقایان هستند.
در زیر خصوصیات 8 تیپ از مرداني را که خانم ها سعی می کنند خودشان را از آنها دور نگه دارند آمده است. ما این اطلاعات را از طریق مصاحبه هایی که با جمع کثیری از خانم ها انجام داده ایم،  بدست آورده ایم.
   

البته اگر یکی یا چند تا از خصوصیات زیر در شخصیت شما وجود داشت جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد چرا که اغلب آنها باعث بر هم خوردن رابطه نخواهند شد. نظر ما این نیست که خصوصیات اخلاقی خود را به طور کلی تغییر دهید بلکه مراقب آن دسته از رفتاری که به مزاج خانم ها چندان خوشایند نیست باشید. خواندن مقاله را ادامه دهید تا متوجه شوید که خانم ها چه چیزهایی را دوست ندارند. از این طریق نوبت بعد  که با همسر یا دوست دخترتان ملاقات داشتید راحت تر می توانید اثر گذار جلوه کنید.

1- مردهای نیازمند
او بیش از اندازه احساساتی است و از همان آغاز کار تمام عواطف خود را به بیرون میریزد. این مرد نسبت به خود شک دارد و دائما نیازمند اطمینان های مکرر در زمینه شغلی دوستی و رابطه ای است.
چرا او جذاب نیست: اعتماد به نفس و استقلال از جمله خصوصیات جذاب آقایون در نظر خانم ها هستند و عدم اطمینان و وابستگی نکوهیده هستند. بیشتر خانم ها به دنبال مرد قدرتمندی هستند که در زندگی بتوانند بر او تکیه کنند. بنابراین اگر شما همیشه بر آنها تکیه کنید – به ویژه در مراحل ابتدایی رابطه – او ممکن است نسبت به توانایی های شما مشکوک شود و از آنجایی که خانم با تمام ناامنی ها به یک رابطه قدم می گذارند دیگر انتظار ندارند که از جانب شما نیز شاهد عدم اطمینان باشند.
اگر چنین فردی هستید چه بکنید: زمان بندی راه حل کار شماست. شما در آغاز ارتباط می بایستی خیلی مراقب اخلاق و رفتار خودتان باشید. نا امنی ها و تمام احساسات خود را یک جا بروز ندهید. زمانی که رابطه شما به اندازه کافی صمیمی شد می توانید عواطف خود را تا آنجا که میل دارید با او در میان بگذارید. در آن زمان او حتی به خاطر انجام این کار از شما سپاسگزار نیز خواهد شد.
2- مردی که رفتارش قابل پیش بینی باشد
خانمها از این نوع مردها خوششان نمی آید چراکه می توانند به راحتی تمام عکس العمل هایش را پیش بینی کنند. چنینی مردی در ذهن خود پیرو یکسری قوانین و مقررات خاصی است که همیشه رفتارهایش را بر پایه آنها انجام می دهد. به عنوان مثال هیچ گاه برای اینکه خانم را سوپرایز کنند بدون قرار قبلی او را به گردش نمی برند.
چرا او جذاب نیست: خانم ها تا حدی به دنبال رفتار غیر قابل انتظار در آقایون می گردند (مردهایی با روح آزاد)  به این دلیل است که اکثر خانم ها به دنبال “پسرهای شیطون” می گردند. این تنها به دلیل شیطنت نیست که خانم ها جذب می شوند بلکه دلیل اصلی آن غیر قابل پیش بینی بودن آنهاست.
اگر چنین فردی هستید چه بکنید: اگر می خواهید در خانم ها تاثیر بگذارید لزوما نباید آدم بدی باشید بلکه سعی کنید خصوصیات مثبت را با هم جمع کنید – به ویژه در ابتدای رابطه -  به راحتی با او تماس بگیرید و برای آخر هفته او را به یک پیک نیک و یا شام خوشمزه دعوت کنید. زمانی که این کار را انجام دهید اگر تا چند وقت هم درگیر کارهای روزمره خود باشید او از دست شما ناراحت نمی شود. سعی کنید هر چند وقت یکبار با انجام کار های این چنینی او را شگفت زده کنید و سرزندگی و شادابی را به رابطه خود دعوت کنید.
3- مردهای متکبر
او بسیار خود خواه و خود بین است. همچنین بی ادب نیز می باشد نه تنها با خانم ها بلکه با تمام افراد و احساس می کند که همه از او پایین تر هستند. حتی اگر در روز ملاقات شخصی که دارای چنین خصوصیتی است با خانم مورد نظر مهربان باشد و برخورد خوبی داشته باشد باز هم کافی نخواهد بود زیرا خانم ها رفتار شما را با سایر افراد را نیز مد نظر می گیرند.
چرا او جذاب نیست: خانم ها اغلب برای ارزیابی خصوصیات اخلاقی مردها رفتار آنها را با افراد دیگر می سنجند. بنابر این اگر در روز ملاقات با او مهربان باشید خانم رفتار شما با سایر افراد را نیز مد نظر قرار می دهد.
اگر چنین فردی هستید چه بکنید: هیچ خانمی دوست ندارد که در جلوی مردی کم بیاورد بنابراین در زمان ملاقات بهتر است خود پرستیتان را پنهان کنید و اگر می خواهید که حقیقتا در او تاثیر بگذارید باید با تمام افرادی که در کنار شما هستند با احترام رفتار کنید. چرا که او در حال نظاره شماست.
4- مرد خشن و بی نزاکت
چنین مردی در نزد شما خانم های دیگر را هم از زیر نظر خود می گذارند. با خدمتکار رستوران بیش از اندازه صحبت کرده و احساس عشق ورزی می نماید. روی هم رفته او برای خانم ها هیچ گونه ارزش و اعتباری قائل نیست.
چرا او جذاب نیست: این کار نه تنها نوعی بی نزاکتی قلمداد می شود بلکه باعث می شود تا خانم حس عزت نفس خود را نیز از دست بدهند. اگر در اولین قرار ملاقات با یک خانم چنین رفتاری را از خود بروز بدهید بدون شک هیچ شانسی برای برقراری ارتباط پیدا نخواهید کرد.
اگر چنین فردی هستید چه بکنید: اگر نمی توانید چنین اخلاقی را برای مدت زمانی طولانی از خود دور نگه دارید حداقل سعی کنید که در اولین ملاقات چنین کارهایی از شما سر نزند. اگر بخواهید دائما نگاه هایتان را به این طرف و آن طرف بچرخانید این کار پس از مدتی به صورت یک عادت ناپسند در می آید. اگر بخواهیم با صداقت کامل به قضییه نگاه کنیم باید بگوییم که بروز چنین رفتاری در هیچ مرحله ای از رابطه برای طرف مقابل به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.
5- مردهای چیپ
این نوع از آقایون خانم را به شام دعوت می کنند و زمانی که موقع پرداخت صورتحساب فرا می رسد با وقاهت تمام از خانم می خواهند که پول غذا را دانگی حساب کنند. هیچ گاه پول هایش را به خاطر خرید گل برای همسرش خرج نمی کند و همیشه ارزانترین نوشیدنی را انتخاب می کند. او از همان اولین قرار ملاقات طوری برخورد می کند که گویی در تنگنای مالی قرار دارد.
چرا او جذاب نیست: چند ملاقات اولیه معمولا باید با سخاوت تمام انجام شود. و لغاتی نظیر ” پس انداز” و “بودجه” نباید حرفی برای گفتن پیدا کنند. اگر در اولین قرار ملاقات برایش خاطره ای از جمع کردن پول بسازید شانس خود را برای ادامه رابطه از دست خواهید داد.
اگر چنین فردی هستید چه بکنید: سر کیسه را شل کنید. لازم نیست برای تاثیر گذاری هزینه زیادی در نظر بگیرید اما باید کاری کنید که او تصور کند که وجودش برای شما خاص است. خرید گل هم هر از چند گاهی مزه خوبی دارد.
6- مرد جر و بحث کن
این تیپ مردها عادت دارند که هر گفتگوی را به سرعت به مشاجره تبدی کنند. اما باید بدانید که اگر خانم ها را مجبور کنید که تمام مدت به دفاع از خود بپردازند زندگی آانچنان که باید و شاید برایشان دلپذیر نخواهد بود. او زمانی که خانم را با خود به بیرون می برد به جای اینکه او احساس کند به گردش و تفریح آمده بیشتر تصور می کند که در یک جلسه مناقشه است. به همین دلیل به لاک دفاعی فرو رفته و آسیب پذیر می شود.
چرا او جذاب نیست: قرار ملاقات باید یک تجربه دلپذیر باشد. اگر او مجبور باشد که تمام مدت با شما سر و کله بزند دیگر وقتی برای لذت بردن باقی نخواهد ماند. جر و بحث بیش از اندازه باعث ایجاد استرس می شود و شما هم به طور یقین هر گز نمی خواهید که همسرتان از شما خاطره های استرس زایی را در ذهنش ثبت کند.
اگر چنین فردی هستید چه بکنید: مهمترین کار این است که آرامش خود را در هر شرایطی حفظ کنید. شما به این دلیل جر و بحث راه می اندازید که در مورد موضوعی عصبی و نا مطمئن هستید. بنابر این قبل از قرار ملاقات تمام چیزهایی که در ذهن دارید بر روی کاغذ بیاورید و سوالات مناسب را از بین آنها انتخاب کنید. با این کار نه تنها کار شما به جر و بحث کشیده نخواهد شد بلکه گفتگو آرام و دلنیشی نیز دارید.
7- عقل کل
این گونه افراد فقط در پی قضاوت رفتار سایرین هستند. او احتمالا نه سیگار می شکد و نه از مشروبات الکلی استفاده می کند. او از همان روز اول شروع می کند به گفتن چیزهایی از این قبیل “شما اصلا نباید لب به مشروب بزنید”، ” دسر باعث ایجاد چاقی می شود ” و …
چرا او جذاب نیست: هیچ کس دوست ندارد مورد قضاوت دیگران قرار بگیرد به ویژه در روز ملاقات. انسان ها این کار را آزار دهنده و بی ادبی قلمداد می کنند.
اگر چنین فردی هستید چه بکنید: شما می توانید نطق های خود را برای زمانی نگه دارید که رابطه اندکی صمیمی تر شد. اما تا قبل از زمان سیگار کشیدن، مشروب خوردن و سفارش دسر او به شما ارتباطی پیدا نمی کند.
8- مردهای زن گریز
این تیپ مردها با تلخکامی تمام با خانم ها  برخورد می کنند. آنها در روز ملاقات نمی توانند خود را نگه دارند و مرتبا از جنس مونث ایراد گرفته، دشنام می دهند و از او انتقاد می کنند.
چرا او جذاب نیست: در این لیست این خصوصیت تنها رفتاری است که مطمئنا باعث بر هم خوردن ارتباط خواهد شد. و اصلا هم جای تعجب وجود ندارد. آیا شما به شخصه خانمی را سراغ دارید که از بودن در یک چنین رابطه ای لذت ببرد؟
اگر چنین فردی هستید چه بکنید: شما نیاز دارید که مجددا نگاهی به طرز برخورد خود بیندازید. این رفتار نه تنها بی ادبانه و کثیف است بلکه تنها تیری است که باعث از بین رفتن علاقه می شود.
مرد شگفت آوری باشیداگر دارای هر یک از خصوصیات ذکر شده هستید لازم نیست بیش از اندازه بترسید؛ اما همیشه به خاطر داشته باشید که: اینها نکاتی هستند که خانم ها معمولا در اولین قرار ملاقات بر روی آن بسیار دقیق می شوند. پس اگر می خواهید از ملاقات خود بهترین نتیجه را کسب کنید لیست بالا را مطالعه کنید و تا آنجا که می توانید از این رفتارهیی که باعث رنجش خانمها می شود اجتناب کنید .  

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٧:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥

چطور داروي پروزاك براي مقابله با استرس بر مغز تاثير مي‌گذارد

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرزبه نقل از بي‌بي‌سي، يك گروه تحقيقاتي در دانشگاه هولد اسپرينگ نيويورك دريافته است اين دارو توليد نوعي سلول مغزي نابالغ را سبب مي‌شود.
اين محققان اميدوارند يافته فوق به توليد داروهاي جديد براي درمان افسردگي و بيماري نورودژنراتيو مانند آلزايمر كمك كند.
سالهاست مشخص شده پروزاك با توليد سلول‌هاي مغزي بيشتر در ناحيه خاصي از مغز علايم افسردگي را كاهش مي‌دهد اما منشا اين نورون‌ها يا سلول‌هاي مغزي و چگونگي تاثير پروزاك بر ايجاد آنها ناشناخته مانده است.
محققان پروتئين‌‌هاي توليد شده به وسيله انواع مختلف سلول‌هاي مغزي را در موش بررسي كردند.
اين كار آنها را قادر مي‌سازد در مراحل فرآيند پيچيده بلوغ سلول‌هاي نابالغ را به نورون‌هاي تخصص يافته نشخيص كند.
آنها دريافته‌اند پروزاك تاثير خاصي بر مرحله دوم اين راه دارد و شكل حد واسطي از سلول‌هاي فوق به نام پيشروهاي عصبي تكثير شونده (ANPs) توليد مي‌كند.
با تبديل ANPs به نورون‌هاي كامل ، تعداد اين نورون‌ها در اين بخش خاص از مغز افزايش مي‌يابد.
محققان در حال حاضر ديگر داروهاي ضدافسردگي و داروهاي جديد را بررسي مي‌كنند تا دريابند آيا آنها هم چنين اثري را اعمال مي‌كنند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

 
  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥

عوارض ليپوساکشن

عمل ليپوساکشن يا مکش چربي بدن، نوعي روش نوين درمان چاقي است که به تازگي رواج يافته است. انتظار مي رود با کاهش چربي بدن، اثرات مطلوبي در سلامت بدن ايجاد شود، اما چيزي که عملا اتفاق مي افتد کاملا برخلاف اين انتظار است.
پروفسور ژوزف تامي جي فوق تخصص تغذيه عوارض ليپوساکشن و تاثير آن برسلامت افراد را بررسی می کند .
- تعريف دقيق ليپوساکشن چيست؟
ليپوساکشن يا مکش چربي بدن در افرادي که چاقي مفرط دارند به عنوان يکي از راه هاي کاهش چربي مطرح است. در اين روش با ايجاد يک شکاف کوچک ( 5/0 cm) ‌در پوست و وارد کردن يک لوله به زير پوست منطقه اي که چربيهاي ذخيره اي فراواني در آن وجود دارد و متعاقبا ايجاد خلاء شديد، چربيها مکيده شده و از زير پوست خارج مي شوند.
- عمدتا چربيهاي ذخيره اي بدن در کدام اندامها ديده مي شوند ؟
شکم و ران بيشترين اعضايي هستند که عمل ذخيره چربي در آنها اتفاق مي افتد.
- آيا انجام ليپوساکشن مي تواند خطراتي را براي سلامتي فرد ايجاد کند ؟
قطعا همين طور است . زيرا اولا بافت چربي نيز مانند ساير بافتهاي بدن زنده و فعال بوده و رگهاي خوني فراواني دارد. به همين جهت تراشيدن اين بافت منجر به ايجاد ضايعات شديد در شبکه رگهاي خوني بدن مي شود و گاهي بدن هرگز قدرت ترميم کامل اين ضايعات را پيدا نمي کند. در ضمن علاوه بر ايجاد ضايعات کليوي ناشي از اين خونريزي، ممکن است تکه هايي از رگ آسيب ديده در عروق خوني به حرکت درآيد و موجب کاهش خونرساني به اندامهايي مانند قلب و مغز شود که در نهايت سکته قلبي يا مغزي را براي فرد رقم مي زند.
از طرف ديگر چون عمل ليپوساکشن با پاره شدن پرده نازک در برگيرنده اعضاي داخل شکم همراه است، ممکن است فرد در معرض خطر عفونت شديد و گاه مرگ قرار گيرد.
چروکيده شدن دائمي پوست ناحيه ليپوساکشن نيز غالبا متعاقب اين عمل ايجاد مي شود.
- آيا علاوه بر در نظر گرفتن عوارض ياد شده ، ‌ليپوساکشن مي تواند در از بين بردن چاقي فرد تاثيري داشته باشد؟
متاسفانه در اکثر موارد نه تنها نتيجه دلخواه کسب نمي شود بلکه با انجام اين عمل بافت چربي با سرعت بيشتري در بدن ذخيره شده و فرد مجددا چاق مي شود.
- چه مقدار از چربي بدن با ليپوساکشن خارج مي شود ؟
حدود 5/2 کيلوگرم؛ و اين درحالي است که يک فرد چاق صد کيلويي حدود 30 تا 40 کيلوگرم چربي در بدن خود دارد و حداقل 15 - 10 کيلوگرم آن اضافي است؛ بنابراين ملاحظه مي کنيد که عملا ليپوساکشن هيچ تاثير مثبتي بر وضعيت فيزيکي سلامتي فرد ندارد.
- پس در نهايت شما به هيچ عنوان انجام ليپوساکشن را توصيه نمي کنيد؟
انجام اين عمل صرفا براي زيبايي و يا در افراد عادي که قادرند با تغيير روش زندگي و در پيش گرفتن تغذيه صحيح و سالم به وزن متعادل برسند توصيه نمي شود. تنها در برخي موارد خاص با در نظر گرفتن کليه جوانب ايمني و زير نظر پزشک حاذق استفاده از ليپوساکشن مي تواند تا اندازه اي موجب کاهش چربي زير پوست شود.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥

بيمار حق دارد .....

1 ـ بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، مؤثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد.2 ـ بيمار حق دارد محل بستري، پزشك، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج را در صورت تمايل بشناسد.

3 ـ بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص، درمان و سير پيشرفت بيماري خود اطلاعات ضروري را شخصاً و يا در صورت تمايل از طريق يكي از وابستگان از پزشك معالج درخواست نمايد به طوري كه در فوريت‌هاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تأخير در ادامه درمان يا تهديد جاني بيمار گردد.

4 ـ بيمار حق دارد قبل از معاينات و اجراي درمان اطلاعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش‌ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهايي درمان مشاركت نمايد.

5 ـ بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سلامتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود از خاتمه درمان را اعلام و يا به ديگر مراكز درماني مراجعه نمايد.

6 ـ بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي، نتايج معاينات و مشاوره‌هاي باليني جز در مواردي كه براساس وظايف قانوني از گروه معالج استعلام صورت مي گيرد اطمينان حاصل نمايد.

7 ـ بيمار حق دارد از رازداري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج برخوردار باشد لذا حضور باليني افرادي كه مستقيماً در روند درمان شركت ندارند موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود.

8 ـ بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در طول مدت بستري، انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايد.

9 ـ بيمار حق دارد با كسب اطلاع كامل از نوع فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان كه بر روند سلامتي و درمان او مؤثرند تمايل و رضايت شخصي خود به مشاركت درماني را اعلام و يا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همكاري خودداري نمايد.

10 ـ بيمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكز درماني، قبلاً از مهارت گروه معالج، ميزان تعرفه‌ها و پوشش‌ بيمه‌هاي خدمات در مركز درماني مقصد مطلع گردد.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥

در تكنيك جديد به جاي جراحي ليزر از يك لامپ و فيبرهاي نوري استفاده مي‌شود.

مبتلايان به سرطان در جهان در حال توسعه به زودي به استانداردهاي جديد جراحي دست خواهند يافت.
در تكنيك جديد به جاي جراحي ليزر از يك لامپ و فيبرهاي نوري استفاده مي‌شود.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرزبه نقل از بي‌بي‌سي ُ محققان مي‌گويند مي‌توان از اين روش براي جراحي تومورهاي بدخيم استفاده كرد.
به گفته يك متخصص انگليسي تكنيك فوق در كشورهاي در حال توسعه نيز قابل استفاده است.
جراحي ليزر اغلب براي حذف تومورها به كار مي‌رود و طي آن تومورها سوزانده مي‌شوند. در حالي كه در روش‌هاي رايج براي خارج كردن آنها از برش با اسكالپل استفاده مي‌شود.
سرپرست اين تحقيق مي‌گويد با اين كه روش جراحي ليزر مناسب است اما هزينه آن بسيار بالاست و بسياري از كشورهاي جهان در حال توسعه با اين مشكل مواجهند.
اما هزينه روش جديد 100 برابر كمتر است در اين تكنيك محققان نسل جديدي از لامپ‌هاي پرنور روشن‌تر از چراغ ماشين را به كار برده‌اند كه مي‌توان با اپتيك مناسب آن را به دلخواه كنترل كرد.
اين روش تاكنون براي جراحي كبد و كليه موش‌هاي آزمايشگاهي به كار رفته و نتايج مانند نتيجه به دست آمده از جراحي ليزر در موارد مشابه بوده است.
به گفته سرپرست اين تحقيق اثر بيولوژيك استفاده از يك لامپ به جاي ليزر مشابه است به طوري كه براي تخريب بافت از گرما استفاده مي‌شود.
اين تكنيك براي جراحي سرطان‌هاي كبد مفيد است و استفاده از آن براي مبتلايان به سرطان پيشرفته سينه نيز عملي است اما آبليشن (سوزاندن) دقيق تومور نيازمند تصويربرداري است تا هدف سرطاني كاملا مشخص شود و اين در بسياري از كشورهاي در حال توسعه در دسترس نيست.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥

نوعی اسکن می تواند سطوح خطرناکی از چربی اطراف اندام های داخلی بدن را شناسایی کند

محققان می گویند به کمک نوعی اسکن می توان دریافت در چه افرادی سطوح خطرناکی از چربی اطراف اندام های داخلی بدن را احاطه می کند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرزبه نقل از بی بی سی ، در حال حاضر بیمارستان هامر اسمیت در غرب لندن تنها بیمارستان اروپاست که از این اسکن ام.آر.آی استفاده می کند.
به گفته این محققان 40 درصد افراد اطراف قلب ، کبد یا پانکراس خود چربی بد دارند در حالی که بسیاری از آنها لاغرند.
این دانشمندان اخطار می دهند که حتی در صورت لاغری هم می توان به علت چربی مخفی در معرض خطر ابتلا به بیماری هایی مانند دیابت بود. شواهد نشان می دهند محل دقیق چربی بیش از خود چاقی حائز اهمیت است.
برای مثال کسانی که وزن زیادی در قسمت میانی بدنشان متمرکز شده و گفته می شود اندام سیبی شکل دارند بیشتر در معرض خطر بیماری قلبی و دیابت نوع دوم قرار دارند.
در عین حال که نعیین سلامت وزنی افراد از طریق اندازه گیری قد و محاسبه وزنشان امکان پذیر است اما به این ترتیب چربی مخفی خطرناک را نمی توان تشخیص داد.
به گفته سرپرست این تحقیق دکتر جیمی بل یکی از مشکلات با شاخص وزن بدن این است که در مورد محل دقیق چربی اطلاع دقیقی را در اختیار قرار نمی دهد.
وی می گوید چربی بطور کلی خوب است اما وقتی مقادیر زیادی از آن در بدن وجود داشته باشد یا در محل مناسبی در بدن توزیع نشده باشد خطر آفرین است.
مزیت اسکن ام.آر.آی اخیراین است که با مشاهده داخل بدن به تشخیص هرگونه چربی خطرناک در اطراف اندام های داخلی بدن کمک می کند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥

پستانداران همزمان و حتي پيش از پرندگان پرواز مي‌كردند

دانشمندان چيني و آمريكايي اعلام كردند، پستانداران دستكم ‪ ۷۰‬ميليون سال پيش از اين برخلاف آنچه تاكنون تصور مي‌شد، پرواز مي‌كردند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرزبه نقل ازبی بی سی ،  يك فسيل كشف شده در چين نشان مي‌دهد كه پستانداران همزمان و حتي پيش از پرندگان پرواز مي‌كردند.

محققان چيني و آمريكايي در مجله "نيچر" چاپ لندن اعلام كردند، اين حيوان كه به اندازه يك موش خرما بوده ‪ ۱۲۵‬ميليون سال پيش مي‌زيسته و از پوست خز پوش خود به عنوان بال براي پرواز استفاده مي‌كرده است.

به گفته اين پژوهشگران " ولاتيكوتريوم آنتيكوس " كه به معناي حيوان پرنده باستان است متعلق به يك سلسلسه حيواني منقرض شده، بوده و به پستانداران پرنده دوران كنوني مانند جانوران كيسه دار پرنده تعلق نداشته است.

دانشمندان مي‌گويند تاريخ اين فسيل كه در منطقه مغولستان داخلي چين يافت شده است دستكم به ‪ ۱۲۵‬ميليون سال پيش و در دوره مزوزوئيك و در زمان حيات دايناسورها باز مي‌گردد.

اين موجود عجيب را كه اندازه آن ‪ ۱۲‬تا‪ ۱۴‬سانتي متر و ‪ ۷۰‬گرم وزن داشته است، مي‌توان از نظر اندازه با موش خرماهاي پرنده امروزي مقايسه كرد.

به گفته دانشمندان اگر چه داشتن پوست عريض و كم وزن موجب چالاكي اين پرنده مي‌شده اما اين چالاكي به آن اندازه نبوده است كه بتواند در حين پرواز صيد خود را شكار كند.

ولاتيكوتريوم آنتيكوس مانند پستانداران پرنده كنوني داراي دست و پاهاي كشيده بود و اسكلت آن حاكي از داشتن يك دم قوي بوده كه مانند يك سكان در پرواز عمل مي‌كرده است.

محققان معتقدند اين موجود روي درخت مي‌زيسته، شب‌ها فعاليت مي‌كرده و به خاطر دندانهاي تيز به احتمال زياد از حشرات تغذيه مي‌كرده است.

اين كشف جديد، ولاتيكوتريوم را بعنوان نخستين پستاندار پرنده شناخته شده معرفي مي‌كند.

دكتر "جين منگ" نويسنده اين تحقيقات و باستان شناس در موزه تاريخ طبيعي آمريكا معتقد است اين موجود بين ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۶۵‬ميليون سال پيش مي زيسته است.

پيش از اين ‪ Archaeopteryx‬نخستين پرنده شناخته شده بود كه ‪ ۱۵۰‬ميليون سال پيش مي‌زيسته است و كشف ولاتيكوتريوم به آن معناست كه پستانداران پيش از پرندگان پرواز مي‌كرده‌اند.

قديمي‌ترين نمونه ثبت شده از خفاش‌ها كه پرنده پستاندار است به‪ ۵۱‬ميليون سال پيش بازمي‌گردد، در حالي كه پيش از اين كشف، قديمي‌ترين پستاندار پرنده نوعي جانور جونده بوده كه ‪ ۳۰‬ميليون سال پيش مي‌زيسته است.

به اعتقاد گروه تحقيقاتي چين و آمريكا، اين كشف در مورد پستانداران اوليه، تصور جديدي را از حيواناتي كه در زمان دايناسورها مي‌زيسته اند در اختيار دانشمندان قرار مي‌دهد.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥

سلولهاي بنيادي يك اختلال ژنتيكي نادر موسوم به “باتن ‪ “Batten‬را درمان نموده

والدين دانيل كرنر شش ساله مي‌دانستند عمل جراحي آزمايشي مغز براي فرزند آنها بي‌خطر نيست، اما مطمئن بودند كه اگر اين عمل انجام نشود، مرگ او حتمي است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، ماه گذشته پزشكان در پورتلند واقع در ايالت اورگان آمريكا براي اولين بار سلولهاي بنيادي حاصل از جنين‌هاي سقط شده را به سر اين كودك تزريق كردند تا يك اختلال ژنتيكي نادر موسوم به “باتن ‪ “Batten‬را درمان نموده يا دستكم باعث كندي روند پيشرفت بيماري او شوند.

اين بيماري كه تاكنون درماني براي آن پيدا نشده به نابينايي و فلج و درنهايت مرگ مي‌انجامد.

سلولهاي بنيادي عصبي، اهدايي يك بنياد پزشكي غيرانتفاعي است كه زناني كه بارداريشان در مراحل اوليه خاتمه يافته، جنين‌هاي سقط شده خود را به آن اهدا مي‌كنند.

پزشكان نمي‌دانستند پيوند اين سلولهاي بنيادي عملا چه تاثيري خواهد داشت اما جراحي هشت ساعته روي اين كودك موفقيت آميز بود.

بيماري دانيل دو سال پيش تشخيص داده شد. او از آن زمان توانايي راه رفتن و سخن گفتن را از دست داد. دانيل اولين داوطلب اين شيوه جديد جراحي است كه قرار است سال آينده روي پنج كودك بيمار ديگر نيز انجام شود.

دانيل كه در انتظار مرگ بود اكنون در انتظار بهبودي است. او براي اولين بار پس از دو سال كلمه “پدر” را به زبان آورد.

گروههاي مخالف سقط جنين با اين تحقيق مخالفند.

تامين بودجه اين تحقيق در سال ‪ ۱۹۸۸‬توسط رونالد ريگان رييس جمهور وقت آمريكا ممنوع شد اما كلينتون در سال ‪ ۱۹۹۳‬اين ممنوعيت را لغو كرد.

گايله آتربري مدير اجرايي يك گروه مهم مخالف سقط جنين موسوم به “حق حيات اورگون” مي‌گويد دلايلي كه اين محققان براي نشان دادن فوايد كار خود ارايه مي‌دهند، هولناك‌ترين چيزي است كه كه مي‌توان در مورد سقط جنين مطرح كرد. آنها از مغز نوزادان استفاده مي‌كنند.

مخالفان تحقيق علاوه بر مخالفت اخلاقي، فهرست بلند بالايي از پيوندهاي ناموفق بافت جنيني به ويژه صدها بيمار مبتلا به پاركينسون طي دهه گذشته را نمونه مي‌آورند كه نشان مي‌دهند هيچ كدام بهبود چشمگيري پيدا نكرده‌اند.

اما مارتين مك‌گلين مسئول اجرايي شركت “استم سل ‪ “Stem cell‬و مبتكر درمان تجربي باتن مي‌گويد اين شيوه با پيوندهاي قبلي بافت جنيني بسيار متفاوت است.

سلولهاي بنيادي كه دانيل دريافت كرد سلولهاي بنيادي كاملا خالصي بودند كه به خاطر توانايي در انجام فرمان‌هاي مغز، براي جايگزيني سلولهاي آسيب ديده انتخاب شدند. پيوندهاي قبلي از آنجا كه محققان به سادگي بافت مغز جنين را بدون انتخاب سلولهاي مورد نظر به بيماران تزريق مي‌كردند، ناپخته و ابتدايي بود.

علت بيماري باتن وجود نقايص ژنتيكي است كه مانع از توليد آنزيم‌هاي مورد نياز براي رفع زوايد توليدي سلولهاي مغزي مي‌شود. اين زوايد در مغز تجمع مي‌يابند و با كشتن سلولهاي سالم باعث مرگ بيمار مي‌شوند.

بيشتر مبتلايان قبل از رسيدن به نوجواني جان مي‌سپارند.

طرح اين شركت تزريق سلولهاي بنيادي عصبي جنيني سالم به كودكان بيمار است. سلولهاي جديد به سلولهايي تبديل مي‌شوند كه مي‌توانند آنزيمهاي لازم را توليد كنند.

اين شيوه در موشهاي مبتلا به بيماري باتن موفقيت آميز بود. اما پيش از اين بر روي انسان آزمايش نشده بود.

نتايج اين تحقيق دستكم تا يك سال ديگر روشن نخواهد شد. هدف محققان از اين آزمايش بررسي عوارض جانبي اين شيوه در كودكان است. اگر عوارض جانبي مهمي بروز نكند شمار بيشتري از كودكان تحت درمان قرار مي‌گيرند.

از هر صد هزار كودك در آمريكا سه تن به اين بيماري مبتلا هستند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥

سلولهاي بنيادي يك اختلال ژنتيكي نادر موسوم به “باتن ‪ “Batten‬را درمان نموده

والدين دانيل كرنر شش ساله مي‌دانستند عمل جراحي آزمايشي مغز براي فرزند آنها بي‌خطر نيست، اما مطمئن بودند كه اگر اين عمل انجام نشود، مرگ او حتمي است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، ماه گذشته پزشكان در پورتلند واقع در ايالت اورگان آمريكا براي اولين بار سلولهاي بنيادي حاصل از جنين‌هاي سقط شده را به سر اين كودك تزريق كردند تا يك اختلال ژنتيكي نادر موسوم به “باتن ‪ “Batten‬را درمان نموده يا دستكم باعث كندي روند پيشرفت بيماري او شوند.

اين بيماري كه تاكنون درماني براي آن پيدا نشده به نابينايي و فلج و درنهايت مرگ مي‌انجامد.

سلولهاي بنيادي عصبي، اهدايي يك بنياد پزشكي غيرانتفاعي است كه زناني كه بارداريشان در مراحل اوليه خاتمه يافته، جنين‌هاي سقط شده خود را به آن اهدا مي‌كنند.

پزشكان نمي‌دانستند پيوند اين سلولهاي بنيادي عملا چه تاثيري خواهد داشت اما جراحي هشت ساعته روي اين كودك موفقيت آميز بود.

بيماري دانيل دو سال پيش تشخيص داده شد. او از آن زمان توانايي راه رفتن و سخن گفتن را از دست داد. دانيل اولين داوطلب اين شيوه جديد جراحي است كه قرار است سال آينده روي پنج كودك بيمار ديگر نيز انجام شود.

دانيل كه در انتظار مرگ بود اكنون در انتظار بهبودي است. او براي اولين بار پس از دو سال كلمه “پدر” را به زبان آورد.

گروههاي مخالف سقط جنين با اين تحقيق مخالفند.

تامين بودجه اين تحقيق در سال ‪ ۱۹۸۸‬توسط رونالد ريگان رييس جمهور وقت آمريكا ممنوع شد اما كلينتون در سال ‪ ۱۹۹۳‬اين ممنوعيت را لغو كرد.

گايله آتربري مدير اجرايي يك گروه مهم مخالف سقط جنين موسوم به “حق حيات اورگون” مي‌گويد دلايلي كه اين محققان براي نشان دادن فوايد كار خود ارايه مي‌دهند، هولناك‌ترين چيزي است كه كه مي‌توان در مورد سقط جنين مطرح كرد. آنها از مغز نوزادان استفاده مي‌كنند.

مخالفان تحقيق علاوه بر مخالفت اخلاقي، فهرست بلند بالايي از پيوندهاي ناموفق بافت جنيني به ويژه صدها بيمار مبتلا به پاركينسون طي دهه گذشته را نمونه مي‌آورند كه نشان مي‌دهند هيچ كدام بهبود چشمگيري پيدا نكرده‌اند.

اما مارتين مك‌گلين مسئول اجرايي شركت “استم سل ‪ “Stem cell‬و مبتكر درمان تجربي باتن مي‌گويد اين شيوه با پيوندهاي قبلي بافت جنيني بسيار متفاوت است.

سلولهاي بنيادي كه دانيل دريافت كرد سلولهاي بنيادي كاملا خالصي بودند كه به خاطر توانايي در انجام فرمان‌هاي مغز، براي جايگزيني سلولهاي آسيب ديده انتخاب شدند. پيوندهاي قبلي از آنجا كه محققان به سادگي بافت مغز جنين را بدون انتخاب سلولهاي مورد نظر به بيماران تزريق مي‌كردند، ناپخته و ابتدايي بود.

علت بيماري باتن وجود نقايص ژنتيكي است كه مانع از توليد آنزيم‌هاي مورد نياز براي رفع زوايد توليدي سلولهاي مغزي مي‌شود. اين زوايد در مغز تجمع مي‌يابند و با كشتن سلولهاي سالم باعث مرگ بيمار مي‌شوند.

بيشتر مبتلايان قبل از رسيدن به نوجواني جان مي‌سپارند.

طرح اين شركت تزريق سلولهاي بنيادي عصبي جنيني سالم به كودكان بيمار است. سلولهاي جديد به سلولهايي تبديل مي‌شوند كه مي‌توانند آنزيمهاي لازم را توليد كنند.

اين شيوه در موشهاي مبتلا به بيماري باتن موفقيت آميز بود. اما پيش از اين بر روي انسان آزمايش نشده بود.

نتايج اين تحقيق دستكم تا يك سال ديگر روشن نخواهد شد. هدف محققان از اين آزمايش بررسي عوارض جانبي اين شيوه در كودكان است. اگر عوارض جانبي مهمي بروز نكند شمار بيشتري از كودكان تحت درمان قرار مي‌گيرند.

از هر صد هزار كودك در آمريكا سه تن به اين بيماري مبتلا هستند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥

اقدام براي گستردن دامنه استفاده از يك واكسن جديد در ارتباط با سرطان گردن رحم

صندوق جمعيت سازمان ملل” (‪ (UNFPA‬روز سه‌شنبه خواستار اقدام براي گستردن دامنه استفاده از يك واكسن جديد در ارتباط با سرطان گردن رحم شد و اعلام كرد فرمول اين واكسن مي‌تواند جان صدها هزار زن را در كشورهاي فقير نجات دهد. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرزبه نقل از خبرگزاری فرانسه اين صندوق با انتشار يك بيانيه مطبوعاتي اعلام كرد: “سرطان گردن رحم دومين نوع شايع سرطان در ميان زنان است بطوريكه پيش‌بيني مي‌شود شمار مرگ و مير ناشي از اين بيماري در ده سال آينده تقريبا ‪ ۲۵‬درصد افزايش يابد.”
واكسن “گارداسيل” ‪ Gardasil‬كه به تازگي به آن اجازه ساخت داده شده است از تهاجم دو گونه متفاوت “پاپيلوويروس” انساني (‪ (HPV‬كه به اتفاق هم موجب بروز حدود ‪ ۷۰‬درصد تمامي سرطان‌هاي گردن رحم مي‌شوند، جلوگيري مي‌كند.

نمونه يك نوع واكسن ديگر به نام “سرواريكس ‪ “Cervarix‬در كشورهايي در نقاط مختلف جهان در حال گذراندن مراحل قانوني است و چنانچه همه‌كارها خوب پيش برود، به زودي مجوز ساخت آن صادر خواهد شد. اين واكسن نيز مانند “گارداسيل” گونه‌هاي ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬پاپيلوويروس انساني را هدف قرار مي‌دهد.

از سوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس از لندن اعلام كرد، كارشناسان هفته جاري براي بحث و تبادل نظر در مورد چگونگي عرضه واكسن سرطان گردن رحم به زنان در كشورهاي فقير كه به بيشترين ميزان به آن نيازمند، تشكيل جلسه دادند.

در اين نشست دو روزه كه روز سه‌شنبه آغاز شد ‪ ۶۰‬نماينده از سازمان‌هاي بهداشت عمومي، شركت‌هاي داروسازي، سازمان‌هاي غيردولتي و اتحاديه‌هاي بشردوست شركت دارند تا براي تسريع دستيابي كشورهاي در حال توسعه به اين واكسن تلاش كنند.

واكسن “گارداسيل” ‪ Gardasil‬اولين واكسني است كه اجازه ساخت آن صادر شده است و آمريكا، اروپا، كانادا، استراليا و نيوزيلند از جمله كشورهايي هستند كه اين واكسن در آنها قابل دسترسي است.

درحاليكه از واكسن ‪ HPV‬به عنوان موفقيتي در پيشگيري از سرطان استقبال شده است اما هنوز گراني آن (‪ ۳۶۰‬دلار براي سه نوبت تزريق) موجب شده است كه اين واكسن در كشورهاي در حال توسعه در دسترس نباشد.

اين در حالي است كه بيش از ‪ ۹۰‬درصد مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان گردن رحم در كشورهاي در حال توسعه صورت مي‌گيرد.

سال گذشته بيش از ‪ ۵۰۰‬هزار زن در سراسر جهان به سرطان گردن رحم مبتلا شدند. اين بيماري در صورتيكه درمان نشود معمولا كشنده است و دومين نوع شايع سرطان در ميان زنان است.

تاكنون واكسن ‪ HPV‬تنها در كشورهاي غربي آزمايش شده و دقيقا مشخص نيست كه تاثير آن در كشورهاي در حال توسعه احتمالا چه خواهد بود و يا بر سر راه استفاده از آن چه نوع موانع اجتماعي مي‌تواند وجود داشته باشد.

برنامه‌هاي غربالگري و درماني در كشورهاي غربي جان ميليون‌ها زن مبتلا به سرطان گردن رحم را نجات داده است اما تشخيص اين بيماري در كشورهاي فقيري كه امكانات كافي براي اجراي چنين برنامه‌اي را ندارند، اساسا به مثابه حكم مرگ فرد است. .

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥

تولد کودک دوم (چگونه فرزند اول را براي ورود نوزاد جديد آماده کنيم؟)

چگونه فرزند خود را براي ورود نوزاد جديد آماده کنيم؟

چه شيوه هايي به کار بريم تا فرزندمان احساس تنهايي ٬ تبعيض ٬ حسادت نکند .

 والديني که داراي نوزاد جديدي مي شوند پس از مدتي مي بينند که فرزند اول آنها به نوزاد حسادت مي کند و گاهي سعي در آزار دادن او دارد . براي جلوگيري يا رفع اين حسادت و سازگار کردن فرزندان با هم اقدامات زير توصيه مي شود :

-        بازگشت مادر به همراه نوزاد جديد از بيمارستان براي بچه اول لحظه اي تکان دهنده است. پدر ٬ مادر بزرگ ٬ پدربزرگ و ساير اطرافيان خسته و مضطرب مشغول انجام کارهاي ضروري ميشود . نوزاد کانون توجه است و فرزند بزرگتر تنها و سرگردان بر جاي مي ماند و اين لحظات را همواره به ياد خواهد داشت . در اين موقع بهتر است کودک نزد يکي از اقوام بماند و وقتي همه چيز مرتب شد به خانه بازگردد تا مادر بتواند از او صميمانه استقبال کند و تا خودش خبري در مورد نوزاد نپرسد مادر چيزي در مورد نوزاد نگويد .

-        عدم استفاده از تنبيه بدني : تنبيه بدني در اکثر موارد نتيجه عکس دارد و حتي اگر نتيجه دهد باز هم خاطره بدي را در ذهن فرزندان ايجاد مي کند و باعث تنفر از والدين و حتي در مواردي سعي در انتقام گرفتن مي شود . مخصوصاً وقتي فرزند اول ما قبلاً اصلاً تنبيه نمي شده و يا موارد آن بسيار کم بوده و حالا با تولد نوزاد ٬ او بيشتر مور تنبيه قرار مي گيرد . بايد به او حق بدهيم که حسادتي تنفرآميز نسبت به نوزاد پيدا کند و حتي قصد در صدمه زدن به نوزاد داشته باشد . به جاي تنبيه بدني مي توان از تشويق کردن و يا محروم کردن استفاده کرد که کارآيي بسيار بيشتري دارد .

-        دادن مسئوليت به فرزند اول و بزرگ داشتن او : اشتباهي که اکثر والدين مرتکب مي شوند اين است که به فرزند خردسال خود به دليل بچه بودن او هيچ مسئوليتي نمي دهند و وقتي او بزرگ شد تازه به فکر مي افتند که چرا فرزند آنها مسئوليت پذير نيست . بايد از حدود ۲ تا ۳ سالگي به کودک مسئوليت در حد سن او بدهيم حتي اگر خيلي جزيي باشد ٬ تا از همان کودکي با مسئوليت مانوس شود . اگر براي انجام آن مسئوليت ٬ اشتباه کرد اولاً نبايد از او ايراد بگيريد ٬ دوماً نبايد آن کار را دوباره خودتان انجام دهيد ٬ بلکه فقط از او تشکر کنيد و اين را بدانيد که کودک شما خودش در پي جبران کردن اشتباه خود بر مي آيد و بدين صورت اعتماد به نفس او را کاهش نداده ايد . با ورود نوزاد به کودک بزرگتر خود مسئوليت فرزند کوچکتر را بدهيد . البته در حد معقول مثلاً اينکه در يک مهماني چه لباسي را تن نوزاد کنيد و يا کمک در تهيه شيرخشک ٬ خوابانيدن ٬ بازي کردن و سرگرم کردن نوزاد و در مورادي که خود صلاح مي دانيد با فرزند بزرگتر خود مشورت کنيد البته به اين معني نيست که فرزند بزرگتر روي کودک کوچکتر تسلط پيدا کند بلکه اگر او اشتباهاً پيشنهادي داد بايد او را راهنمايي کنيد . مثلاً به فرزند بزرگتر خود مي گوييم : « برادر کوچکتر تو مدتي است که ناخن خود را ميجود من راه حل آنرا مي دانم اما توهم بايد با هم همکاري کني »

-        اگر کودک بزرگتر اشتباه جزيي کرد چشم پوشي کنيد و اگر عمداً يا غير عمد به نوزاد ضرر زد ٬ مناسب و معقولانه رفتار کنيد و خاطر داشته باشيد که دعوا کردن او فقط باعث ازدياد حسادت او مي شود مثلاً فرض کنيد کودک ۴ ساله شما به طور عمدي دستش به چشم نوزاد خورد و او گريه مي کند . شما مي توانيد در حال بغل کردن نوزاد با کودک ۴ ساله خود بگوييد : حتماً حواست پرت شده بود که مواظبش نبودي درسته . حالا بيا کمک کن ببينم به چشم او آسيبي خورده يا نه . وقتي کودک ببنيد که شما او را از خود نمي رانيد و با منطق با او صحبت مي کنيد مي فهمد که دليلي براي حسادت وجود ندارد .

-        در جمع آشنايان و مهماني ها او را ناديده نگيريد و سعي کنيد طوري نباشد که همه در اطراف نوزاد جمع شوند و از او تعريف کنند . بلکه به فرزند بزرگتر خود هم توجه کنيد و مخصوصاً در جمع از او شکايت نکنيد .

-        او را از خود دور نکنيد : والديني که براي سهولت کار خود ٬ فرزند بزرگتر خود را براي مدت طولاني پيش پدربزرگ و مادربزرگ و يا پيش هر آشناي ديگري مي فرستند تاثير مخربي بر روي رفتار خود بر جاي مي گذارد . البته خيلي خوب است که والدين از کمک نزديکان هم بهره بگيرند اما تمام کودکان حق دارند نزد والدين خود زندگي کنند و نبايد او را از حقش دور کنيد .

-        مواظب باشيد تا نشانه هاي اضطراب را در کودکان به موقع تشخيص دهيد . نشانه هاي مثل ناخن جويدن ٬ مکيدن انگشت ٬ شب ادراري ٬ لکنت زبان ٬ بي قراري و پرخاشگري ٬ ترس ٬ کابوس و .... اگر در او ديده شوند بايد ديد از چه موقع و به چه مدت در او بوجود آمده که در بيشتر موارد ٬ اين نشانه ها با ورود نوزاد شروع شد و يا شدت يافته اند که اين نشان مي دهد والدين نتوانسته از کودک خود را با ورود نوزاد سازگار کنند . پس بايد رفتار خود را تعديل کنند و در صورت لزوم با يک مشاور ٬ صحبت کنند .

-        اوقاتي را به او اختصاص دهيد که بدون حضور شخص ديگري ، فقط به فرزند بزرگتر خود توجه کنيد : مثلاً خوب است مدتي ديگر افراد خانواده از نوزاد نگهداري کنند تا مادر بتواند با کودک بزرگتر خود تنها باشد و يا حتي مدت کمي براي تفريح بيرون بروند . تا کودک ببيند که شما به فکر او هم هستيد و در لحظاتي هم پدر مي تواند با فرزند بزرگتر به گردش بروند که او متوجه شود هنوز هم مورد توجه والدين خود است و حتي اگر فرصتي براي اين کار نداريد مي توانيد قبل از خوابيدن فرزند اولتان حتي اگر ده دقيقه هم شد کنار تخت او بنشيند و با او حرف بزنيد يا براي او قصه بگوييد و فرصتي را ايجاد کنيد که بتواند با شما درد کند .

-        عدالت را بين آنها اجرا کنيد و هميشه حق را به بچه کوچکتر ندهيد . در دعواهايي که بين کودکان مي شود بهترين کار اجراي عدالت . نبايد به خاطر ضعيف بودن بچه کوچکتر و يا به خاطر کوچکتر بودن او حق را به او بدهيد . اين اينکه مي گوييم : « تو بزرگتري از تو بعيد است » و يا « تو کوچکتري بايد تو کوتاه بيابي » اين درست نيست ٬ بلکه بايد واقعيت را فهميد و منصفانه رفتار کرد . بچه ها معني کوتاه آمدن و بزرگتر يا کوچکتر بودن را نمي دانند اما مي توانند معني به عدالت رفتار کردن را بفهمند . با اين روش نه کودک بزرگتر دچار حسادت مي شود و نه کودک کوچکتر لوس و پر رو مي شود .

-         به فرزند بزرگتر خود در مراحل رشد کلامي و حرکتي توضيح دهيد : اين که براي رشد مناسب ٬ بايد محيطي مساعد داشته باشيم مثلاً براي رشد کلامي بايد با کودک مرتب صحبت کرد تا محيطي متنوع بوجود آيد و يا رشد حرکتي بايد کسي مدام مراقب نوزاد باشد تا آسيبي به او نرسد . البته نبايد آنقدر از مضرات آسيب ديدن و مشکلاتي که ممکن است براي نوزاد پيش بيايد صحبت کنيم که اضطرابي شديد در کودک بزرگتر ايجاد شود .

-        پدر خانواده هنگامي که وارد خانه ميشود بلافاصله سراغ نوزاد نرود بلکه ابتدا به سوي فرزند بزرگتر رفته و پس از کمي بازي و صحبت با او نزد نوزاد برود و در بدو ورود هرگز از فرزند اول سوال نکنيد حال نوزاد چطور است ؟

-        در صورت لزوم حتماً از يک مشاور کمک بگيريد : متاسفانه برخي از خانواده ها وقتي به مشاور و يا روانشناس مراجعه مي کنند که مشکل آنها بسيار شديد شده و يا حتي در همان موقع هم مراجعه نمي کنند . اما خوب است در هر مشکلي حداقل از مشاوره تلفني استفاده کرد .

-        البته در صورتي که به مشاوره حضوري دسترسي نداشته باشيم .

منبع: سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آبان ،۱۳۸٥

ديسمنوره يا قاعدگي دردناک

ديسمنوره يا قاعدگي دردناک

ديسمنوره يا قاعدگي دردناک از شايع ترين مشکلات زنان است . به صورتي که ۵۰  تا ۷۰   درصد زنان به آن مبتلا مي باشند . ديسمنوره يک درد خاص همراه با قاعدگي است که دليل عمده غيبت از مدرسه و محل کار در زنان مي باشد . اين مشکل در اکثر موارد ، با پريودهاي ماهانه همراه با تخمک گذاري ديده مي شود و براساس سن شروع و دلايل بوجود آورنده ،‌به دو نوع اوليه و ثانويه تقسيم مي شود .

* ديسمنوره اوليه : اين حالت معمولاً قبل از سن ۲۰ سالگي و تقريباً هميشه ۶ تا ۱۲ ماه بعد از اولين قاعدگي شروع مي شود . اگر دردها ۳ سال بعد از اولين قاعدگي ( منارک )‌شروع شود و يا اگر ديسمنوره همراه با دوره هاي بدون تخمک گذاري باشد ، بايد به فکر علل ثانويه بود .

معمولاً درد چند ساعت قبل يا همزمان با خونريزي قاعدگي شروع شده و حداکثر دو تا سه روز طول مي کشد . دردها بيشتر در زير ناف است . دردها گاه به کمر ، کشاله ران و رانها نيز انتشار مي يابد . علائم ديگري مثل تهوع ، استفراغ ، بي اشتهايي ،‌ اسهال ، خستگي ، تحريک پذيري و گاه سردرد ، مي تواند وجود داشته باشد . ديسمنوره اوليه با افزايش سن و زايمان طبيعي ممکن است بهبود يابد . اين بيماري احتمالاً در زناني که مادران آنها نيز دچار اين ناراحتي بوده اند شايعتر است . در اين بيماري پروستاگلاندين ها نقش دارند که سبب انقباضات رحمي و ديگر علائم عمومي مي شوند .

 درمان : فعاليت هاي فيزيکي ملايم مي تواند به تخفيف شکايات بيمار کمک کند . توجه به رژيم غذايي ( مثل خوردن غلات سبوس نگرفته ، حبوبات ، سبزيجات و ميوه جات بيشتر و کم خوردن يا نخوردن نمک ، کافئين و شکر ) نيز در برخي زنان مفيد است . استراحت و ماساژ و تکنيک هاي بيوفيدبک نيز در برخي موارد در تخفيف درد مؤثر است .

اگر بيمار از نظر جنسي فعال است ، استفاده ازقرصهاي پيشگيري از حاملگي (OCP)‌با استروژن کم در نود درصد موارد مؤثر خواهد بود که درمان انتخابي مي باشد .

درمانهاي دارويي تحت نظر متخصص زنان و زايمان انجام شده و در صورتي که ۳ تا ۶ ماه پس از درمانهاي مذکور پاسخي مشاهده نشد ، بايد به دنبال علل ثانويه بوده و کليه اقدامات تشخيصي را به کار بست . ( خصوصاً در ديسمنوراي که پس از ۲۰ سالگي ظاهر شود که تقريباً هميشه از نوع ثانويه است )

* ديسمنوره ثانويه :

اين حالت معمولاً بعد از سن ۲۰ سالگي رخ مي دهد هر چند که ميتواند در اولين عادت ماهيانه و در هر سني شروع شود . درد دراينها معمولاً ۵ تا ۷ روز تداوم مي يابد . ديسمنوره ثانويه در زنان داراي بيماريهاي لگني مثل ( آندومتريوز ، آدنوميوز ، توده هاي زيرمخاطي رحم  ، تنگي شديد گردن رحم ، عفونت هاي لگني مزمن ، چسبندگي ها لگني  و هيپرمنوره يا افزايش خونريزي ماهانه ) رخ مي دهد . در اين بيماران معاينات کامل لگن و نيز آزمايش هاي روتين ، تصويربرداري از رحم و ضمائم آن ، سونوگرافي و ...  ممکن است براي تشخيص لازم باشد اما دستيابي به يک تشخيص دقيق هميشه امکان پذير نيست و اشتباه در تشخيص و افتراق ديسمنوره اوليه و ثانويه فراوان ديده مي شود .

درمان : درمان اصلي در ديسمنوره ثانويه ، تشخيص و رفع عامل زمينه اي است اما برخي از انواع ثانويه به درمانهاي دارويي با OCP (‌قرصهاي ضد حاملگي ) يا داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي ( NSAIDS ) نيز پاسخ نسبي مي دهند

منبع:سایت ژزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آبان ،۱۳۸٥

چگونه شکم خود را لاغر کنيم

سئوالي که اين روزها بيش از هر زمان ديگري شنيده مي شود . متخصصين ورزشي در جواب اين نکته را ذکر مي کنند که اگر بخواهيد شکمي صاف داشته باشيد بايد روي آن کار کنيد . شکم لاغر نيازمند ترکيبي از تغذيه خوب ، سلامت قلب و عروق و ورزشهاي شکمي مي باشد . کسانيکه اين سه را ترکيب کنند بهترين نتايج را خواهند گرفت .

تغذيه خوب براي سلامت کلي بدن يک جزء بسيار ضروري است . در صورتيکه اکثريت کالري مصرفي خود را از غذاهاي آماده بدست بياوريد داراي بدني ناسالم و فاقد مواد مغذي خواهيد بود . از سوي ديگر انتخاب غذاي مناسب باعث لاغر شدن خواهد بود . اگر غذاي کامل و طبيعي بخوريد مي توانيد به نسبت زمانيکه از غذاهاي آماده استفاده مي کنيد غذاي بيشتري بخوريد .

اگر چه تعادل کالري هاي مصرف شده يا کالري هاي استفاده شده مهم است ولي فقط محاسبه ها کافي نيست . توصيه مي شود که در روز پنج تا شش وعده غذا ولي با حجم کم مصرف کنيد . به اين ترتيب متابوليسم شما در تمام روز حفظ شده و به شما انرژي مي دهد . و همچنين مانع پرخوري شما خواهد شد .

ورزش به تنهايي براي مصرف کالري ها خوب است ولي بدون کنترل رژيم غذايي فقط تکيه به ورزش يک راه طولاني و کند رسيدن به نتيجه است .

تحرک قلبي - عروقي به شکل دويدن ،‌ پياده روي ، دوچرخه سواري مي تواند به سوزاندن کالري ها کمک کند . ورزش آئروبيک همراه با يک رژيم غذايي متعادل مي تواند به شما در کاهش چربي روي عضلات کمک کند .

شما نمي توانيد ميزان چربي خود را کاهش دهيد مگر با ميزان زيادي ورزش شکم ( و يا انواعي از ورزشهاي آئروبيک ) که غيرضروري و اتلاف وقت است .

عضلات شکمي از سه لايه تشکيل شده اند . عميقترين لايه عضله ترانسورسوس ابدومينيس است که بعنوان کمربند بدن عمل کرده و حمايت و ثبات بدن را فراهم آورده و نقش مهمي در بازدم دارد . در وسط عضله رکتوس ابدومينيس است که باعث خم شدن ستوان فقرات به جلو مي شود . سطحي ترين عضلات نيز مايل داخلي و خارجي هستند که تنه را چرخانده و براي بدن حرکات چرخشي و جانبي را ايجاد مي کنند .

ورزش هاي زير عمدتاً براي افراد در دهه دوم و سوم زندگي طراحي شده و هر چقدر سن بالاتر مي رود اين ورزش ها مشکل تر مي شود زيرا چربي زيرجلدي بيشتري تجمع مي يابد . اگر چه با برنامه ريزي دقيق حتي افراد در دهه چهارم و پنجم زندگي خود نيز مي توانند به هدف مطلوب برسند .

از لحاظ ژنتيکي زنان نسبت به مردان داراي يک نکته منفي مي باشند . بدن آنها چربي بيشتري از مردان ذخيره مي کند . علت اين مسئله اين است که بدن زنان براي بارداري و تغذيه کودک طراحي شده و چربي منبع انرژي اوليه براي حمايت از تکامل جنين است . بعلاوه مردان با تمرينات مرتب سريعتر وزن خود را کاهش مي دهند . کاهش شديد چربي بدن در زنان حتي ممکن است منجر به نامنظمي سيکل قاعدگي آنان شود .

اگر چه داشتن شکم کاملاً تخت و صاف يک هدف بسيار مشکل مي باشد که نيازمند صرف وقت زيادي است ولي با اين وجود دلايل مهم ديگري نيز براي ورزش شکم وجود دارد . عضلات شکم باعث بهبود وضعيت بدن ،‌ کاهش کمردرد و کاهش صدمات مي شوند .

مؤثرترين ورزشهاي شکم به شرح ذيل مي باشد . اين ورزش ها بايد ۲ تا ۳ بار در هفته انجام شوند . ( براي مبتديان دوبار در هفته براي شروع کافي است ) هر ورزش بايد تا آخرين لحظه قدرت عضلات انجام شود که معمولاً بين ۹۰-۳۰ ثانيه طول مي کشد . همچنين هر بار نبايد بيش از ۲۰-۱۵ بار اين حرکات را تکرار کرد . بين حرکات براي ۳۰ تا ۶۰ ثانيه استراحت کنيد . روي انجام هر ورزش به شکل مناسب تمرکز کنيد .

شماره ۱ - روي زمين دراز کشيده و زانوها را ۹۰ درجه خم کنيد . کف پاها از همديگر و از سطح زمين چند سانتيمتر فاصله داشته باشد . دست ها را کنار بدن بگذاريد ( اگر تجربه بيشتري داريد دست ها را پشت گوش ها قرار دهيد ) روي انقباض شکم تمرکز کنيد و لگن خود را بالا آورده و به سمت قفسه سينه خود نزديک کنيد . در زمان انقباض عضلات ، نفس خود را خارج کنيد . هنگام برگشت به وضعيت شروع هوا را بداخل بکشيد .

شماره ۲ - اين ورزش باعث فعاليت تمام تنه بخصوص عضله ترانسورسوس ابدومينيس مي شود روي شکم خود دراز کشيده و سپس خود را روي انگشتان پا و ساعد بالا ببريد ( ساعد موازي شانه ها و روي زمين ) در حاليکه عضلات شکم را منقبض کرده و پشت خود را صاف نگه مي داريد . اين وضعيت را براي ۵ ثانبه حفظ کرده ، سپس استراحت کرده و تکرار کنيد . نهايتاً سعي کنيد که اين وضعيت را براي ۹۰ ثانيه بدون استراحت براي يکبار حفظ کنيد . اگر با تجربه تر باشيد مي توانيد اين ورزش را بجاي ساعد روي دستها انجام دهيد ( بعنوان يک مبتدي روي دستان و زانوها با ستون فقرات صاف شروع کرده و فقط عضلات شکم را هنگام بازدم منقبض کنيد بدون اينکه پشت خود را حرکت دهيد .

ماره ۳ - ( دوچرخه ) اين ورزش روي عضلات مايل ورکتوس ابدومينيس مؤثر است . به پشت دراز کشيده در حاليه مفصل لگن و زانوها در حالت ۹۰ درجه خم شده باشند و سينه به بالا کشيده شده باشد و دستها پشت سر باشد پاي چپ را بطرف جلو داده و در همان زمان زانوي راست را به سمت سينه کشيده و شانه چپ را به سمت زانوي راست بچرخانيد مراقب باشيد که بازو بصورت نچسبد . حرکات آهسته و کنترل شده بدون حرکت لگن داشته باشيد .

در صورتيکه ورزشهاي فوق بصورت منظم انجام شوند تغيير واضح در قدرت و توان تمام بدن ظرف شش هفته ملاحظه خواهد شد .

صبور باشيد و معتقد باشيد که شکم تخت امکان پذير است .

منبع:سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آبان ،۱۳۸٥

سالانه حدود 5 درصد به جمعيت فارغ التحصيلان پزشكي كشور اضافه مي‌شود.

معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت:‌ آموزش پزشكي در كشور اكنون به يك جايگاه متعادل رسيده است و با احتساب پذيرش دانشگاه آزاد سالانه حدود 5 درصد به جمعيت فارغ التحصيلان پزشكي كشور اضافه مي‌شود.

محمد علي محققي در گفت و گو با خبرنگاران افزود: استانداردهاي مربوط به نسبت پزشك به جمعيت متفاوت است، اگر استاندارد يك پزشك به ازاي هر هزار نفر را در نظر بگيريم با توجه به جمعيت 70 ميليوني فعلي و 70 هزار نفري پزشك كشور در حد تعادل هستيم ولي به علت توزيع نامناسب پزشكان در كشور و مايل نبودن پزشكان به فعاليت در مناطف محروم با تعداد قابل توجهي پزشكان بيكار در كشور مواجه هستيم كه آمار متفاوتي نيز در اين زمينه وجود دارد.
وي اضافه كرد: در صورتي كه بخواهيم استانداردهاي ايده آل پزشكي را مثلا يك پزشك به ازاي هر 500 نفر را در نظر بگيريم البته فاصله داريم ولي در حالي كه جمعيت زيادي از پزشكان فارغ التحصيل ما بيكار هستند و زمينه اشتغال مناسب براي آنها فراهم نيست بايد با يك رشد منطقي و معقول، دانشجوي پزشكي در كشور پذيرش شود به همين علت در تعيين ظرفيت رشته هاي پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور همه جوانب كار بر اساس شواهد علمي از نظر نياز جامعه، شرايط استخدام و بازار كار و نيروهاي خروجي ديده مي‌شود و از اين نظر اكنون در شرايط متعادلي هستيم.
معاون آموزشي وزير بهداشت گفت: با توجه به نياز جامعه اكنون ترجيح وزارت بهداشت اين است كه افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاههاي علوم پزشكي بيشتر معطوف به رشته‌هاي بهداشتي چه در سطح كارداني و چه كارشناسي باشد يا مثلا افزايش پذيرش را در رشته هايي مثل فوريتهاي پزشكي كه نياز مبرم جامعه است، داشته باشيم.
وي افزود: در گروه پزشكي نيز بيشترين نياز فعلي جامعه در برخي از رشته‌هاي تخصصي است و در مورد پزشكي عمومي اكنون نيازي وجود ندارد و بيشتر بايد به استخدام و اشتغال پزشكان بيكار فعلي توجه شود با اين وجود اگر بودجه و امكانات لازم در اختيار وزارت بهداشت و ساير دستگاههاي مرتبط براي جذب اين پزشكان قرار داده شود و بتوانيم تسهيلات مناسبي را براي ترغيب پزشكان براي رفتن به مناطق دور افتاده بپردازيم، مي‌توانيم با توجه به شرايط جديد در مورد ظرفيتهاي پذيرش رشته پزشكي نيز تصميم گيري متناسب با واقعيتهاي جديد جامعه داشته باشيم.
محققي گفت:‌ افزايش پذيرش پزشك تا سال 74 بر اساس نيازي بود كه در كشور احساس مي‌شود زيرا تا سالهاي نه چندان دور كمبود شديد پزشك در كشور داشتيم و حتي پزشكان خارجي در كشور ما وارد مي‌شدند و فعاليت مي‌كردند اما با يك حركت شتابي توانستيم اين كمبود را جبران كنيم و اكنون به حالت تعادل رسيده‌ايم و نيازي به افزايش ناگهاني ظرفيت پذيرش پزشك وجود ندارد.
وي افزود: در مورد طرح پزشك خانواده نيز بيشترين نياز جذب نيرو مربوط به روستاها مي‌شود كه اكنون غالب نيروهاي مورد نياز به جز معدودي از روستاهاي بسيار محروم جذب شده‌اند و اگر ظرفيت باقيمانده‌اي هم وجود دارد به علت كمبود پزشك نيست بلكه به علت نبود امكانات و تسهيلات لازم براي استقرار پزشكان در اين مناطق است.
وي ادامه داد: در زمان حاضر سالانه حدود 2700 نفر به عنوان دانشجوي پزشكي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور پذيرش مي شوند، تعداد قابل توجهي نيز كه البته كمتر از ظرفيت دانشگاههاي دولتي است در دانشگاه آزاد پذيرش مي‌شوند كه با توجه به بررسي هاي جمعيت شناسي و هرم جمعيتي كشور و وضعيت توزيع نيروهاي پزشك كاملا منطقي و معقول است.
منبع:سایت ژزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٥

ماس با سرب احتمال مرگ ناشي از سرطان مغز را افزایش می دهد

پژوهشگران مي‌گويند احتمال مرگ ناشي از سرطان مغز در افرادي كه به خاطر شغلشان همواره در معرض سرب قرار دارند ‪ ۵۰‬درصد بيشتر از ساير افراد است.

 اين مطالعه حاصل بررسي اطلاعات اداره آمار و شاخص ملي مرگ آمريكا است. محققان ارتباط سرطان مغز با قرار گرفتن در معرض سرب را در يك نمونه آماري شامل ‪ ۳۱۷‬هزار و ‪ ۹۶۸‬نفر كه شغل خود را طي سالهاي ‪ ۱۹۷۹‬تا ‪ ۱۹۸۱‬گزارش داده بودند بررسي كردند.

ادوين وان وينجنگاردن مي‌گويد نقاشان و تعميركاران خودرو مشاغلي هستند كه بالاترين و بيشترين ميزان تماس با سرب را دارند. ماموران آتش‌نشاني، مهندسان، ، رانندگان كاميون، لوله كش ها، جوشكارها، كارگران چاپخانه، حروف‌چين‌ها نيز از جمله افرادي هستند كه تاحدودي در معرض سرب قرار دارند.

محققان ميزان ابتلا به سرطان را در ‪ ۳۱۸‬هزار تن به مدت ‪ ۹‬سال بررسي كردند و ‪ ۱۱۹‬مورد مرگ ناشي از سرطان مغز را ثبت كردند.

ميزان مرگ در افرادي كه به خاطر شغل خود بطور بالقوه در معرض سرب قرار داشتند ‪ ۵۰‬درصد بيشتر از افرادي بود كه در معرض سرب قرار نداشتند.

مشروح اين يافته‌ها در شماره ماه سپتامبر مجله ‪Journal of Cancer‬ ‪ “International‬منتشر شده است.

منبع:سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٥

بيماريهاي قلب و عروق عامل يك سوم مرگها در ايران و جهان است

رئيس انجمن قلب ايران گفت: بيماريهاي قلب و عروق عامل يك سوم مرگها در ايران و جهان است و سالانه 15 ميليون نفر از 50 ميليون مرگ در دنيا به علت اين بيماري اتفاق مي‌افتد.

فريدون نوحي امروز به مناسبت روز جهاني قلب در بيمارستان قلب شهيد رجايي تهران، افزود:‌ ميزان مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلب و عروق در ايران البته نسبت به آمار جهاني بيشتر است به طوري كه حدود 38 درصد مرگها در ايران به علت بيماريهاي قلب و عروق است.
وي اضافه كرد: به طور كلي بين 4 تا 6 درصد مردم هر كشور به بيماريهاي قلب و عروق مبتلا هستند و به طور مثال 15 ميليون نفر در آمريكا مبتلا به اين نوع بيماري هستند، در ايران البته به علت جوانتر بودن جمعيت نرخ شيوع اين بيماري كمتر است و اگر نرخ سه درصد را براي شيوع بيماريهاي قلبي در ايران در نظر بگيريم حدود دو ميليون نفر در ايران مبتلا به اين بيماري هستند كه به ازاي هر 30 نفر بيمار قلبي يك نفر سكته هر سال مي‌كند.
نوحي گفت: بيماريهاي قلب و عروق به عوامل مختلفي بستگي دارند دسته‌اي از اين عوامل غير قابل پيشگيري هستند مانند عوامل ژنتيك، نژاد، سن و جنس زيرا بيماريهاي قلب و عروق به طور كلي در بين مردان بيش از زنان، سياه پوستان بيش از سفيد پوستان و افراد مسن بيش از جوانان شايع هستند.
وي افزود: تا سن 40 سالگي شانس بروز بيماري قلبي در مردان دو برابر زنان است و هر چه سن بالاتر مي‌رود اين نسبت كمتر مي شود به طوري كه از سن 55 سالگي به بعد تقريبا امكان ابتلا به اين بيماري در زنان و مردان يكسان است.
رئيس انجمن قلب ايران اضافه كرد: از نظر عوامل قابل پيشگيري نيز مي‌توان به مصرف سيگار، چربي و فشار خون بالا، كم تحركي، مصرف غذاهاي چرب، استرس و كم تحركي اشاره كرد و در صورتي كه دو عامل از اين عوامل در فردي باشد امكان بروز بيماري دو برابر نمي‌شود بلكه چند برابر بيشتر مي‌شود.
وي افزود: به طوري كلي اگر هر فرد روزانه نيم ساعت تند راه برود 20 درصد شانس ابتلا به بيماري قلبي در او كم مي‌شود و با نكشيدن سيگار، مصرف نكردن غذاهاي چرب و كنترل چربي و فشار خون تا 50 درصد شانس ابتلا به اين بيماري قابل كاهش است.
نوحي اضافه كرد: درمان بيماريهاي قلبي در ايران اگر چه ارزانتر از بسياري از كشورهاي دنياست ولي باز هم نسبت به درمان ساير بيماريها در كشور گرانقيمت است، به طوري كه هزينه عمل جراحي قلب در آمريكا به طور متوسط 60 هزار دلار است در حالي كه حتي در بخش خصوصي ايران اين هزينه حدود 15 هزار دلار و در بخش دولتي حدود 5/2 ميليون تومان است.
رئيس انجمن قلب ايران همچنين به برگزاري پانزدهمين كنگره قلب ايران با همكاري انجمن قلب آسيا و اقيانوسيه اشاره كرد و گفت: اين كنگره نهم تا دوازدهم آبانماه با حضور 4 هزار پزشك از سراسر دنيا و شركت500 مقاله پذيرفته شده از مجموع 700 مقاله ارسالي در سالن اجلاس سران برگزار مي‌شود.
نوحي به عنوان معاون انجمن قلب آسيا و اقيانوسيه و سرگروه كشورهاي خاورميانه انتخاب شده است.
منبع:سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٥

بهداشت نامناسب دهان و دندان

اغلب افراد هنگامي كه سخن از بهداشت نامناسب دهان و دندان پيش مي‌آيد، مشكلاتي مانند پوسيدگي دندانها، ناراحتي لثه و بوي بد دهان در ذهن آنها خطور مي‌كند.

به گزارش پايگاه اينترنتي هلث دي نيوز، اما كارشناسان مي‌گويند دهان پر از باكتري مي‌تواند به بروز انواع بيماريها در سراسر بدن مانند بيماري قلبي، ديابت، عفونت خوني و حتي تولد نوزادان كم وزن بينجامد و علت بسياري از آنها بيماري لثه است.

جين كونور بهداشتكار دهان و دندان در كمبريج مي‌گويد مبتلايان به بيماريهاي لثه عفونت مزمن نيز مبتلا هستند و بدين گونه سلامت تمام بدن اندكي به خطر مي‌افتد.

تحقيقات روزافزون نشان مي‌دهد بيماري لثه كه گاهي بيماري پريودونتال ناميده مي‌شود مي‌تواند دسته گسترده‌اي از بيماريها را تشديد كند.

براساس اعلام موسسه ملي تحقيقات دنداني و جمجمه صورت ،از هر پنج آمريكايي چهار تن به بيماري لثه مبتلا است.

بيماري لثه از طريق جريان خون در بروز بيماريها نقش دارد. باكتريهاي دهان وارد گردش خون مي‌شوند و به ساير قسمتهاي بدن مي‌روند و التهاب گسترده‌اي ايجاد مي‌كنند.

عفونتهاي دهاني با تحريك دستگاه ايمني بدن باعث ايجاد التهاب در ديگر قسمتهاي بدن مي‌شوند.

مطالعات اخير نشانگر افزايش خطر ابتلا به بيماري قلبي و سكته در مبتلايان به عفونتهاي لثه است. هرچه عفونت شديدتر باشد خطر نيز بيشتر مي‌شود.

بيماري لثه مقدار زيادي باكتري توليد مي‌كند. اگر كسي مشكل دريچه قلب داشته باشد باكتري مي‌تواند قلب را گرفتار كند.

همچنين به نظر مي‌رسد بين ديابت و عفونتهاي لثه ارتباطي وجود داشته باشد. بيماران ديابتي بيشتر به بيماريهاي لثه مبتلا مي‌شوند.

ديان بومكامپ بهداشتكار دهان و دندان و معاونت انجمن بهداشتكاران دهان و دندان آمريكا مي‌گويد عفونت خوني ناشي از بيماري لثه حتي مي‌تواند به پس زدن ايمپلنت مصنوعي كمك كند و مفصل تعويضي را ازكار بيندازد.

ساير محققان دريافته‌اند زناني كه بيماري لثه دارند احتمال زايمان زودرس در آنها دو برابر ساير زنان است. مشكلاتي مانند پايين بودن وزن نوزاد هنگام تولد و نقايص مادرزادي نيز مي‌تواند بروز كند.

بيماري لثه در دوران بارداري احتمال بروز مشكلاتي را در دوران بارداري و زايمان افزايش مي‌دهد.

بيماري لثه از شكل شايع و جزيي ژنژويت تا اشكال جديدي‌تر پريودونتيت را دربرمي‌گيرد. اين بيماري مهمترين علت از دست دادن دندانها در بزرگسالان است.

مسواك زدن بطور مرتب و كامل و استفاده از نخ دندان اولين اقدام دفاعي در مقابله با بيماري لثه است. تغذيه مناسب عاري از تنقلات و نوشيدني‌هاي قندي راه ديگر مقابله با اين بيماري است.

اسيد موجود در برخي نوشيدني‌هاي گازدار مي‌تواند به دندان و لثه آسيب برساند.

مصرف روزانه پنج وعده سبز و ميوه‌هاي پر الياف به سلامت دهان و دندان كمك مي‌كند و تامين مواد معدني سطح دندانها در مراحل اوليه پوسيدگي دندان موثر است.

والدين به ويژه كساني كه بيماري لثه دارند نبايد با كودكان از يك ظرف غذا بخورند يا آب بنوشند. حتي عمل ساده فوت كردن به غذا براي خنك كردن آن مي‌توان باكتريهاي دهان را از والدين به كودك منتقل كند.

مصرف آب حاوي فلورايد و استفاده از خميردندان حاوي فلورايد نيز حائز اهميت است. مصرف آب بطري افراد را از يكي از بهترين منابع براي پيشگيري از پوسيدگي دندان محروم مي‌كند.

عدم مصرف دخانيات و مشروبات الكلي نيز نقش مهمي دارد. سيگاريها هفت برابر غيرسيگاريها به بيماري لثه مبتلا مي‌شوند.

و بالاخره مراجعه مرتب به دندان پزشك مي‌تواند به تشخيص و
درمان زودهنگام بيماريهاي دهان و دندان كمك كند.

منبع:سایت پزشکان بدون مرز

  
نویسنده : jobin ; ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٥

مشاوره قبل از ازدواج -آزمايش هاي قبل از ازدواج-مشاوره ژنتيک و ازدواج هاي فاميلي

مشاوره قبل از ازدواج

ازدواج يک مرحله بسيار مهم زندگي و سنگ بناي تشکيل خانواده است که نه تنها براي زن و شوهر بلکه براي نسل هاي بعد نيز سرنوشت ساز است .

ازدواج عبارت است از يک قرارداد اجتماعي مبتني بر توافق و سازش بين زن و مرد که موجب شروع زندگي مشترک مي شود . بدين ترتيب آنها در غم و شادي و لذت و رنج يکديگر سهيم مي شوند و مشکلات زندگي را به ياري همديگر حل مي کنند .

نظر متخصصين در مورد خصوصيات جسمي براي ازدواج و بارداري

 • سلامت جسمي داشته باشند و به بيماريهاي ناتوان کننده و معلوليت مبتلا نباشند .

 • سلامت رواني داشته باشند و واقعيات را خوب درک کنند . هذيان توهم و اختلالات درکي نداشته باشد .

 • مشاوره ژنتيکي شده باشند و اختلالات سيستم تناسلي در آنها بررسي شده باشد .

 • ناهنجاري هاي جسمي ( نارسايي قلبي ، نارسايي کليه ، ناهنجاريهاي دستگاه گوارش ، تومور ) نداشته باشند .

 • اختلالات شخصيتي نداشته باشند .

 • آشنا به قوانين و مقررات و عرف ازدواج و زناشويي باشند و خود را براي اين تجربه مهم آماده کرده باشند .

 • محدوده سني مناسب براي ازدواج و تشکيل خانواده

  زوجين ا ز لحاظ جسمي ،‌ بايد بلوغ کامل و از نظر رواني آمادگي پذيرش مسئوليت ازدواج را داشته باشند . در اين مورد رعايت سن مناسب براي دختر و پسر ، زمينه هاي لازم جهت يک ازدواج موفق را فراهم مي کند . به خاطر بسپاريد که بيش از سن تقويمي ، سن عقلي ضامن بقاي زندگي مشترک خواهد بود .

  متخصصان سن مناسب ازدواج را براي دختران ۱۸ تا ۲۴ سال و براي پسران ۲۴ تا ۲۸ سال توصيه مي کنند . معمولاً اختلاف سن ۲ تا ۶ سال بين دختر و پسر توصيه مي شود .

  يک زوج براي حفظ سلامت ، جلوگيري از پيري زودرس ، پيشگيري از مشکلات اقتصادي و تربيت فرزندان صالح و لايق بايد بدانند که :

  • محدوده سني مناسب براي بارداري ۱۸ تا ۳۵ سال و مناسب ترين زمان بين ۲۰ تا ۳۰ سالگي است .

  • حاملگي زير ۱۸ سال و بالاي ۳۵ سال مخاطره آميز است .

  • فاصله کمتر از ۳ سال بين دو حاملگي خطرناک است .

  • زايمان چهارم و بيشتر ، داراي عوارض زيادي براي مادر و نوزاد است . بنابراين داشتن بيش از ۲ يا ۳ فرزند توصيه نمي شود .

  • آزمايش هاي قبل از ازدواج

   براي کسب اطمينان از سلامت زوجين انجام آزمايشهاي زير قبل از ازدواج ضروري است :

   • تشخيص مبتلايان به سيفليس

   • تشخيص مبتلايان به تالاسمي

   • تشخيص معتادين

   بيماريهاي مقاربتي - که در زمان تماس جنسي از فردي به فرد ديگر منتقل مي شوند - را مي توان قبل از ازدواج و يا قبل از بارداري به وسيله معاینات و آزمايش هاي اختصاصي تشخيص داد . برخي از اين بيماريها عبارتند از : سوزاک ، سيفليس ، کلاميديا ، ايدز و زگيل تناسلي . با تشخيص اين گونه بيماريها مي توان از ابتلا فرد ديگر ( همسر ) و نيز احتمالاً ابتلا به جنين در داخل رحم پيشگيري کرد .

   مصرف سيگار ،‌الکل و مواد مخدر در زن يا مرد مي تواند روي قدرت باروري مؤثر باشد و موجب ناباروري و يا کاهش ارتباط جنسي شود . در صورت حاملگي نيز عوارض بارداري ( افزايش خونريزي ، زايمان زودرس ) و نيز عوارض نوزادي ( ناهنجاريهاي مادرزادي ،‌تأخير رشد داخل رحمي جنين ، تولد نوزاد با وزن کم ، اختلالات رفتاري و عقب ماندگي ذهني نوزاد و بالاخره افزايش مرگ و مير دوره نوزادي ) افزايش مي يابد . لذا توصيه مي شود معتادان به هر يک از اين مواد قبل از اقدام به ازدواج و يا قبل از بارداري از مصرف سيگار ، الکل و مواد مخدر خودداري کنند .

  • توصيه مي شود زوجين قبل از بارداري به موارد زير توجه کنند :


  • اگر چه سرخجه بيماري ويروسي ساده اي است ، ليکن ابتلا به آن در دوران بارداري براي جنين بسيار خطرناک است لذا به خانم هايي که تا کنون به بيماري سرخجه مبتلا نشده اند توصيه مي شود که واکسن سرخجه را بزنند و تا مدت ۳ ماه بعد از زمان تزريق واکسن ، باردار نشوند .

   در صورتي که Rh خون خانمي منفي باشد ، حتماً به Rh خون همسرش توجه شود تا در صورت مثبت بودن ، در دوران بارداري اقدامات لازم صورت گيرد .

   تزريق يک دوره کامل واکسن کزاز به صورت ۵ نوبتي ( به فواصل ۱ ماهه ، ۶ ماهه ، ۱ ساله و ۲ ساله و بعد از هر ۱۰ سال يکبار به عنوان يادآورد ) توصيه مي شود . بدين ترتيب از ابتلا به بيماري عفوني و بسيار خطرناک کزاز جلوگيري به عمل آمده ، مصونيت حاصل مي شود .

    

    


  • تالاسمي 

    

    


  • سلولهاي قرمز خون انسان وظيفه اکسيژن رساني به قسمتهاي مختلف بدن را به عهده دارند . آنها اين کار را از طريق ماده اي در درونشان به نام هموگلوبين انجام مي دهند .

   هموگلوبين داراي دو قسمت است . قسمت اول از چهار زنجيره ( رشته ) درست شده است و قسمت دوم را اتم آهن تشکيل مي دهد .

   هر گاه به علل مختلف ، مقدار آهن بدن کم شود ، باعث نوعي کم خوني به نام کم خوني فقر آهن مي شود . اگر زنجيره هاي هموگلوبين دچار اشکال شوند ، يک بيماري ارثي خوني به نام تالاسمي ايجاد مي شود . بسته به اينکه کدام زنجيره و چه تعداد از اين چهار زنجيره هموگولوبين ، دچار اشکال شود ، انواع مختلف تالاسمي به وجود مي آيد

    

    


  • تالاسمي مينور

    

    


  • تالاسمي مينور يک بيماري تلقي نمي شود بلکه در واقع يک مشخصه خوني است که مانند رنگ پوست به ارث مي رسد . زندگي فرد مبتلا به تالاسمي مينور کاملاً عادي است و مي تواند به فعاليتهاي عادي روزمره بپردازد . فقط از طريق انجام آزمايش خون مي توان مشخص کرد که فردي داراي ژن تالاسمي است .

    

    


  • تالاسمي ماژور

    

    


  • تالاسمي ماژور نوعي اختلال در هموگلوبين است و فرد مبتلا دچار کم خوني شديد خواهد شد . اين بيماري در چند ماه اول زندگي نشانه هاي واضحي ندارد . از حدود شش ماهگي نشانه هاي بيماري آشکار مي شوند که عبارتند از : تغيير قيافه صورت ، پوکي استخوانها ، اختلال رشد ، بلوغ جنسي تأخيري ، نارسايي قلبي ، اختلال عملکرد غدد داخلي مانند لوزالمعده و بروز ديابت ، مشکلات قلبي عروقي ، مشکلات گوارشي . بنابراين طول عمر اين افراد از حد معمول کوتاهتر است .

    

    


  • چگونگي انتقال

    

    


  • اگر هم زن و هم مرد به صورت پنهان دچار اين عارضه باشند در اين صورت خطر جدي براي ابتلا فرزندانشان وجود دارد . با آزمايش ساده خون با مطلع شدن از اين مشکل ، مي توان با راهنمايي پزشکان از بروز آن براي فرزندان جلوگيري کرد .

   پيش از ازدواج با يک آزمايش ساده خون مي توان به وجود بيماري پي برد . اگر قبل از ازدواج ( خصوصاً در ازدواجهاي فاميلي و يا در خانواده هايي که فرد مبتلا به تالاسي در آنها وجود دارد ) آزمايش خوني از دختر و پسر انجام گيرد ، در صورت مبتلا بودن آنها ، مي توان به موضوع پي برد . در اين حالت بايد توصيه کرد که آن دو از ازدواج با هم صرف نظر کنند ، چرا که حاصل اين ازدواج ممکن است کودکي مبتلا به تالاسمي باشد .

   لذا به همه داوطلبين ازدواج توصيه مي شود قبل از عقد ، حتماً آزمايش خون را جهت کشف تالاسمي انجام دهند و در صورت مبتلا شدن هر دو زوج ، از اين ازدواج حتي الامکان صرف نظر کنند .

    

    


  • مشاوره ژنتيک و ازدواج هاي فاميلي

    

    


  • مشاوره ژنتيک را چنين تعريف مي کنند :

   « يک فرآيند آموزشي که به افراد مبتلا يا در معرض خطر کمک مي کند تا طبيعت اختلال ژنتيکي (‌بيماري وارثتي ) و نحوه انتقال آن را بشناسند و موضوعات مرتبط با درمان اين بيماريها و تنظيم خانواده را بهتر درک کنند . »

   از اصلي ترين اهداف مشاوره ژنتيک ، مشخص کردن خطر وقوع يا تکرار يک بيماري ارثي در هر حاملگي است . تمام افرادي که هر يک از موارد زير را در خود يا اجداد خود دارا هستند ، قبل از تصميم به ازدواج يا قبل از بچه دار شدن يا در حين حاملگي و يا بعد از زايمان بايد تحت مشاوره ژنتيک قرار گيرند ( که البته بهتر است قبل از تصميم به ازدواج و يا قبل از بچه دار شدن باشد )‌ :

   • ازدواجهاي فاميلي

   • حاملگي در سن ۳۵ سال يا بالاتر

   • وجود نقايص مادرزادي

   • عقب ماندگي ذهني يا تأخير در رشد

   • کوتاهي بيش از حد قد و ساير اختلالات رشدي

   • نازايي يا سقطهاي مکرر در زنان و عقيمي در مردان

   • ناتوانيهاي جسماني که در هنگام بلوغ شروع شده اند

   • سرطانها ، برخي بيماريهاي قلبي ، فشار خون بالا و بيماريهاي ديگري که ارث در آن  دخيل است مانند ديابت

   • اختلالات سوخت و ساز بدن

   • اختلالات رفتاري

   بنابراين مشاوره ژنتيک به خانواده ها و افراد کمک مي کند تا :

   • نقش توارث را در بيماريها بشناسند و خطر تکرار بيماري را در خويشاوندان و فرزندانشان بدانند .

   • حقايق پزشکي درباره بيماريهاي ارثي را درک کنند ( نحوه تشخيص ،‌عاقبت بيماري وراثتي )

   • راههاي در دسترس براي برخورد با خطر موجود را بشناسند .

   • بهترين راه چاره را که با اهداف ، ارزشها و اعتقادات خانواده منطبق باشد بيابند .

   • ازدواجهاي فاميلي


   • ازدواج فاميلي ازدواجي است که در آن زوجين با يکديگر فاميل هستند و بنابراين ژنهاي مشابه دارند . در حال حاضر هزاران نوع بيماري ارثي مختلف شناخته شده اند که ممکن است از طريق به ارث رسيدن ژنهاي مشترک در پدر و مادر ، فرزندان را مبتلا سازند . اين خطر در ازدواجهاي فاميلي به علت وجود ژنهاي مشترک بيشتر خواهد بود . اين بدان معنا نيست که در ازدواجهاي غيرفاميلي هيچگونه خطري وجود ندارد ، بلکه احتمال خطر پايين تر خواهد بود . بنابراين ازدواج فاميلي از نظر علم ژنتيک منطقي نيست .

     

     

   • جدول زير ارتباط بين درجه خويشاوندي و درصد ژنهاي مشترک را مشخص مي کند :

    درجه خويشاوندي

    افراد فاميل

    درصد ژنهاي  مشترک

    يک

    پدر ، مادر ،‌فرزندان ، خواهران و برادران

    50%

    دو

    خاله ها ، دايي ها ، عموها ، برادر و خواهرزاده ها

    25%

    سه

    دختر عمو ، پسر عمو ، دختر خاله ، پسر خاله ، دخترعمه ، پسرعمه ، دختردايي ، پسردايي

    12.5%

    چهار

    نوه خاله ،‌نوه دايي ،‌نوه عمو  ، و نوه عمه

    6.25%

    پنج

    نتيجه خاله ، نتيجه دايي ،‌نتيجه عمو ،‌نتيجه عمه

    3.12%

    شش

    نبيره خاله ، نبيره دايي ، نبيره عمو ، نبيره عمه

    1.56%

    علل اختلالات ژنتيکي

     

     

    • نقايص ژني : در اين بيماريها ، اختلالات ژنتيکي از طريق به ارث رسيدن يک ژن معيوب از پدر ،‌ مادر و يا هر دو به وقوع مي پيوندد . مانند کم خوني داسي شکل ، هموفيلي ، کوررنگي .

    • اختلالات کروموزومي : اين بيماريها ژنتيکي به علت اختلال در ساختمان و يا تعداد کروموزم ها ايجاد مي شوند . شايعترين اختلال کروموزومي سندرم داون يا منگوليسم است . با افزايش سن مادر ،‌ احتمال اين اختلال بيشتر مي شود .

   •           به طوري که در يک خانم ۲۰ ساله احتمال به دنيا آوردن فرزند مبتلا به منگوليسم حدود يک در ۲۰۰۰ و در خانم ۴۰ ساله يک در ۱۰۰ است .

     منبع:سایت پزشکان بدون مرز

 •   
  نویسنده : jobin ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٥

  انجمن قلب آمريكا ميزان‌های نرمال را در مورد فشار خون و كلسترول خون اعلام کرد:

  فشار خون و ميزان كلسترول خون شاخص‌هاي مهمي براي تعيين خطر بيماري قلبي هستند.

   اگر ميزان فشار خون يا كلسترول خون در حد خطرناك يا نزديك به آن باشد، لازم است اقداماتي براي حفظ سلامت قلبتان به عمل آيد.اما اين ميزان خطرناك چقدر است؟
  انجمن قلب آمريكا
  اين ميزان‌ها را در مورد فشار خون و كلسترول خون  توصيه كرده است:
   ***فشار خون طيبعي در حال استراحت بايد 120 روي 80 ميلي‌متر جيوه باشد.فشار خون 140 روي 90 ميلي‌متر جيوه يا بيشتر ” پرفشاري خون” يا فشار خون بالا شمرده مي‌شود؛ و وضعيت بين اين دو حد را “پيش- پرفشاري خون” مي‌نامند.
  ***افرادي كه فشارشان در طيف پيش- پرفشاري خون قرار دارند( يعني فشار سيستولي يا حداكثرشان بين 120 تا 139 ميلي‌متر و فشار دياستولي يا حداقل‌شان بين80 تا 90 ميلي‌متر جيوه است) ،بايد در سبك زندگيشان تغييراتي بوجود آورند تا از بيماري قلبي جلوگيري شود.
  *** ميزان كلسترول كل خون بايد كمتر از200 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر باشد.كلسترول خون در حد 240 ميلي گرم در دسي‌ليتر و بيشتر  غيرطبيعي و بالا محسوب مي‌شود. مقادير بين اين دو حد خطر بيماري قلبي را به طور متوسطي بالا مي‌برند
  ***ميزان LDL خون در شرايط ايده‌آل بايد زير 100 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر باشد.LDL  كلسترول “بد”  استافرادي كه ميزان LDL  خونشان 160 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر يا بالاتر باشد در معرض خطر بالاي بيماري قلبي قرار دارند.
  ***ميزان HDL در مردان بايد 40 تا 50 ميلي گرم در دسي‌ليتر و در زنان 50 تا 60 ميلي گرم در دسي‌ليتر باشد.HDL كلسترول “خوب” است.ميزان HDL  پايين‌تر از 40 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر  خطر بالاي بروز بيماري قلبي را دربردارد.
    
  نویسنده : jobin ; ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥

  انگلیسی ها چاقترین مردم اروپا هستند

  يك پژوهش جديد درباره ميزان چاقي در قاره اروپا نشان مي‌دهد كه مردم بريتانيا چاق‌ترين مردم اين قاره هستند.

  خبرگزاري فرانسه از لندن گزارش داد، بر اساس پژوهش “سيماي بهداشت در انگليس” كه با استفاده از اطلاعات دولت اين كشور فراهم شده است حدود ‪ ۲۴‬درصد از مردم ايالتهاي آنگلند، ويلز، اسكاتلند و ايرلند شمالي چاق هستند.

  اين گزارش پژوهشي نشان مي‌دهد كه ميزان چاقي در ميان مردم ايتاليا هشت درصد، در فرانسه نه درصد و كشورهاي ايرلند، آلمان و اسپانيا به ‪ ۱۲‬درصد مي‌رسد.

  چاقي بر پايه شاخص معين و بر اساس نسبت تقسيم قد به وزن افراد اندازه‌گيري مي‌شود.

  وزارت بهداشت بريتانيا، دو ماه قبل پيش بيني كرد درصورتيكه براي برخورد با معضل چاقي چاره‌اي انديشه نشود، شمار افراد چاق در سال ‪ ۲۰۱۰‬به ‪ ۱۳‬ميليون نفر خواهد رسيد.

  منبع:سایت پزشکان بدون مرز 

    
  نویسنده : jobin ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥

  رويانا اولين گوسفند شبيه سازی شده ايران

  پژوهشکده رويان در ايران بار ديگر از تولد حيوانی همتاسازی شده خبر داده اما اعلام کرده که اين حيوان بر خلاف مورد قبلی زنده مانده و از لحاظ جسمی در حال پايدار قرار دارد.

  اين پژوهشکده که به جهاد دانشگاهی ايران وابسته است پيشتر اعلام کرده بود که حدود نيمه شب يازدهم مرداد (دوم اوت) گذشته بره همتا سازی شده ای در يکی از مراکزش به دنيا آمده که پس از چند دقيقه جان سپرده است.

  اين بار پژوهشکده رويان اعلام کرده که ساعت سه بامداد شنبه سی ام سپتامبر (هشتم مهر) در پايگاه تحقيقاتی اش در اصفهان، بره همتاسازی شده ای متولد شده که بر خلاف مورد قبلی زنده مانده و تحت مراقبتهای ويژه دامپزشکی قرار گرفته است.

  تلويزيون ايران تصاوير اين بره را نشان داده و خبر داده که وی در حال پايداری قرار دارد.

  پژوهشکده رويان بيش از يک سال و نيم است همتاسازی آزمايشی را روی موش، گوسفند و گاو آغاز کرده و اعلام کرده که در مورد گوسفند به اين موفقيت دست يافته که تعداد زيادی از گوسفندهايی که جنين همتاسازی شده به رحم آنها تلقيح شده حامله شده اند، هرچند همه آنها بجز دو موردی که تاکنون گزارش شده، جنين خود را در دو ماه و نيمگی سقط کرده اند.

  خبر همتاسازی موفقيت آميز گوسفند در ايران در حالی اعلام می شود که پيشتر، يوزپلنگ ايرانی به عنوان نخستين جانور ايرانی برای همتاسازی انتخاب شده بود.

  آوريل (فروردين) سال گذشته مرکز زيست شناسی سلولی و مولکولی هند خبر داد که قصد دارد با پشتيبانی دولت ايران دست به همتاسازی يوزپلنگ ايرانی بزند تا از اين طريق گونه ای از يوزپلنگ را که نزديک به يوزپلنگ ايرانی است اما بيش از چهار دهه است نسلش در کشور هند منقرض شده است احيا کند.

  اين مرکز که در شهر حيدرآباد هند استقرار دارد اعلام کرد که قصد دارد گروهی از متخصصان خود را به ايران بفرستد تا با گردآوری اسپرم و نمونه هايی از بافت اندام يوزپلنگی که در يکی از باغ وحشهای ايران نگهداری می شود به همتاسازی اين جانور بپردازند.

  اما تاکنون هيچ خبری حاکی از همتاسازی موفقيت آميز اين جانور ايرانی مخابره نشده است.

  در روش همتاسازی، جنين نه از راه آميزش جنسی بلکه از راه کشت دادن سلولی که از بخشی از بدن يک جاندار گرفته شده، در آزمايشگاه خلق و به رحم مادر تلقيح می شود و بدين ترتيب تمامی ويژگيهای وراثتی جانداری که از بدن او گرفته شده است را به ارث می برد و عملاً همتای کامل او می گردد.

  همچنین ،دکتر محمد حسین نصر اصفهانی در مورد آخرین وضعیت گوسفند شبیه سازی شده در پایگاه تحقیقاتی موسسه رویان در اصفهان گفت: در حال حاضر وضعیت شیرخوردن گوسفند شبیه سازی شده ایده آل است و برای جلوگیری از پیشامدهای احتمالی آنتی بیوتیک تراپی را شروع کردیم و هر چه زمان بگذرد می توان حیات گوسفند را قطعی تر دانست.
  این متخصص جنین شناسی در مورد مشکلاتی که این گوسفند شبیه سازی شده در بدو تولد با آن روبرو شد، گفت : طول زایمان گوسفندهای طبیعی بین 145روز تا 150 روز است و این گوسفند حدود 5 روز زودتر به دنیا آمد.
  بنابراین نارسائی هایی داشت و به خاطر همین نارسائی ها شب اول ما را بسیار نگران کرد. البته مراقبت کامل از این گوسفند به عمل آمد. در شب اول این گوسفند با مشکلاتی همچون عدم کنترل ادرار، حرکات تیک و لرزشی و بی حالی همراه بود که اکنون همه این مشکلات رفع شده است.
  دکتر نصر اصفهانی علت زنده نماندن اولین گوسفند شبیه سازی شده در این موسسه را عدم امکانات و تجربیات لازم دانست و افزود: در گوسفند اولی چون متاسفانه تجربه تیم آنچنان بالا نبود، کندگی جفت و نارسائی ریوی منجر به این شد که بعد از تولد نتواند به حیات خود ادامه دهد.
  بنابراین این بار تمام تهمیدات و امکانات لازم در نظر گرفته شد.
  وی ادامه داد: در انسان می توانیم حتی یک نوزاد یک کیلویی را زنده نگه داریم ولی این تجربیات را در حیوانات نداشتیم. البته در گاو به دلیل ارزش آن، سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته است اما در گوسفند به علت اینکه سرمایه گذاری صورت نگرفته آنچنان اطلاعات کافی در دست نبوده است.
  رئیس پژوهشکده رویان اصفهان در مورد تفاوت های این گوسفند شبیه سازی شده با گوسفند اول گفت: برای گوسفند دوم تکنیک هایمان را کمی تغییر دادیم، به طور مثال گوسفند اول به داخل لوله فالوپ منتقل شده بود، در صورتی که این گوسفند به مرحله بلاستوسیست انتقال داده شد و یکسری تغییرات دیگر داده شد که حتی در مقاله هایی که در سطح دنیا در این زمینه وجود دارد اشاره ای به آنها نشده بود.
  همچنین به بارتاب های گسترده بدنیا آمدن و زنده ماندن این گوسفند شبیه سازی شده در رسانه های داخلی و بین المللی اشاره کرد و گفت: این نشان می دهد که اگر ما ایرانی ها خودباور باشیم می توانیم انسان های موفقی باشیم و هیچ نیازی نداریم که احساس کنیم کشور ما جهان سومی است.
  چون جهان سومی مارکی است که به ما می زنند و ما باید خودباوری داشته باشیم و اعتقاد داشته باشیم که ما هم مانند کشورهای دیگر توانمندیم.
  دکتر محمد حسین نصر اصفهانی در گفتگو با صداوسيما از انتخاب نام “رويانا” براي گوسفند شبيه سازي شده ايران خبر داد.
  منبع:سایت ژزشکان بدون مرز
    
  نویسنده : jobin ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٥

  يونيسف : آب ناسالم سالانه جان يک و نيم کودک را می گيرد

  درحالی که گام های موثری برای دستیابی به آب سالم در جهان برداشته شده است، فقدان آب آشامیدنی سالم هنوز سبب مرگ یک و نیم میلیون کودک در سال می شود.

  صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) هشدار داد که هنوز در بسیاری از نقاط جهان مردم از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند.

  گزارش جدید یونیسف همچنین موید آن است که از سال 1990 تاکنون بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر در جهان امکان استفاده از آب سالم را یافته اند.

  بین سالهای 1990 تا 2004 جمعیت کسانی که در جهان به آب سالم دسترسی داشتند از78 درصد به 83 درصد افزایش یافت، این افزایش به دلیل بهبود وضعیت در آمریکای جنوبی، حوزه کارائیب وجنوب آسیا صورت گرفته است.

  “آن ونه من”، مدیر یونیسف، می گوید: “پیشرفت در زمینه دسترسی شمار بیشتری از مدم به آب چشمگیر بوده است.”

  وی تاکید می کند: “با این وجود، آب غیر بهداشتی و فقدان سیستم فاضلاب ابتدایی سالیانه سبب مرگ در حدود یک و نیم میلیون کودک زیر پنج سال در نتیجه اسهال می شود.”

  گزارش یونیسف ساکنان مناطق صحرایی آفریقا را به عنوان جمعیت در معرض خطر در این زمینه مورد توجه قرار می دهد.

  یونیسف گزارش داده است در حدود یک میلیارد و دویست هزار نفر در جهان از سال 1990 به سیستم فاضلاب اولیه دست یافته اند که میزان آن در سطح جهان از 49 درصد به 59 درصد رسیده است.

  پیشرفت در بهره برداری از فاضلاب بهداشتی نقش موثری در کاهش خطر ابتلا به وبا، تیفوس و اسهال خونی داشته است.

  در جنوب آسیا دستیابی به فاضلاب بهداشتی بیشتر در فاصله سالهای 1990 تا 2004 دو برابر شده است.

  در شرق آسیا و اقیانوس آرام، نسبت جمعیت کسانی که به فاضلاب بهداشتی اولیه دسترسی دارند از سی درصد به بیش از پنجاه درصد افزایش یافته است.

  با این حال خانم”ونه من” می گوید: “با وجود پیشرفت های ستایش برانگیز، در حدود 425 میلیون کودک زیر 18 سال هنوز به امکانات آب لوله کشی سالم دسترسی ندارند و 980 میلیون نفر از فاضلاب بهداشتی محروم هستند.”

  وی ادامه می دهد: “آب سالم و سیستم فاضلاب برای بهبود وضعیت بهداشتی و تغذیه حیاتی است، میزان مرگ ومیر کودکان و بزرگسالان را کاهش می دهد و با بیماریها مقابله می کند.”

  یونیسف می گوید آب و سیستم فاضلاب می تواند عملکرد تحصیلی کودکان را تحت تاثیر قرار دهد.

  این سازمان می گوید به ویژه دختران، ممکن است از رفتن به مدرسه به بهانه حمل آب برای خانواده شان باز بمانند یا از امکان دستشویی مجزا محروم بمانند.

  بهبود وضعیت فاضلاب می تواند بیماریهای مرتبط با اسهال را در کودکان کم سال تر به میزان یک سوم کاهش دهد.

  با دسترسی به امکانات بهداشتی بهتر چنین بیماریهایی به میزان دو سوم کاهش خواهند یافت.

  منبع:سایت پزشکان بدون مرز

    
  نویسنده : jobin ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥

  جوش صورت ( آکنه) چیست و راه درمان آن کدام است

  مقدمه  جوش چيست؟ جوش يا آکنه، طيف متنوعي از ضايعات پوستي است که به صورت لکه‌هاي قرمزرنگ يا دانه‌هاي پُررنگ در پوست و يا دانه‌هاي زير پوست شديدتر و همراه با ضايعات چرکي در تنه و اندام‌ها و صورت مشاهده مي‌شود. *عوامل ايجاد کننده جوش کدامند؟

  1- چربي سطح پوست: پوست‌هاي چرب يکي از عوامل ايجاد آکنه يا جوش صورت مي‌باشند.

  2- گروهي از ميکروب‌هايي که روي پوست زندگي مي‌کنند.

  3- التهابات ايجاد شده روي پوست (در بعضي مواقع)

  4- انسداد مجاري غددي زيرپوستي

  *عوامل مؤثر يا مستعد کننده ايجاد آکنه کدامند؟

  مهم‌ترين عامل، عوامل زمينه‌اي هستند و در کنار آن‌ها يکسري عوامل ديگر وجود دارد مانند:

  - افزايش چربي زير سطح پوست

  - استفاده از کرم‌هاي آرايشي که چربي زيادي دارند

  - کار کردن در محيط‌هايي که هواي آن محيط زياد گرم مي‌باشد؛ مانند افرادي که بيشتر در آشپزخانه‌ها و محيط‌هاي گرم داخل کارخانه کار مي‌کنند

  - مصرف بعضي از داروهاي قلبي

  - استفاده از داروهاي کورتوني که به صورت نادرست تجويز شود

  - استفاده از استروئيدهاي آنابوليزان (داروهاي افزايش دهنده حجم عضلات) در آقايان ورزشکاران

  *آکنه معمولاً در چه سني ديده مي‌شود و آيا ژنتيک در آن مؤثر است؟

  معمولاً اين جوش‌ها در حوالي سن بلوغ و ميانسالي ديده مي‌شوند. ممکن است يکسري از آن‌ها خود به خود بهبود يابند و نياز به درمان خاصي نداشته باشند. عوامل ژنتيکي به تنهايي علت مؤثري در ايجاد آکنه نمي‌باشند، ولي عوامل مختلف به نوعي زمينه ساز ايجاد عامل ژنتيک مي‌تواند باشد.

  در ايجاد آكنه 3 عامل سلولهاي مرده پوست، غدد چربي و باكتريهاي سطح پوست نقش كليدي خواهند داشت:
  1- افزايش ترشح غدد چربي: در دوران بلوغ ترشح هورمون تستوسترون(TESTOSTRONE) يا همان هورمون مردانه افزايش مي يابد. تستوسترون هم در بدن مردان و هم در بدن زنان موجود ميباشد اما ميزان آن در بدن مردان 4 برابر زنان ميباشد. هنگامي كه ترشح تستوسترون افزايش مي يابد، تستوسترون توسط پوست بهدي هيدروتستوسترون مبدل گشته و سبب تحريك غدد چربي ميگردند. بنابراين حجم و ميزان ترشح غدد چربي افزايش مي يابد.
  2- عدم ريزش طبيعي سلولهاي مرده سطح پوست: برخي اوقات ريزش سلولهاي مرده پوست از حال طبيعي خارج ميگردد. ريزش نامناسب سبب ميگردد كه سلولهاي مرده پوست به يكديگر چسبيده و بروي هم انباشته گردند.
  3- افزايش سرعت تكثير سلولهاي پوست: برخي اوقات سرعت تكثير سلولهاي پوست از حالت طبيعي خارج گشته و با سرعت بيشتري تكثير مي يابند (5 برابر حالت طبيعي). همين امر سبب ميگردد تا سلولهاي پوستي بموقع ريزش نيابند.
  4-هنگامي كه سلولهاي مرده پوست بموقع نميريزند و يا سرعت تكثيرشان افزايش مي يابد، سبب انسداد روزنه هاي فوليكول ميگردند. بنابراين ترشحات مترشحه از غدد چربي نميتوانند مانند قبل بسهولت از كانال فوليكول جريان يافته و به سطح پوست بريزند. از طرفي هنگامي كه ترشحات غدد چربي از ميزان طبيعي خود افزايش مي يابد دو عامل فوق دست بدست هم داده و سبب احتباس و تجمع مواد چرب(SEBUM) در پشت محل انسداد ميگردند. تجمع ترشحات  چربي به همراه سلولهاي مرده پوست به زير روزنه هاي مسدود يك محيط ايده آل براي رشد و تكثير باكتريهاي بي هوازي پوست فراهم مي آورند. بنابراين جوش هاي موسوم به آكنه تجمع باكتريها، سلولهاي مرده پوست و چربي ميباشند. هرگاه محتويات جمع شده در اين كانالهاي مسدود به داخل پوست اطراف نفوذ كند يك واكنش التهابي روي ميدهد. تجزيه سبوم به اسيدهاي چرب و ترشح آنزيم توسط باكتريها نيزمسبب التهاب ميباشند. التهاب جوشها به علت هجوم گلبولهاي سفيد به سمت جوشها ميباشد كه براي از ميان بردن عامل متجاوز و از ميان بردن آنها صورت ميپذيرد.
  نكته: همانطور كه هورمون تستوسترون ايجاد آكنه ميكند، استروژن يا همان هورمون زنانه در خشك كردن و كاهش ترشحات غدد چربي موثر بوده و ميتواند سبب درمان آكنه گردد.
  در كدام نواحي بدن بيشتر آكنه ديده ميگردد؟
  هر كجا كه مو وجود داشته باشد جوش هم ممكن است ايجاد گردد. اما در برخي نواحي بدن كه غدد چربي تراكم بيشتري داشته و ميزان ترشح چربي بيشتر ميباشد آكنه نيز بيشتر مشاهده ميگردد اين نواحي شامل: صورت، قفسه سينه، پشت، شانه ها و بخش فوقاني بازوها ميباشند.
  نكته: يكي ديگر از عواملي كه ميتواند در ايجاد آكنه موثر باشد خود مو ميباشد. موهاي ضخيم و بزرگ مجراي عبور چربي را باز نگاه ميدارند اما موهاي ريز و ضعيف فاقد چنين خاصيتي ميباشند.

   

  آکنه چیست؟

  ضايعاتی که در اثر بسته شدن مجاری غدد چربی در صورت، گردن، پشت، شانه ها و سينه بوجود می آيند جوش يا به اصطلاح آکنه می گويند. اين ضايعات بصورت جوش های سر سياه، سر سفيد، جوش چرکی، کيست و ندول می توانند بروز کنند. آکنه در اکثر نوجوانان ديده ميشود و می تواند تا پايان جوانی و حتی بالای سی سال هم ديده شود. جوش معمولاْ بعد از چند سال بهبود می يابد ولی نميتوان آن را به حال خود گذاشت چون با بهبود بعضی از جوشها، جوشگاه بوجود آمده تا پايان عمر باقی می ماند و از نظر زيبائی مشکل ساز هستند. گرچه اين جوشگاه ها قابل ترميم هستند ولی مانند پوست صدمه نديده نمی شوند. در بعضی مواقع جوشگاه ها از نظر روحی فرد را آزار می دهند. بنابراين عاقلانه اين است که جوش را درمان نمود تا جوشگاه را؛ چون درمان راحت تر و سريعتر است و نتيجه کار هم رضايت بخش تر است.

  چگونگی بوجود آمدن جوش

  غدد سباسه يا چربی از بدو در هر دو جنس وجود دارد. در اوايل دوران بلوغ با ترشح هورمون مردانه يا آندروژن اين غدد شروع به بزرگ شدن و فعاليت خود که توليد و ترشح چربی است، را آغاز می کنند. غدد چربی در تمام سطوح پوستی بجز در کف پا و دست وجود دارد ولی بيشترين تراکم آنها در صورت، سينه، پشت و شانه ها است. غدد چربی ترشحات خود را بوسيله مجاری چربی که در ارتباط با فوليکول مو است، به سطح پوست تخليه می کند. افزايش ترشح چربی باعث صدمه به مجاری غدد ميگردد و سلول های جدار اين مجاری آسيب ديده و کنده می شوند و اين سلول های صدمه ديده بهم پيوسته و توليد پلاک يا لخته می کنند و می توانند مجاری را مسدود نمايند. از طرفی در بعضی افراد پوسته ريزی پوست بعلت بعضی نقص ها در آنزيم های لازمه برای پوسته ريزی طبيعی، بطور کامل انجام نمی گيرد و پوسته های روی هم انباشته شده در منافذ مجاری چربی باعث بسته شدن اين مجاری می شوند. با بسته شدن اين مجاری به هر وسيله، چربی در مجاری انباشته شده و باکتری های موجود در اين مجاری رشد زيادی کرده و اين چربی ها را تخمير ميکنند و مواد شيميائی توليد شده در اثر تخمير و ترشح بعضی فاکتورها از باکتری های موجود و همچنين انباشتگی چربی در مجاری باعث صدمه بيشتر به ديواره مجاری شده و آن را  بطور کامل از بين می برند. با ورود چربی، سلول  های مرده ديواره، باکتری ها و مواد تخميری و آنزيمی به داخل پوست فرآيند التهاب فعال شده و سبب قرمزی و چرکی شدن جوش ميگردد.

  عوامل ايجاد کننده و تشديد کننده جوش

  بهداشت فردی: گر چه آلودگی و کثيف بودن صورت و بدن علت ايجاد جوش نيستند ولی در تشديد جوش کمک می کنند. شستن صورت روزی دوبار با صابون و يا شامپو در بهبودی جوش کمک می کند. با آب گرم نبايد صورت را شست، چون گرما ترشح چربی را افزايش می دهد و همچنين آب سرد نيز می تواند منافذ مجاری را خشک تر کنند و به بسته شدن اين منافذ کمک نمايد. پس بهتر است با آب ولرم صورت را شست.

  رژيم غذائی: معمولاْ غذا باعث ايجاد جوش نميشود. گرچه غذاهای چرب و شيرين در بعضی افراد جوشها را بدتر می کنند ولی اين عمومی نيست و بقيه افراد نياز به رژيم غذائی ندارند. ترشح زيادی انسولين در خون و رسيدن آن به پوست در برخی افراد باعث ايجاد جوش می شود. با خوردن غذاهای شيرين و چرب ترشح انسولين افزايش می يابد. پس فقط افرادی که با خوردن چربی و شيرينی دچار جوش می شوند نياز است که از خوردن اين غذاها پرهيز کنند. البته بايد توجه داشت که عوامل ديگری نيز در ايجاد و تشديد جوش سهيم هستند. پس بايد موقعی قضاوت کرد که اين غذاها باعث تشديد جوش می شوند که با هر بار مصرف آنها جوش بدتر شود. از جمله غذا و خوراکيهايي که باعث اين علت ميشوند شامل: غذاهای چرب، تنقلات، خرما، کشمش، محصولات دريايي ( ماهي و ميگو )، بعضي از ميوه جات ( موز ، کيوي ، خرمالو ) و غيـره. بهـترين راهکار پرهيز از مواد غذايي و خوراکيهايي است که فرد اظهار ميکند با خوردن آنها جوش صورتش بدتر ميشود.

  نور خورشيد: گرمای حاصل از نور خورشيد باعث تحريک ترشح چربی و از طرفی باعث خشک شدن منافذ می شود. پس بهتر است از قرار گرفتن در تابش مستقيم آفتاب اجتناب کرد.

  فراورده های آرايشی: افرادی که پوست چرب و دارای جوش هستند بايد از کرم پودر و مرطوب کننده و حتی ضد آفتاب هايی استفاده کنند که فاقد چربی باشد. اين محصولات بايد غير آکنه زا و غير کومدون زا باشند. موااد آرايشی را بايد روزی دوبار از صورت خود با آب و يا شیر پاکن های فاقد چربی و سازگار با پوست چرب پاک کنيد. کرم پودرهای رنگی فاقد چربی می توانند قرمزی پوست شما را از نظر مخفی کنند. در صورت لزوم از مارکی استفاده شود که باعث التهاب پوستی نگردد (شما به آن حساسيت نداشته باشيد که با تست کردن در داخل بازو می توانيد از سلامت آن مطمئن شويد).

  دوران بارداري و عادات ماهيانه: در 3 ماهه نخست بارداري و چند روز پيش از قاعدگي به خاطر نوسانات هورموني آكنه تشديد ميگردد.
  داروها: مصرف برخي داروها ميتواند ايجاد آكنه كند مانند استروئيدها و كورتيكواستروئيدها، تزريق و يا مصرف قرص تستوسترون، ليتيوم و دانازول.
   رژيم غذايي: مصرف بيش از حد يد سبب تشديد آكنه ميگردد. يد در نمك، مارچوبه و غذاهاي دريايي وجود دارد.
  مواد شيميايي: برخي مواد شيميايي ايجاد آكنه ميكنند مانند علف كشها، قير و قطران زغال سنگ، روغن پارافين، روغنهاي روان كننده و روغن هاي خوراكي حين آشپزي.
  تحريكات پوستي: از اعمال فشار و ايجاد سايش در نواحي مستعد  زدن جوش خودداري كنيد. از قرار دادن طولاني مدت دستان بزير چانه خودداري كنيد.
   آب و هوا: آكنه در آب و هواي گرم و مرطوب تشديد ميگردد.همچنين پس از سوناي طولاني مدت.
   فصول سال: شيوع آكنه در فصول پاييز و زمستان افزايش مي يابد.
   آلودگيها و محركهاي محيطي.
   اعمال فشار، تركاندن و كندن جوشها: عامل ايجاد جوشهاي جديد ميباشد.
  **درمان جوش
  در درمان جوش نبايد خسته شويد. چون درمان جوش يک فرآيند مداوم و طولانی است. درمان جوش در حقيقت کنترل جوش زدن صورت و بدن شما می باشد نه ريشه کن کردن آن. اگر با درمان جوش شما بهبود يافت درمان را قطع نکنيد بلکه با مشاوره با پزشک خود داروهای مصرفی را تعدیل دهيد. گاهی نياز است تا کنترل کامل جوش صورت بمدت شش ماه دارو مصرف کرد. در صورتی که بعد از مصرف دو ماه از دارو جوش صورت شما بهبودی نيافت شما به داروهای مصرفی مقاوم هستيد و بايد درمان تغيير يابد. بسته به نوع جوش و وضعيت جسمانی و هورمونی بدن دارو انتخاب می شود. پس بدون مشاوره با پزشک خود اقدام به مصرف يا تغيير دارو نکنيد. در صورتی که با مصرف دارو تغييری در وضعيت جسمانی و يا پوست شما ايجاد شد پزشک خود را در جريان گذاريد. در مواردی که کيست و ندول ايجاد شود گاهی نياز به تزريق دارو بداخل کيست و ندول است و گاهاْ کرايو نيز در درمان مورد استفاده قرار می گيرد. جوشهای سر سياه و سر سفيد اگر با مصرف کرم های لايه بردار تخليه نشوند نياز به تخليه آنها با وسايل خاصی است. پس از فشار دادن اين جوشها و هر نوع جوش جهت تخليه آن پرهيز کنيد چون باعث شدت التهاب و ايجاد جوشگاه ميگردد. از کندن جوشها اجتناب کنيد چون باعث لک و ايجاد جوشگاه ميگردد. در طول درمان گاهی نياز است که از آنتی بيوتيک خوراکی از قبيل تتراسايکلين، اريترومايسين، داکسی سايکلين و غيره … مصرف نماييد. اين داروها علاوه بر کاهش مقدار باکتری باعث کم شدن التهاب نيز ميگردند. اگر با مصرف طولانی آنتی بيوتيک دجار قارچ تناسلی شديد با اطلاع پزشک دارو را قطع و قارچ را درمان نماييد. از عوارض جانبی داروها هراس نداشته باشيد و به پزشک خود اطمينان کنيد چون ترس از دارو باعث اختلال در روند درمان می گردد. در صورت هر گونه تغييری در مزاج و وضعيت جسمی پزشک خود را مطلع نماييد. اگر داروئی غير از داروی درمانی جوش مصرف می کنيد به پزشک اطلاع دهيد. مصرف بعضی از داروها در زمان بارداری و شير دهی مضر هستند بنابراين در صورتی که شما باردار هستيد يا به نوزادتان شير می دهيد به اطلاع پزشک برسانيد. در مواقعی جوش به داروهای رايج جواب ندهد و يا جوش بصورت کيست و ندول های بزرگ باشد با صلاحديد پزشک شايد نياز به مصرف داروی اکوتان (ايزوتره تينوئين) باشيد. اين دارو عوارض متعددی دارد که الزاماْ در هر بيماری ديده نمی شود. بايد قبل از شروع و در طول درمان برای پيشگيری از عوارض اين دارو معاينات پزشکی و آزمايشات لازم انجام گيرد. در حين مصرف اين دارو و احتياطاْ تا يک سال بعد از قطع دارو بايد جلوگيری از حاملگی صورت گيرد. دوره درمان بايد کامل شود چون می تواند باعث عود جوش گردد. توصيه های پزشک را در حين درمان جوش فراموش نکرده و دقيقاْ اجرا کنيد. هميشه در ذهن داشته باشيد که جوش را نمی توان بطور کامل از بين برد ولی می توان آن را کنترل نمود.درمان جوشگاه های جوش

  همچنین می توانید از يخ براي كاهش التهاب و تورم جوشها استفاده كنيد. -چاي بنوشيد و سير مصرف كنيد. - خمير نشاسته يك لايه بردار ملايم ميباشد. خمير نشاسته را ميتوانيد با مخلوط نشاسته و آب بدست آوريد. - شما ميتوانيد براي خشك كردن جوش ها از خمير دندان (غير ژلي) استفاده كنيد. براي اينكاراندكي از خمير دندان را بروي جوشها قرار دهيد. -براي كاهش تورم و التهاب جوشها اندكي كرم هيدروكورتيزون بروي جوشها بماليد.

  غذاهاي مفيد

  تعداد كمي از متخصصان پوست عقيده دارند كه رژيم غذايي نمي تواند بر آكنه اثر بگذارد؛ اما متخصصين تغذيه زبده و داراي تجربه كافي و نيز پزشكان طب جايگزيني، در اين زمينه موفقيت هاي چشم گيري با رويكرد رژيم غذايي به دست آورده اند.

  * به نظر مي رسد كه كمبود روي در رژيم غذايي، در التهاب و تورم پوست و تأخير در بهبود زخم و شرايط بروز آكنه نقش داشته باشد.

  * جگر در برگيرنده مقادير بالاي ويتامين A است كه به كاهش جاي زخم كمك مي كند. هويج و سيب زميني شيرين حاوي بتاكاروتن است كه به ويتامين A تبديل مي شود. دريافت كافي بتاكاروتن براي آكنه مفيد است.

  * غلات سبوس دار نيز حاوي كروم است كه به كاهش عفونت پوست كمك مي كند.

  * تخم بزرك، كنجد، ذرت بو داده و آفتاب گردان محتوي اسيدهاي چرب ضروري مورد نياز براي بهبود پوست هستند. مي توان مواد فوق را با هم چرخ كرد و در يخچال نگه داري نمود و با ماست، ميوه ها، سوپ ها و غلات مصرف كرد.

  همچنين توت ها، مركبات، فلفل و انبه منابع غني ويتامين C هستند كه براي سلامت سيستم ايمني و مقابله با عفونت هاي باكتريايي مورد نيازاند.

   * آواكادو و جوانه گندم محتوي ويتامين E است كه به ساختار پوست و سلامت آن كمك مي كند.

  * سير، پياز و تخم مرغ حاوي سولفور است كه به رهايي از آكنه كمك مي كند.

  * روغن پامچال محتوي گاما لينولئيك اسيد است كه به ايجاد پوست تازه كمك كرده و آن را نرم و قابل ارتجاع نگه مي دارد.

  غذاهايي كه بايد از خوردن آنها پرهيز كرد:

  * جلبك هاي دريايي كه حاوي مقادير بالاي يد است، در بعضي موارد باعث بدتر شدن آكنه مي شود.

  * براي بيشتر نوجوانان، داشتن پوستي سالم و درخشان يك اولويت محسوب مي شود. شواهد علمي مبني بر اثر شكلات و شيريني هاي خامه اي بر روي پوست و ايجاد آكنه وجود ندارد.

  * تحقيقات نشان داده است كه رژيم غذايي غني از چربي هاي ضروري كه بيشتر در مغزها، دانه ها و ماهي هاي روغني يافت مي شود، مي تواند در حفظ سلامت پوست نقش داشته باشد.

  * عادات غذايي بد مي تواند در كيفيت پوست و مو تأثير بگذارد.

  * بعضي از گياه شناسان توصيه مي كنند كه ماليدن مخلوط روغن درختچه چاي و برگهاي كلم و سيرتازه بر روي پوست مبتلا به آكنه مي تواند مفيد واقع شود.

  منبع :سایت پزشکان بدون مرز

  روش های مختلفی برای از بين بردن جوشگاه ها استفاده ميشود ولی بايد در نظر داشته باشيد که با هيچ روشی نتيجه صد در صد نيست. از جمله اين روش ها می توان از ليزر، ميکرودرم ابرشن، لايه برداری با مواد اسيدی و کرم های لايه بردار، سابسيژن يا آزاد کردن جوشگاه های فرو رفته از زير، تزريق کلازن، هيالورونيک اسيد و چربی را نام برد. گاهی نياز است برای رسيدن به نتيجه مطلوب از چند روش استفاده نمود.
    
  نویسنده : jobin ; ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٥

  آلزایمر،: بیماری آینده نسل ماست

  جوانان و مشکلات آنها يکی از برجسته ترين مسائل مطرح در جامعه ماست. به دليل رشد جمعيت جوان در سالهای گذشته ،سالمندان تحت الشعاع قرار گرفته و کمتر به مشکلات و حتی بيماريهای آنها توجه شده است.اما بيماری آلزايمر چيست و چرا افراد سالمند به اين بيماری مبتلا می شوند.

  به علت رشد سطح بهداشت عمومی و کنترل بيماری های کشنده ای نظير مشکلات قلبی و فشار خون ،طول عمر انسان افزايش يافته است.اين مساله به خصوص در کشورهای پيشرفته به وضوح ديده می شود.در کشور ما نيز با وجود جوان بودن جمعيت کنونی،شاهد رشد جمعيت سالمندان هم بوده ايم.ما مطمئن هستيم که در 20 الی 30 سال آينده پير شدن جمعيت جوان فعلی،شيوع بيماری آلزايمر افزايش خواهد يافت.اين در حالی است که سيستم خدمات بهداشت و درمان در کشور ما آماده مواجهه و کنترل اين بيماری نيست.ما حدس می زنيم با توجه به اين که در سال 1375 جمعيت جوان کشور ما 5/5 درصد بوده است، جيزی در حدود 200 هزار بيمار مبتلا داشته باشيم؛ که مطمئنا اين آمار درسال 1385 خيلی بيشتر شده است.برای اعلام آمار قطعی،مسلما بايد اطلاعات اپيدميولوژيک بيشتری انجام شود. بيماری آلزايمر در زنان بيشتر است حتی با وجود اين که ميانگين طول عمر زنان از مردان بيشتر است،شيوع بيشتر آلزايمر در زنان با چنين استدلالی قابل توجيه نيست.علت آن ممکن است افت هورمون استروژن پس از شروع يائسگی، تحصيلات کمتر زنان و  حضور کمتر آنان در عرصه های اجتمايی باشد.البته اينها فرضياتی هستند که در حال حاضر به دقت تحت بررسی است. البته هر عاملی که باعث افزايش خون و بالا رفتن کلسترول شود، تغذيه نا مناسب، فعاليت های فکری پيش پا افتاده و استفاده نکردن از خلاقيت و قوای ذهنی ،همچنين تعامل جتماعی کمتر ،اينها عوامل محيطی موثر در ابتلا به بيماری آلزايمر هستند.اما مهمترين عامل در بيماری آلزايمر سن بالاست و نيز استعداد ژنتيکی که بشر در حال حاضر قادر به کنترل اين دو حالت نيست، در خانواده هايی که اعضايی از آنها به بيماری آلزايمر مبتلا بوده اند، حتما بايد افراد در سنين سالمندی تحت نظر قرار گيرند.

  درمان ريشه کن کننده ای که بتواند ،پروتئين ايجاد کننده بيماری آلزايمر را از مغز پاک کند ، هنوز يافت نشده است ولی موادی که بتوانند ماده حافظه را تقويت کنند وجود دارند.بخصوص درمان هايی وجود دارند که می توانند اختلالات روانپزشکی بيماران نظير بدبينی ، پرخاشگری، بی خوابی و راه رفتن های زياد را کنترل کنند.   

  قانونی در علم پزشکی وجود دارد که برای بهبود عملکرد مغز بايد از آن استفاده کرد.همان طور که ورزشکاران برای ورزيده تر شدن عضلاتشان به ورزش و تمرين می پردازند، افراد نيز با خلاقيت و استفاده از مغز ،ابتلا به بيماری آلزايمر را به تعويق می اندازند.افرادی که به مسائل بسيار ساده اشتغال دارند و در فعاليت های روزمره خود از خلاقيت و تفکر استفاده نمی کنند، بيشتر از ساير افراد در معرض خطر ابتلا به بيماری آلزايمر هستند. تحقِقات علمی نشان داده است افرادی که کمتر از هشت سال تحصيلات دارند ،بيش از سايرين در معرض خطر ابتلا به بيماری آلزايمر قرار دارند.

  در ايران در حال حاضر انجمن آلزايمر وجود دارد.مراکز علمی بازوی علمی هستند و اين قبيل انجمن ها مراکز مددکاری هستند.انجمن آلزايمر ايران هم در حد توان پاسخگوی تمام کسانی است که به نوعی با اين بيماری مشکل دارند و اميدواريم در جای خود بتواند به اين بيماران و خانواده هايشان کمک کند. در اينجا از تمام مسئولان دست اندر کار تقاضا داریم که به نياز های اين انجمن توجه کنند و با اين کار گام موثری در جهت ياری بيماران مبتلا به آلزايمر کشور بردارند. 

      ""بیاید با هم به آینده خود فکر کنیم""

  منبع:سایت پزشکان بدون مرز

    
  نویسنده : jobin ; ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٥

  شرح حال افراد اچ .آی .وی (رضا نامزد فرانک)

  شرح حال افراد اچ .آی .وی (رضا نامزد فرانک)

  رضا نامزد فرانک

  رضا نامزد فرانک است.

  او در اوايل آشنايی با فرانک از بيماری او مطلع نبود.

  رضا: “سلام. من اسمم رضاست. نامزد فرانک هستم. الان مدت دو سال و سه ماه است که با هم آشنا شده ايم. اول بگويم که من اچ آی وی منفی هستم و فرانک اچ آی وی مثبت است.”

  او از شکنندگی روحيه فرانک که ناشی از ابتلا به ايدز بوده چنين می گويد: “فرانک با آن روحيه ای که اوايل داشت يکی دو بار حتی اسم خودکشی را هم آورده بود. من گفتم اين ديوانگی محض است. چون وقتی زمانش فرا برسد، خودت خواهی مرد. پس مرگ را جلو نينداز.”

  رضا می گويد در روابط جنسی خود با فرانک نکات بهداشتی را رعايت می کند اما عشق او به فرانک فراتر از هر ترس است.

  رضا می گويد: “البته مسايل بهداشتی را تا آنجا که امکان دارد کاملا رعايت می کنيم. اما اگر هم نشد، ديگر برايم فرقی ندارد. چون به جايی رسيده ام که اگر يک روز او را نبينم، انگار همه چيزم را گم کرده ام. اصلا نمی توانيم تنها باشيم. از تمام زندگی همديگر باخبريم. او می توانست موضوع را به من نگويد. اما همين صداقت او برايم يک دنيا ارزش دارد. آنقدر برايم ارزش دارد که گويی هيچ اتفاقی در زندگی اش نيفتاده. انگار که امروز متولد شده است.”

  او از زندگی با فرانک می گويد: “ما الان زندگی مشترک داريم. چون با هم محرم هستيم. می گوييم، می خنديم. خيلی خوشيم. کار ها را روبراه کرده ايم که بعد از ماه رمضان اگر خدا خواست مراسم عقد را برقرار کنيم.”

  رضا نسبت به واکنش مردم و اجتماع در مورد بيماران ايدز بدبين است: “درست است که من اچ آی وی منفی هستم. اما اگر بگويم که با کسی که اچ آی وی مثبت است ارتباط دارم، مطمئن باشيد از من فرار می کنند. وقتی به بيمارستان می رويم انگار که لولو آمده است. همه فرار می کنند.”

  او رفتار کادر پزشکی در ايران را نا اميد کننده ارزيابی می کند: “برای جراحی به بيمارستان رفتيم و خودمان بالای برگه پذيرش نوشتيم اچ آی وی مثبت. همين باعث شد که تا ساعت ۱۲ شب کسی دست به او نزد. تا جايی که هموگلوبين او پائين آمد و می گويند که اين از علايم خونريزی داخلی است. سرانجام پزشک رزيدنت با استادش تماس گرفت و گفت که با مسئوليت خودش عمل می کنم. می خواهم به آقايان پزشکان بگويم که آيا ما بهتر است به شما نگوئيم که بيمار ما اچ آی وی مثبت است؟ شما که تيغ و سوزن بخيه تان فرقی نمی کند. اگر به شما بگويند اچ آی وی مثبت هستند، به آنها دست نمی زنيد. ولی بعضی ها اچ آی وی مثبت هستند اما به شما نمی گويند. پس حالا که يک نفر حقيقت را به شما می گويد، حد اقل برخوردی با او داشته باشيد که نخواهد موضوع را پنهان کند. من که گفته ام از آن به بعد اگر مساله پزشکی پيش آمد، به هيچ عنوان موضوع را نگويند.”

  رضا در ادامه می گويد: “من در اثر برخورد آن پزشکان به اين نتيجه رسيدم که موضوع را نگويم. آنها باعثش شدند. نه من. ما همان لحظه اول گفتيم که بيمار اچ آی وی مثبت است. ولی شما فرار کرديد و با هم پچ پچ کرديد. گويی با يک جذامی روبرو شده ايد. يا با کسی که دو تا شاخ دارد. همه در راهرو نگاهی به ما می کردند و می رفتند. شما نمی دانيد که اين رفتار تا چه حد می تواند در روحيه بيمار تاثير داشته باشد. به هر حال روحيه او خيلی قوی است. اما ديگری ممکن است طاقت اين رفتار را نداشته باشد. اکثر بيماران گوشه گيرند.”

  او می گويد: “در صف درمانگاه که هستيد چندين پوستر درباره آشنايی با اين بيماری می بينيد. يک تابلو هست که می گويد: “من مراقبم، شما چطور؟ ” شما بايد يک ديد وسيع داشته باشيد تا بتوانيد مفهوم اين تابلو را درک کنيد. آن کشاورزی که ۵ کلاس سواد دارد از آن علامت خطر چيزی نمی فهمد. برای اين آدم شما بايد در سطح خودش در روستا ها و شهرستانها تابلو بگذاريد. همه که تحصيلکرده نيستند. اما تا دلتان بخواهد تبليغ پفک نمکی همه جا هست.”

  رضا از امکاناتی که برای پيشگيری از انتقال بيماری های مقاربتی در ايران فراهم است می گويد: “وقتی برای خريد کاندوم به داروخانه می رويد، می بينيد که کاندوم را زير کشو پنهان کرده اند. وقتی می گوئيد يک بسته کاندوم می خواهيد، فروشنده آن را از پائين کشو بر می دارد، دو لا می شود و آن را در کيسه می گذارد تا کسی نبيند. اين را باعث خجالت می دانند. فروشنده های بعضی دارو خانه ها خانمها هستند. اما شما می خواهيد بدانيد که کاندوم چه شکل و طرحی دارد. آن خانم يا نمی تواند توضيحی بدهد و يا بايد مرتب سرخ و سفيد شود. بنا براين شما حتی در خريد کاندوم مشکل داريد. حد اقل فرهنگ اين کار را درست کنيد. کاندوم را در داروخانه پشت ويترين بگذاريد تا مردم بدانند که هست.”

  فرانک

  فرانک 25 ساله از نامزدش، يک معتاد تزريقی، به بيماری ايدز مبتلا شد.

  فرانک می گويد: “اسم من فرانک هست. 25 سال دارم. سه ساله که به اين بيماری مبتلا هستم. از طريق نامزدی که قبلا داشتم بيمار شدم. فهميده بودم که اعتياد دارد اما به اين بيماری شک نکرده بودم. تا اين که در آخر روابطمان جواب آزمايشمان نشان داد که هر دو به اچ آی وی مبتلا شديم. در لحظه ای که فهميدم بيمارم اصلا برايم مهم نبود. نمی دانم چرا ولی ناراحت نشدم. فقط خنديدم. شايد خنده ام عصبی بوده. اما بعدا اضطرابم شديد شد. تا پارسال هم به خانواده ام نگفته بودم. اما مامانم شک کرد وگفت من بايد با تو بيام دکتر. اون موقع بود که مجبور شدم به خانواده بگم. اونهام پذيرفتن. خوب مامانم اون لحظه مثل هر کس ديگر ناراحت شد و گريه کرد اما اين که فکر کنيد من را طرد کنند اصلا. رفتارشون اينطوری نبوده.”

  فرانک با رضا آشنا می شود: “تا بالاخره من با رضا آشنا شدم و بعد از دو ماهی علاقه ای ايجاد شد. اينجا بود که من به مشکل برخوردم که چه جوری اين موضوع را عنوان کنم. خلاصه گفتم اگر من يک بيماری داشته باشم تو بازهم می خواهی با من باشی؟ رضا گفت مثلا چه بيماری؟ گفتم مثلا سرطان. گفت نه سرطان نداری مشکل تو چيه؟ گفتم من اچ آی وی مثبت هستم؛ ايدز دارم.”

  او واکنش رضا را چنين توضيح می دهد: “برای رضا اولش خيلی سخت بود. خوب پذيرفتن اين موضوع هم سخته. چون به قيافه من هم که نمیاد. ولی بعدش پذيرفت. بيشتر از دوساله که با هم زندگی خوبی داريم. بيشتر اوقاتم را با او می گذرونم. البته ازدواج نکردم اما در شرف ازدواج هستم.”

  فرانک تحصيلات خود را در دانشگاه به پايان برده است.

  او می گويد: “تا مقطع ليسانس تحصيل کردم اما جايی کار نکرده ام چون می خواستم با کمک اقوام در اداره دولتی کار بگيرم اما به خاطر بيماريم و آزمايش های کاملی که بايد انجام بشه. من هميشه وحشت داشتم و پا پيش نگذاشتم.”

  فرانک از مطرح کردن بيماری خود با دوستانش وحشت دارد.

  او می گويد: “درباره وضعيتم به دوستهايم نگفتم. ديگر استخر هم نمی روم. چون هر وقت با دوستهام حرف استخر می شود آنها می گويند که می ترسيم يک نفر ايدزی بياد استخر ما هم بگيرم. من بهشون می خوام بگم بابا کسی که از آب استخر ايدز نمی گيرد. حتی دکتر من می گويد مبدا شنا را ترک کنی. آنقدر توی آب کلر می ريزند که ترشح زنانه توی آب استخر خطرناک نيست. برو اصلا هم نگران نباش.”

  فرانک از برخورد نامناسب خدمات درمانی در ايران می گويد: “عمل جراحی داشتم. رفتم بيمارستان امام خمينی که اونجا دکترها من را خيلی اذيت کردند. حدود يازده ساعت من را منتظر نگه داشتند. دکتر متخصص زنان هم که من را معاينه کرد حاضر نشد عملم کنه. تا اين که دو تا خانم من را پذيرفتند. من خونريزی داخلی داشتم و دکتر زنان می گفت که احتياج به عمل نداره بايد بره. چرا؟ چون گفته بودم اچ آی وی مثبت هستم.”

  او ادامه می دهد: “می خواستم بروم دندانپزشکی اما نرفتم. البته دندان درد نداشتم. اما نمی دانستم بروم يا نه. اگر بگم اچ آی وی دارم برخورد دندانپزشک چه خواهد بود؟ البته نامه ای از مرکز بهداشت گرفتم برای دندان پزشکی در دانشگاه تهران، اما مرکز بهداشت گفت توی نامه نمی نويسيم اچ آی وی مثبت هستی؛ می نويسيم بيمار هپاتيت هستی. درحالی که هپاتيت امکان سرايتش خيلی بيشتر از اچ آی وی است. آنها به من گفتند ما خودمون به صورت ناشناس رفتيم و ديديم برخورد با بيماران ايدزی چه طور هست. دکترها دست و پايشان را گم می کنند. “

  منبع: سایت پزشکان بدون مرز

    
  نویسنده : jobin ; ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥

  رابطه جنسی بدون ملاحظه و ایدز

  کارشناسان بين المللی در امور ايدز می گويند ميزان گسترش اين بيماری در ميان زنان رو به افزايش است.

  يکی از دلايل برای اين روند اين بوده است که احتمال آلوده شدن زنان و دختران به عفونتهای مقاربتی چهار برابر مردان است.

  همچنين در بسياری از جوامع که از زنان انتظار می رود بلاشرط خواسته های مردان را برآورده کنند اين زنان تسلط کمی در روابط جنسی خود داشته باشند.

  در اين جوامع به زنان اين اختيار داده نمی شود که در روابط جنسی خود خواستار اقدامات پيشگيرانه شوند يا حتی به رابطه خود با مردی که در گروه پرخطر برای ابتلا به ايدز محسوب می شود، خاتمه دهند.

  در هر برنامه ای که برای مبارزه با اپيدمی ايدز به اجرا گذاشته می شود ضروری است به زنان اين قدرت و اختيار داده شود که کنترل روابط جنسی خود را به دست گيرند.

  نمونه هايی از نا آگاهی در مورد روابط جنسی بی ملاحظه در ايران

  مرد: “يک بار با يک فاحشه خوابيدم. نه از کاندوم استفاده نکردم. من خودم نخواستم. اونم براش فرق نمی کرد که از کاندوم استفاده کنم يا نه.”

  مرد:”اگر بدونم کسی ايدز داره حتی اگر عاشقش باشم خيلی منطقی تر از آنی هستم که بخواهم با او سکس داشته باشم. معمولا وقتی سکس دارم از کاندوم استفاده نمی کنم. شايد هم يکی دوباری هم پيش آمده باشد که از کاندوم استفاده کرده باشم. اصلا راجع به استفاده کاندوم حرف نمی زنيم که آيا استفاده کنيم يا نه. يک راست می رويم سر مطلب.”

  زن: “بعضی وقتها وقتی سکس دارم از کاندوم استفاده می کنم. بعضی وقتها هم استفاده نمی کنيم. هردومون دوست نداريم از کاندوم استفاده کنيم.”

  مرد: “با فاحشه خيلی سکس داشتم هيچ وقت هم از ايدز ترس نداشتم. از هيچ وسيله پيشگيری هم استفاده نکرده ام. چون اصلا حالت سکس را به آدم انتقال نمی دهد.”

  مرد - فروشنده داروخانه:”اکثرا تيپ جوان هستند اينجا. خيلی هم خرجشان زياد هست. کلا مشتری های ما برای کاندوم ثابت هستند. مشتری های غريبه هم خريد می کنند به خصوص پنج شنبه جمعه ها. خيلی رفت و آمد می شود اينجا. خيابان فرشته پاتوق است. دخترهای جورواجور رد می شوند. خيلی از پسرهام با ماشين می خواهند سوارشون کنند. خيلی پيش مياد که برای خودشان کاندوم تهيه می کنند. ولی پايين شهر فکر می کنم که خيلی کمتر پيش بيادش. قدرت خريد مردم کمتر هست. به همين دليل فروش ما در اين زمينه ها نسبت به پايين شهر خيلی بيشتر هست.”

  زن: “هم با کاندوم هم بدون کاندوم سکس داشتم. چون طرف مقابل خواسته بدون کاندوم سکس داشته باشيم.”

  مرد: “صد در صد از کاندوم استفاده می کنم. يکی به خاطر اين که خطر مريضی نداره. دوم اين که وقتی روابط جنسی باعث می شود از کاندوم استفاده نشود موضوع حامله شدن پيش مياد خدای نکرده سقط بچه. برای من حاضرم هفتصد تومان پول بدم کاندوم بخرم اما هفتصد هزار تومان خرج سقط جنين ندم و يکی را هم بدبخت کنم.”

  مرد: “بله شده با يک فاحشه تا صبح باشم. هم به پيشنهاد خودش هم به پيشنهاد من از کاندوم استفاده کرديم.”

  مرد: “آره با فاحشه خوابيدم. من که خودم هميشه می خوام کاندوم هم باشد. معمولا خودشان هم دارند. آدمهای حسابی و تروتميزشان کاندوم همراه دارند.”

  زن: “معمولا وقتی سکس دارم از کاندوم استفاده می کنم. يکبار کاندوم نبود در دسترس بعد حالتی هم بود که چاره ای نبود بدون کاندوم سکس داشتيم.”

  مرد: “چرا تا حالا با فاحشه سکس داشتم. والله من خودم خواستم ولی اون هم بدش نيامد که از کاندوم استفاده کنيم.”

  مرد: “من خودم با کاندومش را ترجيح می دهم و با فاحشه هم خوابيدم. از کاندوم هم استفاده کردم.”

  منبع:

  منبع: سایت پزشکان بدون مرز

    
  نویسنده : jobin ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥

  آنچه لازم است مادران درباره تشنج كودكان بدانند .

  آنچه لازم است مادران درباره تشنج كودكان بدانند .

  تشنج چيست؟ تشنج عبارت است ازاختلال موقتي درمغز،اين اختلال عملكردوخصوصيت دارد

  اول اينكه به صورت ناگهاني آغازميشوددوم اينكه غيرارادي وغير قابل كنترل است

  علايم تشنج چيست؟وقتي كودكي تشنج ميكند ممكن است شما هريك ازاين علايم راببينيد:

  1-كودك دچار اختلال هوشياري شوديعني اطرافيان رانشناسد متوجه زمان ومكان نباشد،به صدازدن شماپاسخ ندهد يا بيهوش روي زمين بيفتد.

  2-حركاتي غير ارادي در اعضاي بدن كودك ظاهر شود اين حركات ممكن است قسمتي از بدن ياتمام اعضا را درگيركند.ممكن است كودك به شدت دست وپابزند،روي زمين بيفتد،سروچشمهاي كودك به يك طرف بچرخد يا اينكه فقط يك دست يا يك پاي كودك دچار حركات تكان دهنده شديد شودواين حالت چند ثانيه تا چنددقيقه طول بكشد معمو لأ اين حملات كمتر از 10دقيقه طول ميكشد.

  3-ممكن است كودك درزمان حمله كنترل ادرار خود را از دست بدهد.

  4-گاهي كودك به صورت ناگهاني رفتاري غير عادي نشان ميدهد مثلأ بدون آنكه متوجه اطراف باشد،شروع به دويدن ميكند.

  5-ممكن است كودك براي چند لحظه به نقطه اي خيره شده ودر اين مدت متوجه اطراف نباشد.

  ·         آياهر كودكي يك بار تشنج كند،تا اخر عمر دچار حملا ت تشنج خواهد شد ؟

  در سنين6ماه تا5سالگي مغز كودكان به افزايش درجه حرارت بدن حساس است در نتيجه3-4در صد كودكان در اين سنين با تب هاي شديد(بيش از38درجه)دچار تشنج ميشوند. اكثريت اين كودكان بعد از سن5سالگي دچار تشنج نميشوند.شايعترين سن براي تشنج ناشي از تب18-14ماهگي است وزمان آن ازچندثانيه تا10دقيقه طول ميكشد وبندرت تشنج ناشي ازتب بيش از يكبار اتفاق ميافتد.

  ·      علت تشنج همراه باتب چيست؟بيشترمواقع تشنج همراه با تب دراثر عفونتهاي ويروسي دستگاه تنفس فوقاني ياعفونت حاد گوش مياني ايجاد ميشود.گاهي ممكن است علت تشنج باتب مننژيت باشد.

  ·         آيا تشنج درنوزادان شايع است؟ازهر1000نوزاد تقريبأ 2 نوزاد دچار تشنج درماه اول زندگي ميشوند.

  ·      تشنج در نوزادان چه علايمي دارد؟ تشنج در نوزادان علايم متفاوتي دارد،مثبأممكن است به صورت حركات شديد اندام ها،پرش هاي عضلاني تكراري،لرزش پلك ها،سفت شدن اندام ها،حركات شبيه مكيدن ياجويدن دردهان،گريه غيرطبيعي ياحركات غيرطبيعي چشمها ديده شود.دربعضي نوزادان تنهاعلامت تشنج توقف تنفس به مدت بيش از 20 ثانيه و كبود شدن نوزاد است .

  ·         علت تشنج در نوزادان چيست ؟

  1-   كمبود اكسيژن رساني به مغز

  2-  كاهش قند خون

  3- كاهش كلسيم خون

  4- عفونت ها

  5-  اختلالات دستگاه عصبي

  6-  اعتياد مادر به مواد مخدر و چند علت نادر ديگر

  لازم به ذكر است كودكان قبل از سن 6 ماهگي كه شامل نوزادان نيز مي شوند به علت تب بالا دچار تشنج نمي شوند

  ×اگر كودك شما مبتلا به حملات تشنج در زمان تب مي شود به اين نكات دقت فرمائيد :

  1-  هرگاه كودك شما به علت سرماخوردگي يا هر عفونت ديگري دچار تب شديد شد حتما " با استفاده منظم از داروي ضد تب ( استامينوفن ) و پا شويه با آب ولرم تب كودك را كاهش دهيد .

  2-  هيچگاه براي كاهش تب كودك از آسپرين يا آمپول هاي تب بر استفاده نكنيد .

  3- كودك رابراي بررسي علت تب نزد پزشك ببريد .

  4- در صورتي كه پزشك احتمال مننژيت را در كودكي بدهد كشيدن مايع نخاع كودك جهت آزمايش و تشخيص بيماري ضروري است . در اين زمينه با پزشك همكاري كنيد .

  5- اگر كودك شما سابقه تب و تشنج دارد با نظر پزشك در زمان تب شديد علاوه بر استامينوفن و پاشويه كردن كودك از داروي ضد تشنج به مقداري كه پزشك دستور داده استفاده كنيد تا از تشنج كودك پيشگيري شود .

  6-  اگر بعد از تشنج كودك پزشك دستور داد تا

  كودك شما به مدت طولاني ( حدود  2 سال ) از داروهاي ضد تشنج استفاده كند .

  حتما " اين داروها را طبق دستور در زمان مناسب مصرف كنيد و از كم كردن يا قطع كردن خود سرانه داروها بپرهيزيد .

  ·         اگر كودك شما مبتلا به حملات تشنج بدون تب ( صرع ) است به اين نكات دقت فرمائيد :

  1-   كودك شما تا زماني كه پزشك دستور دهد بايد داروي ضد تشنج مصرف كند .

  2-  هيچ گاه دارو را خود سرانه قطع نكنيد يا مقدار آن را  كاهش ندهيد .

  3- كودكان مبتلا به حملات تشنج بدون تب ( صرع ) بايد همواره مراقبت شوند بدون انكه فعاليت جسمي ايشان محدود شود . در زمان انجام كارهاي حساس مثل شنا يا استحمام حتما" از نزديك مراقب كودكتان باشيد . اگركودكتان تمايل به بالا رفتن از بلنديها ، درخت يا وسايل بازي دارد نزد كودكتان بمانيد .

  4- در صورتي كه كودكتان دچار حمله تشنج شد او را به پهلو بخوابانيد جسم سفتي ( چوبي يا چرمي يا پارچه اي ) بين دندانهاي كودك بگذاريد تا زبانش در اثر قفل شدن دندانها آسيب نبيند . اطراف كودك را خلوت كنيد و لباسهاي تنگ يا زيور آلات را از گردن او باز كنيد تا راحتتر نفس بكشد .در زمان تشنج هيچ ماده خوراكي يا آب را وارد دهان كودك نكنيد و سريعا" او را به بيمارستان برسانيد .

  5- كودكان مستعد تشنج ممكن است با يك تب خفيف ، فشار روحي ، خستگي يا مصرف بعضي داروها ( مثل تئوفيلين ) دچار تشنج شوند حتما " كودكتان را از اين نظر محافظت كنيد .

  منبع: سایت پزشکان بدون مرز

    
  نویسنده : jobin ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥

  روان شناسي خنده

  روان شناسي خنده

  زندگي روزانه و حوادث و اتفاقات آن ايجاد عكس العمل هايي در انسان مي شود كه گاهي شرايط زمان و مكان اجاره بروز آن ها را نمي دهد و در نتيجه مقدار زيادي انرژي در بدن ذخيره مي شود .

  اين انرژي هاي عصبي به جاي آنكه صرف ايجاد معادلاتي از افكار و هيجانات جديد شود به دليل موانع موجود ، توليد حرياني در اعصاب حركتي در گروه هاي مختلف عضلات مي كند و سبب ايجاد حركات نيمه تشنجي مي شود كه روان شناسان آن را خنده ناميده اند

  خنده پديده اي است كه غالباً براي ابراز شادماني به كار مي رود و در بين موجودات زنده فقط انسان از اين توانايي برخوردار است .  خنده از نظر روان شناسان  معتقدند كه چون مقدار زيادي انرژي ذخيره شده و واپس زده رواني به علت شرايط مختلفي چون كنترل شديد محيط ، حوادث اتفاقي و بازداري هاي ذهني راهي به بيرون پيدا نمي كنند از طريق خنده از ذهن و بدن تخليه مي شوند .

  به همين دليل است كه هميشه پس از خنده احساس آرامش به وجود مي آيد و با خود تمركز را به همراه مي آورد .

  روان شناسان به خنده به عنوان ضريب اطمينان ذهن و روان مي نگرند كه در مواقع انباشته شدن انرژي هاي هيجاني و مخرب نقش مهمي در بيرون راندن آن ها ايفا مي كند .

  به همين دليل خنده از نظر علم روان شناسي داراي جايگاه ويژه و پر ارزشي است و مي تواند به برقراري تعادل رواني درانسان كمك كند و زمينه سلامت رواني او را فراهم سازد . نقش ويژه اي كه خنده در تخليه فشارهاي رواني به عهده دارد باعث شده كه روان شناسان به متوليان امر توصيه كنند كه محيط هاي كئاري آموزشي و خانوادگي را به محيط هاي شاد و پر خنده تبديل كنند . تحقيقات نشان مي دهد كه واكنش خنده فرايند مغزي عصبي ويژه اي دارد . به هنگام خنديد در الگوي امواج مغزي ما تغييرات قابل ملاحضه اي روي مي دهد وهمه سطوح كورتكس مغز ، و نه فقط يك جتيگاه واحد ، نسبت به خنده واكنش نشان مي دهند .

  برخي از دانشمندان نيز خنده را به طوفان مغزي تشبيه كرده اند و معتقدند كه خنده نقش شوك عصبي خفيف را بر روي مغزايفا مي كند . از آن جا كه مغز حياتي رين ارگان بدن است و بر فعاليتهاي جسماني و رواني كنترل دارد ، هرگونه تغيير ثبتي در عملكرد آن مي تواند بر عملكرد كل بدن تاثير سفيد داشته باشد . زماني مه ما مي خنديم ، مقدار بسيار زيادي از اكسيژن را به طرف سلول هاي بدن به ويژه سلول هاي مغزي مي فرستيم .
  مي دانيم كه مغز در حدود يك پنجم از كل اكسيژن مورد نياز بدن را به تنهايي مصرف مي كند بنابراين زماني هم كه مغز با خوني كه از مقدار تكسيژن بيشتري برخوردار است تغذيه مي شود عملكرد بهتري در مقايسه بازماني كه كمتر اكسيژن مي گيرد ، پيدا مي كند و در نهايت همه عملكردهاي ذهني و بدني ما بهبود مي يابند .

  ارتباط با خنده :

  1- سيستم ايمني :

  تحقيقات علمي نشان مي دهد در حالي كه افسردگي به ستگاه ايمني بدن در برابر بيماري آسيب مي رساند خنده با كاهش كورتيزول ، افزايش فعاليت سلولهاي كاهنده در افزايش سيتوكنين ، دستگاه ايمني را تقويت مي كند .

  وقتي شخص مي خندد وجودش از احساساتي مثل آلودگي ، گرما ، رهايي و سرحالي آكنده مي شود و اين ها همان احساساتي هستند كه در بردارنده مفهوم **** سلامتي اند .

  2- ورزش :

  خنده يكي از مهمترين ورزشهاست . هيچ ورزشي نمي تواند مثل خنده بيشتر غضلات بدن را به جنبش در آورد .

  يك دقيقه خنديدن برابر با چل مرتبه نفس كشيدن است .

  همچنين روزانه 15 دقيقه خنديدن بخش زيادي از منافع حاصل از پياده روي صبحگاهي را در بردارد .

  3- بيماريهاي قلبي

  خنده با كاهش وزدودن احساسات منفي نقش مهمي در پيشگيري از حملات قلبي دارد و نوعي ماساژ قوي براي قلب است .

  پژوهشها نشان داده است كه خنديدن از بروز انواع سكته ها و لخته شدن خون در رگ ها جلوگيري مي كند

  4- صبر  :

  متخصصان اعلام كرده اند كساني كه لبخند بر لب دارند علاوه بر آن كه از شكيبايي بيشتري برخوردار اند قدرت بسياري نيز براي حل مشكلات خود مي يابند و بدين ترتيب روحيه ياس كه منجربه بروز انواع بيماري ها مي شود از بين خواهد رفت . برخي ديگر از صاحبنظران معتقدند مه لبخند بر لب بيانگر نوعي *****در افراد  است و كساني كه هيچ گاه خنده بر لب ندارند نه تنها در مواجهه با هر حركتي بلافاصله عصباني شده و از خود واكنش نشان مي دهند بلكه فشار خون آنها نيز افزايش خواهد داد .

  5- فشار خون :
  تحقيقات دانشمندان نشان مي دهد خنده بهترين درمان براي افرادي به شمار مي رود كه دوران بهبودي پس از سكته قلبي را مي گذرانند زيرا فشار خون آنان را كاهش  مي دهد .
  به گزارش پايگاه اينترنتي ، محققان اتريشي در پژوهشي دريافتند كه خنده درماني افرادي كه سكته كرده اند سبب كاهش فشار خون مي شود .

  6- درد :

  بدن ما به طور طبيعي مجهز به موادشيميايي ضد دردي است كه در صورت لزوم براي تخفيف درد از مغز آزاد مي شود و آندورفين نام دارد . خنديدن باعث افزايش ترشح اين مواد مي شود .

  محققان در دانشگاه سريلند به اين نتيجه رسيده اند كه خنده داروي بسياري از بيماري هاست و چنان چه اين حالت به اندازه  طبيعي در بشر بوجود آيد هرگز بيماري رشد نخواهد كرد .

  روزنامه اي كهدر مسكو با انتشار مقاله اي در اين زمينه خاطر نشان كرد تحقيقات دانشمندان در دانشگاه سريلند كه با آزماريش روي بيش از 300 نفر انجام شده نشان مي دهد كه خنده بسياري از دردهاي آن ها را از بين برده و ريشه هاي درمان خود جوش را در اين افراد به وجود آورده است .

  7- فرآيند يادگيري : 

   

  n      از آنجا كه اشتغال ذهني و اضطراب از موانع يادگيري به شمار مي رود از اين رو خنديدندر ابتداي مطالعه باعث ايجاد آرامش فكري مي شود و فرايند يادگيري را اسان مي كند .

  n      احساس شادي در پي خنديدن و بهبود حال و هواي افراد در بلند مدت ، هم در افراد سالمن و هم در بيماران سبب بهبود كيفيت زندگي آنان مي شود .

  n      محققان براي بوجود آمدن زمينه هاي خنديدن مناسب ، خواندن انواع رمان محاوره با افراد مختلف و درديدن فيلم هاي شيمايي و بالاخره افزايش آداب و معاشرت با ديگران را پيشنهاد مي كنند .

  n      بنابراين مي توان گفت :

  n      خنده نقش حمايتي و تقويتي را بر روي مغز و بدن ايفا مي كند .

  n      پس زندگي را سخت نگيريد و در فرصت هاي مختلف بخنديد .

  منبع:سایت پزشکان بدون مرز

    
  نویسنده : jobin ; ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥

  پيشگيري سوء استفاده از مواد

  پيشگيري سوء استفاده از مواد

  سوء مصرف مواد به عنوان يكي از مشكل هاي بهداشتي ، درماني و اجتماعي قرن حاضر شناخته شده است . اعتياد نه تنها منجربه آسيب هاي شديد و عميق جسمي و رواني در فرد معتاد مي شود بلكه آسيب هاي اجتماعي مانند افزايش طلاق ، بزهكاري و بيكاري را نيز بدنبال دارد .

   
  مصرف مواد مخدر به خصوص ترياك در ايران ، سابقه اي چهارصدساله دارد . همجواري كشور ما با دو كشور اصلي توليد كننده مواد مخدر يعني افغانستان و پاكستان موجب شده است خاك ايران راه عبور اين مواد به كشورهاي اروپايي باشد و در اين نقل و انتقال ها ، مقداري از مواد در ايران توزيع شود .
  طبق آمارهاي منتشر شده از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد تقريبي معتادان كشور حدود يك ميليون و دويست هزار نفر است علاوه برآن تعدادبسيار زيادي به صورت تفنني از مواد استفاده     مي كنند . درصورتي كه هر معتاد به طور متوسط عضوي از يك خانواده ايراني 5 نفر باشد حداقل 10 ميليون نفر از مردم كشورما به نوعي با مشكل اعتياد و پيامدهاي رواني و اجتماعي آن درگيرند .

  سوء مصرف مواد به عنوان مشكلي بهداشتي همواره مورد توجه معاونت سلامت بهداشتي بوده است براي اولين بار در سال 1365 در برنامه كشوري بهداشت روان به اين مشكل توجه شده و وابستگي به ترياك و هروئين به عنوان يكي از مسائل اساسي كشور مطرح شده است .                                                          درسال هاي اخير ، استفاده از سرنگ آلوده معتادان تزريقي و همچنين افزايش بيماري ايدز و ديگر مشكل هاي اجتماعي ناشي از اعتياد ، موجب گرديد تا ضرورت توجه به برنامه هاي پيشگيري از اعتياد بيش از پيش احساس شود و در شرايط جديد كه معتادان در حال ترك ، بيمار محسوب مي شوند نسبت به اجراي طرح ادغام پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد در شبكه اقدام كند .                           هدف كلي برنامه ملي پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد كاهش ميزان سوء مصرف و وابستگي به مواد و آسيب هاي ناشي از آن با استفاده ازامكان هاي شبكه بهداشتي درماني كشور است تا با استفاده از نتايج آزمايشي آن ، الگوي مناسب پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد براي تمام كشور فراهم آيد . 

  مواد چيست و سوء مصرف مواد به چه مواردي گفته مي شود ؟

  مواد ، شامل همه تركيباتي است كه مصرف آنها موجب تغيير در رفتار (مانند عصبانيت) ، اختلال در خلق و خوي (افسردگي) و اختلال در قضاوت و شعور فرد (فراموشي و بي توجهي) ميشود .

  سوء مصف مواد به مواردي گفته مي شود كه فرد بدون نياز و بدون مجوز پزشكي (نابجا) اقدام به مصرف مواد مي كند ولي شدت مصرف به حدي نيست كه وابسته و معتاد تلقي شود .

  اعتياد چيست و علائم آن كدامند ؟

  عتياد وابستگي به مصرف هرماده مخدر و ناتواني در ترك آن را گويند .

  وابستگي ميل شديد به مصرف هرماده و تمايل به ادامه مصرف ان است تاجايي كه در بسياري از موارد وابستگي به مصرف مواد براي فرد ، مهمترين مسئله زندگيش مي شود ..

  عود مصرف مواد مخدر چيست ؟
  عود ، يعني بازگشت مجدد به مصرف مواد مخدر ، يعني وقتي كه فرد پس از درمان (ترك مواد) ، دوباره شروع به مصرف مواد قبلي .و يا مصرف مواد جديد كند .
  در ايران مصرف كدام مواد مخدر زيادتر است ؟
  1- ترياك
  2- حشيش
  3- الكل 

  ويژگي مواد مخدري كه در ايران مصرف مي شوند و شيوه مصرف آنها 

  روش مصرف

  رنگ

  نام ماده

  كشيدن (دود كردن) خوردن و تزريق

  دود كردقهوه اي روشن يا تيره

  تريام و مشتقات آن

  ترياك

  كشيدن (دود كردن) خوردن و تزريق

  قهوه اي سوخته و براق

  سوخته ترياك

  كشيدن (دود كردن) خوردن و تزريق

  قهوه اي مايل به سياه

  شيره ترياك

  كشيدن (دود كردن) خوردن و تزريق

  پودر سفيد

  هروئين

  تزريق

  پودر بلوري به رنگ سفيد يا قهوه اي روشن

  مرفين

  خوردن

  ماده سفيد رنگ و در بعضي شربت هاي سينه و يا قرص هاي مسكن

  كدئين

  (داروهاي كدئين دار)

  كشيدن (دود كردن) و خوردن

  سبز مايل به خاكستري يا قهوه اي مايل به سياه

  حشيش

  (بنگ يا علف)

  نوشيدن

  مايع

  الكل

   

  وجود چه رفتارهايي در اعضاي خانواده ، نشان دهنده اعتياد است ؟

  در ابتداي شروع مصرف ، نمي توان ازروي مشخصات ظاهري به اعتياد افراد پي برد ، ولي با ادامه مصرف مواد ، رفتارهايي در فرد ايجاد مي شود كه ممكن است مارا به اعتياد او مشكوك كند .

  نشانه هاي جسماني و رفتاري مصرف ترك اعتياد و مشتقات آن چيست ؟

  الف : نشانه هاي جسماني

  1-اثر سئختگي در انگشتان ، اثر تزريق بر دست ها و مشاهده وسايلي كه براي مصرف مواداز آنها استفاده مي شود در محيط زندگي فرد مانند تيغ ، سرنگ ، زرورق آلوده و شيشه مربا (بادرسوراخ شده)

  2- بي اشتهايي و بي نظمي در غذا

  3- استشمام بوي ترياك و مشتقات آن از شخص .

  4- حالت خواب آلودگي و خواب دير هنگام .

  5- شكايت هاي فراوان جسمي ، بپيوست و شكايت از ناتواني جنسي .

  ب : نشانه هاي رفتاري                                                                                 
   
  1- تغيير رفتار فرد مثل قفل كردن در اتاق به هنگام خروج ازخانه و غيبت يا ترك كردن بي دليل خانه و محيط .                                                                        
   
  2- درخواست مكرر پول زياد از افراد به بهانه و دروغ هاي مختلف .                   
   
  3- خرج كردن پول زياد در مدت كوتاه و گم شدن پول ، طلا و وسايل منزل .      
   
  4- طولاني شدن مدت ماندن دردستشويي .                                                   
   
  5- كم توجهي و بي توجهي به وضع ظاهري تاحد آشفته بودن سر ووضع.
                
  6-* تمايل احساس مسؤليت ، وقت شناسي و غيبت از محل كار يا تحصيل و هم چنين كاهش كارآيي درخانه ، مدرسه و محل كار .                                                      7- افزايش استفاده سرخود از داروهاي آرام بخش و درخواست بي رويه داروهاي مسكن . 

  علائم و نشانه هاي مصرف حشيش كدام است ؟

  علائم شايع :

   قرمزي چشم ها ، افزايش ضربان قلب و نبض ، افزايش اشتها و عدم تعادل هنگام راه رفتن .

  عارضه هاي فردي (جسمي و رواني) اعتياد و سوء مصرف مواد چيست ؟

  عارضه هاي جسمي :  اعتياد به مواد مخدر ممكن است سبب بيماريهاي قلبي وريوي ،ناتواني جنسي ، عقيم شدن ، سوء تغذيه و كاهش وزن شود . اگر اعتياد از نوع تزريقي باشد ممكن است فرد را به بيماري هاي عفوني هم چون ايدز و هپاتيت دچار كند .
  .عارضه هاي رواني : اعتياد ممكن موجب اختلال درخواب ، افسردگي ، مشكل در تصميم گيري ، اختلال هاي رواني خفيف و شديد و اختلال شخصيت شود .

  عارضه هاي خانوادگي اعتياد سوء مصرف مواد چيست ؟

   

  n      مصرف مواد مخدر نه تنها به فرد مصرف كننده ، بلكه به هركس كه با او در تماس باشد نيز اسيب مي رساند . نياز فرد به مصرف مداوم مواد ، موجب بروز مشكل هاي اقتصادي ، كاهش درآمئد خانواده ، افزايش هزينه  ، نابساماني و از هم پاشيدگي خانواده ، طلاق ، خشونت درخانواده (خشونت نسبت به همسر و آزار كودكان) و هم چنين محدود شدن معاشرت سالم خانواده با ديگران مي شود و تربيت فرزندان را دچار اشكال مي سازد .

  n      علل ايجاد و سوء مصرف مواد :

  n      1- عوامل خاطره آميز فردي     

  n        * دوره نوجواني * استعداد ارثي * صفات شخصيتی  صفات ضد اجتماعي

  پرخاشگري اعتماد بنفس

  n      2-  اختلالات رواني   :  افسردگي اساسي فوبيا

  n      3- نگرش مثبت به مواد

  n      4- موفقيت هاي مخاطره آميز شامل ترك تحصيل -  بي سرپرستي

  n      5- تاثير مثبت مواد بر فرد .

   

  عارضه هاي اجتماعي ، اقتصادي و شغلي اعتياد و سوء مصرف مواد چيست ؟


   
  اعتياد خسارات بسياري را بر جامعه و اجتماع تحميل مي كند و در عملكرد شغلي او دشواري هاي فراوان پديد مي اورد . اعتياد ممكن است موجب طرد شدن فرد از جامعه ، بيكاري ، غيبت از كار ، كاهش ميزان كارآيي ، اخراج از كار و بروز حوادث حين كار و رانندگي شود . شيوع ايدز ، هپاتيت ،، بيماري هاي مقاربتي ، فقر ، بي كاري ، افزايش بروز جرم در جامعه همچون دزدي ، فحشا و قتل از جمله عارضه هاي اجتماعي اعتياد است . 

  مصرف الكل چه عارضه هايي دارد ؟

   

  مصرف الكل ممكن است باعت اختلال رفتاري ، اختلال خواب ، نارسايي كبد ، افزايش فشارخون ، سوء تغذيه ، ناتواني جنسي ، رفتارهاي غير اخلاقي و ابتلا به فراموشي درفرد شود . مصرف الكل ممكن است فرد را به طرف مصرف سيگار ، حشيش و مواد مخدر بكشاند . اين خطرها و پيامدها را به خاطر بسپاريد ، نمونه هاي اين عوارش را در خانواده ها و افراد محل شناسايي كنيد و كوشش كنيد در آموزش جوانان و افراد جامعه از اين نمونه ها به كار بريد .


  پيشگيري از اعتياد يعني بكار گيري اقدام هايي كه مانع از مبتلا شدن افراد به مصرف مواد مخدر شود . ازعوامل مؤثر درپيشگيري از اعتياد وسوء مصرف مواد مي توان به موارد زير اشاره نمود :                                                                                
   
  1- آموزشي جامعه در زمينه عارضه ها و پيامدهاي سوء مصرف مواد .              
   
  2- آموزش مهارت هاي اجتماعي به منظور بالا بردن توانايي افراد براي مقابله سالم با مشكلات زندگي .                                                                                  
       
  3- فراهم آوردن امكان اشتتغال و فعاليتهاي فوق برنامه براي جوانان و نوجوانان .     4- اجراي مقررات و قوانين مبارزه با مواد مخدر .                                             
  5- درمان افراد معتاد و پيشگيري از عود در آنها . 

  براي پيشگيري از اعتياد و سوء مصرف مواد چه آموزش هايي بايد به افراد داده شود ؟


  از جمله وظايف بهورزان در برنامه پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد ، آموزش جمعيت تحت پوشش است . اين آموزش ها عبارتند از :                                      
   
  الف آموزش جوانان و نوجوانان آموزش جوانان و نوجوانان به عنوان افراد در معرض خطر ، مي بايد به شيوه غير مستقيم ، بدون سرزنش و طرد و به صورت انفرادي (چهره به چهره) و يا گروهي داده شود . اين آموزش ها عبارتند از :         
   
  1- خطرات و پيامدهاي سوء مصرف مواد و الكل .                                        
     
  2- توصيه به آنان به دوري گزيدن از موقعيت هايي كه امكان مصزف مواد در آن وجود دارد مثل نرفتن به ميهماني و محلي كه در آنجا الكل و ترياك مصرف مي شود.
  3- تشويق آنان به مصرف نكردن مواد مخدر و الكل حتي براي درمان مشكلات جسمي و رواني خود .                                                                                            
   
  4- تشويق انان به مصرف نكردن مواد مخدر و الكل حتي براي درمان مشكلات جسمي و رواني خود .                                                                                            
   
  5- تشويق آنان به شركت در تفريحات سالم و ورزش روزانه ، عبادت ، توجه به معنويت و شركت در مراسم ديني . 

  ب آموزش خانواده ها                                                                              
    
  به منظور آموزش افراد خانواده ، كافي است اين آموزش ها به صورت فردي و يا گروهي به والدين و يا يكي از افراد  15ساله و بابلتدر خانواده داده شود .            
   
  اين آموزشها عبارتند از :                                                                                1- آموزش خطرات و پيامدهاي مصرف الكل .                                              
   
  2- اشنا ساختن خانواده ها با نشانه هاي اعتياد به مواد مخدر .                            
  3- آموزش والدين مبني بر اينكه :                                                                
     
  - فرزندان آنان در سنين نوجواني و جواني ، نيازمند رسيدگي و مراقبت بيشتري هستند .                                                                                                          -
   از درگيري و تشنج در محيط خانواده پرهيز كنند .                                            - درصورتي كه عضوي از خانواده ، اعتياد به مواد مخدر دارد لازم است براي درمئان اعتياد خود اقدام كند تا الگوي سالمي براي ساير افراد خانواده باشد .                       
   
  - با مراجعه به پزشك مركز بهداشتي درماني امكان درمان اعتياد وجود دارد .
  4- پس از شروع درمان ، خانواده بايد همچنان توجه و همكاري خود با فرد معتاد را فظ كند و در پيدا كردن شغل مناسب ، كمكش كند .                                            
   
  5- داروهايي مثل اكسپكتورانت كديين ، ديازپام ، اكسازپام و داروهاي مشابه را بايد فقط با تجويز پزشك مصرف كرد و بطور جدي بايد از مصرف خود سرانه داروها پرهيز كرد . 

  منبع:سایت پزشکان بدون مرز

    
  نویسنده : jobin ; ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥

   

  این وبلاگ متعلق به jobin می باشد   
  نویسنده : jobin ; ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥